Julpsalm

Lästext

Julpsalm

(för »Julhelsning» af Z. T.)

Natten står i stjerneskrud,

Arla morgon bräcker,

Upp min själ, att prisa Gud,

Som allt lif uppväcker.

Lofve Herren natt och dag;

Frid på jorden råde,

Att hans blick med godt behag

Ned till menskor skåde.

Lof ske dig i evighet,

Gud, vår fader käre;

I din Sons rättfärdighet

Dina barn vi äre.

Lof ske dig, o Jesu Krist,

Att så arm och ringa

Du kom till vår synd och brist

Att stor nåd oss bringa.

O du verldens stora ljus

I den mörka natten,

Lys oss till vår Faders hus

Genom eld och vatten!

Helge Ande, när oss blif;

Signa julefriden;

För oss till ett evigt lif

Med Guds lof i tiden.

 

 

    Kommentar

    Kommentar

    Dikten publicerades i Julhelsning 1889 (Helsingfors).

    Faksimil