[Inledande ord]

Lästext

|| ||

Tal vid K. Alexanders-Universitetets inskrifningar

Höst-termin 1876 och vår-termin 1877
af Universitetets n. v.nuvarande rektor.

||

Inledande ordtillagt av utgivaren

1 Enligt § 51 af Universitetets Statuter bör Rektor vid den inskrifning (inskription), hvarmed läseterminen öppnas, hålla ett för tillfället lämpadt tal.

2 Det kan ifrågasättas, huruvida dessa ord hafva en betydelse utöfver stundens. Men från Universitetets salar gå långa ekon; – äfven dessa ord torde finna ett genljud i landet.

3 Z. T.

 

 

    Kommentar

    Kommentar

    Topelius inskriptionstal som rektor från hösten 1876 och våren 1877 trycktes i publikationen Tal vid. K. Alexanders-Universitetes inskrifningar 1877. Se inledningen, »Rektorstalen».

    Faksimil