[Inledande ord]

Lästext

||

Tal vid K. Alexanders-Universitetets inskrifningar

den 15 September 1877
den 19 Januari 1878
och
den 14 September 1878

af Universitetets d. v.dåvarande rektor.

[2]

Inledande ordtillagt av utgivaren

1 Kallad till talarestolen utan att vara talare, anser jag mig, nu såsom engång förut, skyldig att inför mitt land redovisa för de tidens ord jag talat till dess studerande ungdom. De hafva kunnat sägas bättre, men icke uppriktigare. Jag qvarlemnar dem som ett minne åt Finlands studenter.

 

2 Helsingfors 18 Nov. 1878.

3 Z. Topelius.

 

 

    Kommentar

    Kommentar

    Enligt paragraf 51 av universitetets statuter skulle rektorn vid varje termins inskription hålla ett för »tillfället lämpadt tal». Topelius inskriptionstal som rektor från hösten 1877 samt våren och hösten 1878 trycktes i publikationen Tal vid. K. Alexanders-Universitetes inskrifningar 1878. Se inledningen, »Rektorstalen».

    Faksimil