Ord, afsjungna af Studenterne vid Professoren J. J. Nervanders graf den 20 mars 1848

Ord, afsjungna af Studenterne vid Professoren J. J. Nervanders graf den 20 mars 1848

Lukuteksti

||

Ord, afsjungna af Studenterne vid Professoren J. J. Nervanders graf

den 20 Mars 1848.

|| ||

(Mel. Integer vitæ.)

Vike de dunkla sorger ur vårt minne!

Dignad vid grafven, lifvets strid försvinne!

Helig, ovansklig, träde för vårt sinne

Andens fullkomning!

5Ljus af Ditt ljus, o Gud! i ljusets dagar

Han, som oss flytt, oss lärde ljusets lagar.

Eviga ljus, som natt och död förjagar,

Dig vi åkalle!

Snillets och sångens sköna gudagnista,

10O hvi så tidigt skulle vi Dig mista!

Lär oss, o Gud! fast våra hjertan brista,

Stilla tillbedja!

 

 

    Kommentaari

    Kommentar

    Dikten återges efter det separattryck som utkom till Nervanders begravning 1848. En omarbetning av dikten intogs i Ljungblommor III 1854, med titeln »Johan Jacob Nervander», se kommentaren i Ljungblommor, ZTS I 2010.

    Faksimile