Vid morgontoiletten

Lästext

|38|

Vid morgontoiletten.

1 – »Stå stilla!» säger svampen. – »Är jag ej skönt och ljumt?»original: – säger tvättvattnet. – »Nu skall jag göra dig riktigt ren», säger tvålen. »Du har glömt ena örat», förmanar handduken. – »Glöm för all del ej tänderna!» infaller tandborsten. – Kammen och hårborsten ropa, medan de kamma och bena – »så, vänta litet, vi äro strax färdiga!» – »först högra armen och sedan den venstra!» säger det rena lintyget. – »Vi ha ej blifvit trängre sedan i går», säga strumporna till den runda vaden. – Skorna skifva sig och säga: »icke en fläck af gatsmutsen sedan i går». – »Flinkt öfver hufvudet, men burra ej håret!» – förmanar underkjolen. – »Nu är det min tur», säger klädningen som tycker sig vara den förnämsta.original: – »Fin om näsan, jag ber!» – utropar näsduken.original: »Fix och färdig!» – ropa de allesamman. Men ack, der sitter en liten otålig tår qvar på kinden efter all denna förtret. – »Den kysser jag bort», säger mamma, – »Ja, se, nu är min pia rar och fin som en smultronblomma», säger pappa förtjust.

2 Z. T.

 

 

    Kommentar

    Kommentar

    Ögonblicksbilden publicerades i Nya Trollsländan 2/3 1889.

    Faksimil