Magnus von Wright

Lukuteksti

|159||271|

Magnus von Wright.

(Studentsång vid invigningen af hans minnesvård den 25 Maj 1872.)

Son af ditt land, det älskade och ljufva,

Slumra här under Finlands gröna tufva!

Fäderneslandet sänder fridens dufva *)Vården prydes af en hvit dufva i marmor.

Öfver din urna.

5Stråle kring vården, der ditt namn vi skrifva,

Vårarnas fägring, vinterns hvita drifva;

Sjunge hvar morgon kring dess dunkla skifva

Lärkor af höjden!

Frid öfver sorgen, som vårt hjerta sårar!

10Ära ske Gud, som torkar alla tårar!

Lof ske Hans namn, som låter minnets vårar

Blomma i kärlek!

 

 

  1. *)Vården prydes af en hvit dufva i marmor.

Kommentaari

Kommentar

Två manuskript är kända, ms1 är daterat 20 Maj 72, ms2 odaterat. Dikten publicerades i Hufvudstadsbladet, Helsingfors Dagblad och Morgonbladet.

Om konstnären Magnus von Wright (1805–1868), se kommentar till Topelius hyllningsdikt till hans sextioårsdag s. 415. – Magnus von Wright dog i Helsingfors den 5 juli 1868. På initiativ av Finska Konstföreningen restes fyra år senare en minnesvård på hans grav. Den pryds av en marmorskiva formad som en målares palett och en duva (vers 3). Vid avtäckningen den 23 maj 1872 talade konstföreningens ordförande Fredrik Cygnæus, därefter sjöng studenterna bl.a. de av Topelius för tillfället skrivna verserna på melodin till Horatius ode »Integer vitae scelerisque purus» av F. F. Fleming, ett ode som ofta sjöngs på begravningar. Strofen är sapfisk och har rimflätningen AAAX. Samma strof använde Topelius i minnessånger till bl.a. Johan Jacob Nervander (ZTS I, s. 230) och Fredrik Cygnæus(d. a., s. 255).

Bibliografi

Hufvudstadsbladet 26/5 1872; Topelius, Självbiografiska anteckningar 1922, s. 237 f.

Faksimile