Den första fonografen

Den första fonografen

Lästext

|215|

Den första fonografen.

Flyende fläkt,

Luftens fladdrande,

Gycklande, sladdrande

Andedrägt!

5Dallrande suck ur naturens lunga,

Dig har man gifvit en pratsam tunga.

Utan tanke och utan lif,

Vefvar du ord ur ditt positiv.

|305|

Käre, håll mund!

10Tämj ditt skorrande,

Bräkande, morrande

Prat en stund!

Än är du ungtupp, som modig galar,

Hes i ditt målbrott och tror du talar;

15Dag skall gry, när med örnaklor

Griper du ord, som på tungan bor.

|216|

Ekots rival,

Ljudets spökande,

Härmande, sökande

20lemma startSpegeltal!kommentar

Du skall sjunga en framtids visa,

Dig skall mången lemma startkung Midaskommentar prisa …

Menskans röst är en verldsmusik;

Så långt går ej din mekanik.

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Inget manuskript är känt.

  Fonografen uppfanns av Thomas Alva Edison 1877. Följande år importerade den unge svenske ingenjören Arthur Leffler en fransk kopia av Edisons första modell till Sverige och reste landet runt för att demonstrera uppfinningen. Han besökte också Helsingfors på inbjudan av brodern och professorn Gösta Mittag-Leffler. Möjligt är att besöket gav Topelius uppslag till dikten. Det allmänna omdömet var att dessa »hörskåp med magasinerat prat» återgav ljudet på ett otillfredsställande sätt, med hesa, väsande biljud (se Åhlén 2009).

  Versen är trokeisk-daktylisk med taktschemat 2–2–2–2–4–4–4–4 och rimflätningen aBBaCCdd.

  Punktkommentarer

  vers – textställe – kommentar

  20 Spegeltal! tal återgivet i fonograf; textstället upptas i SAOB.

  22 kung Midas Enligt myten skulle kung Midas avgöra en musiktävling mellan gudarna Pan och Apollon, han valde Pan och därför gav Apollon honom åsneöron.

  Bibliografi

  Carl-Gunnar Åhlén, »Viskningar och rasp från talande maskin», Under strecket, Svenska Dagbladet 23/1 2009

  Faksimil