Ballad ur operan Kung Karls Jagt

Ballad ur operan Kung Karls Jagt

Lukuteksti

|220|

Visor och romanser.

Ballad ur operan Kung Karls Jagt.

Och hafvets unga tärna, hon gick en qväll så varm

Vid Ålands strand att bada sin svanehvita barm

Med blommor i hågen.

Och skogen var så herrlig, och stranden var så grön,

5Och alla vackra stjernor de skeno klart i sjön,

Och sången flög öfver vågen.

Och hafvets unga tärna, hon tänkte i sitt sinn’:

Ack, hade jag en vän, som jag kunde kalla min

Med blommor i hågen,

10Och alla vackra stjernor och alla perlors glans

Och mitt palats af silfver och guld, de vore hans

Och sången flög öfver vågen.

|221||308|

Och just när sången klang öfver berg och sjö och land,

Kom skogens unge konung allt ned till Ålands strand

15Med blommor i hågen.

– Du skönaste bland tärnor, säg, vill du bli min brud?

Jag ger dig bergens skatter och ängens blomsterskrud.

Och sången flög öfver vågen.

Men hafvets unga tärna, hon log så ömt och godt:

20Hvad skall jag, herre konung, med dina berg och slott

Med blommor i hågen?

Ditt slott är gröna skogen, och mitt är böljan blå,

Och fast vi evigt älska, vi evigt skilda gå!

Och sången flög öfver vågen.

 

 

  Kommentaari

  Kommentar

  Den 24 mars 1852 uruppfördes Kung Carls jagt, Finlands första opera, med libretto av Topelius och musik av Fredrik Pacius (1801–1891). Topelius utgår i librettot från en jaktfärd som den unge Karl XI skall ha gjort på Åland 1671. Han förenar spänningsmoment med romantik och kontrasterar hovliv och folkliv. Balladen inleder andra aktens första scen. – Se också »Till Fredrik Pacius. (Trettionde årsdagen af Kung Karls Jagt d. 24 Mars 1882.)» s. 281 ff. med kommentar, s. 553.

  Versen är jambisk-anapestisk vers med taktschemat 6–6–2–6–6–3 och rimflätningen aaBccB; verserna tre och sex upprepas i varje strof.

  Bibliografi

  Enckell i Topelius, 120 dikter 1970, s. 115 f.; Topelius, Sångpartierna i Kung Carls Jagt, Romantisk Opera i tre akter 1852, s. 16 f.

  Faksimile