Morgonsång

Lukuteksti

|228|

Morgonsång.*)Införd i Boken om Vårt Land.

Vak upp kring hundramila stränder,

Mitt sköna land, mitt fosterland!

Vak upp, när dagens sol sig tänder

I morgonglans vid himlens rand!

5Din långa vinternatt förgår,

Ditt segerglada ljus uppstår.

Vak upp kring hundramila stränder,

Mitt sköna land, mitt fosterland!

Uppvakna till den nya tiden,

10Som blommig strand i morgonväkt,

Ty dödens skugga är förliden

Och lifvets ljusa dag har bräckt!

Väx stort i ädla minnens lemma startskygdkommentar!

Väx klart i tanke, högt i dygd!

15Uppvakna till den nya tiden,

Som blommig strand i morgonväkt!original: morgonväkt

|229|

Aftorka dina gömda tårar,

Som dagg förgår i morgonvind!

Låt grönska de förfrusna vårar,

20Låt blomma ros på bleknad kind!

Låt vecklas ut hvar dufven knopp!

Drick helsa, lif och mod och hopp!

Aftorka dina gömda tårar,

Som dagg förgår i morgonvind!

|312|

25Än rufvar dimman öfver kärren;

Stå upp, drif nattens spöken ut,

Och väpna dig med kraft af Herren

Uti din grynings lifsminut!

Omgjorda dig med lifvets ord,

30Stå stark i Gud, min fosterjord!

Än rufvar dimman öfver kärren;

Stå upp, drif nattens spöken ut!

Vak upp, mitt sköna land, mitt unga!

Vak upp, mitt haf, min insjö blå!

35Hör, alla dina fåglar sjunga

Och alla dina böljor slå.

Vak upp vid glada vindars brus,

Och bada fritt i morgonljus!

Vak upp, mitt sköna land, mitt unga!

40Vak upp, mitt haf, min insjö blå!

 

 

  1. *)Införd i Boken om Vårt Land.

Kommentaari

Kommentar

Ett manuskript är känt, daterat 13/8 74. Dikten ingår i Boken om Vårt Land (1875) där den står som poetisk ouvertyr.

Versen är fyrtaktig och jambisk med rimflätningen AbAbccAb; strofens första verspar upprepas i strofens slutverser.

Punktkommentarer

vers – textställe – kommentar

13 skygd hägn.

Bibliografi

Enckell i Topelius, 120 dikter 1970, s. 286 ff.

Faksimile