Var lugn för vår tid!

Lästext

|180|

Var lugn för vår tid!

O Allah, bad lemma startdervischenkommentar vred,

Slå målarn, slå skulptören ned!

Hvad gör du väl med dessa trälar?

På domedag stå de med skam,

5När deras bilder stiga fram

Och ropa: gif oss våra själar!

Var lugn för vår tid, gamle gäck!

När Allah mönstrar penselstreck

Och mejselhugg på Edens ängar,

10Högst få figurer ser han då,

Der någon själ kan husrum få,

Men alla ropa: pengar! pengar!

|284|

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Ett manuskript är känt, daterat 24/11 76.

  Enckell konstaterar att dikten i sin »epigrammatiska lakonism» ger prov på hur Topelius på 1870-talet sökte sig mot nya mera moderna uttrycksformer. »I sin satiriska tillspetsning och med sin markerade slutpoäng gisslar poemet den materialism och penningsnikenhet, som enligt skalden höll på att gripa omkring sig i den spirande industrialismens och ’skogsskövlingens’ Finland.» (1970, s. 302).

  Versen är fyrtaktig och jambisk med rimflätningen aaBccB.

  Punktkommentarer

  vers – textställe – kommentar

  1 dervischen person inom islam som är medlem i en mytiskt-religiös grupp.

  Bibliografi

  Enckell i Topelius, 120 dikter 1970, s. 301 f.

  Faksimil