Esipuhe

Zacharias Topelius Skrifter V,
Hertiginnan af Finland och andra historiska noveller, digitaalinen editio

Topelius kirjoitti novellinsa jatkokertomuksina Helsingfors Tidningar -lehteen. Kaikki nyt julkaistavat novellit ilmestyivät alun perin tässä lehdessä. Novellissa »Häradshöfdingen» vuodelta 1846 Topelius käyttää ensi kerran historiallista aihetta, johon hän punoo fiktiivisen juonen. Hertiginnan af Finland (1850) on kunnianhimoinen yritys yhdistää kyseenalaistavaa historiankirjoitusta fiktioon. Novelleissa »Vernas rosor» ja »Stjernan i molnet», jotka molemmat ovat vuodelta 1856, kytketään mielikuvituksekas juoni isänmaallisten hyveiden esittelyyn.

Novellivalikoima ilmestyy sekä painettuna että digitaalisena. Painetussa editiossa Hertiginnan af Finland -novellin variantteja ei esitellä kattavasti, mutta digitaalisessa editiossa kaikki jatkokertomuksen ja kirjapainoksen erot saa näkyviin avaamalla Variantit -lehden. Digitaalisessa editiossa johdanto ja esipuhe julkaistaan Paula Aution kääntäminä myös suomeksi.

Julkaisuhankkeen yhteistyökumppanin Kansalliskirjaston myönteisen suhtautumisen ansiosta novelleissa »Häradshöfdingen», »Vernas rosor» ja »Stjernan i molnet» faksimilenäytöstä tarjoutuu linkki alkuperäisiin jatkokertomuksiin; tällöin lukija siirtyy Historialliseen sanomalehtikirjastoon, jossa teksti avautuu uuteen ikkunaan.

Editiossa julkaistavat teokset ja toimittajan laatiman johdannon ja selitysten käsikirjoituksen ovat lukeneet Zacharias Topelius Skrifter -edition toimitusneuvoston jäsenet ja kaksi Svenska litteratursällskapetin kustannusvaliokunnan nimittämää ulkopuolista tarkastajaa. He ovat kertoneet auliisti näkemyksistään ja auttaneet sisällön täydentämisessä. Toimittaja lausuu lämpimät kiitokset sekä heille että työtovereille (ks. Nimiölehti). Työnne tämän edition ja ZTS:n hyväksi on korvaamattoman arvokasta.


Pia Forssell