Det vet ingen

Lästext

|207|

Det vet ingen.

Der stodo rosor i grönan dal

Uti qvällen,

Och aftonvinden han kom så sval,

Öfver fjällen.

5Och när han kom

Och såg sig om

Och såg dem niga

Så gladeliga

Och såg dem gunga

10Och såg dem glöda

Så hjertans unga

Och rosenröda,

Då sad’ han så

Och klippte vingen

15Åt blomsterringen ...original: . . . . .

Hvad sad’ han då

Åt rosor små?

|159|

Ja, det vet ingen,

Nej, det vet ingen.

20Der sjöngo tärnor en morgonqvist

Bakom häcken.

Då kom ung Amor med argan list

Öfver bäcken,

Och när han kom

25Och såg sig om

Och hörde siskor

|208|

I alla lemma startriskorkommentar

Och hörde qvittret

Som perledroppar

30I morgonglittret

På löf och toppar,

En pil han drog

Ur lätta vingen

Och skjöt i ringen

35I grönan skog.

Månn pilen tog?

Ja, det vet ingen,

Nej, det vet ingen.

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Två manuskript är kända: ms1 är daterat 30/12 65 och ms2 1 Jan. 1866. Dikten är tillägnad Vårföreningen: körens medlemmar nämns i ms1 (se faksimil). I ms2 föregås dikten av 1. Konvaljerna (ej tryckt). Se komm. till »Mitt hjertas kung», s. 468.

  Versen är jambisk-anapestisk med taktschemat 4–1–4–1–2–2–2–2–2–2–2–2–2–2–2–2–2–2–2 och rimflätningen aBaBccDDEFEFgHHggHH.

  Punktkommentarer

  vers – textställe – kommentar

  27 riskor lövruskor; textstället anförs som exempel i SAOB.

  Faksimil