2. Till Mag. Doc. Rektor Cygnæus. Afsjungen den 22 Maj 1843

Lästext

Studentsånger.

[92]

2. Till Mag. Doc. Rektor Cygnæus.

(Afsjungen den 22 Maj 1843.)

Är icke hemmet kärt i norden?

Har dess natur ej ock sin prakt?

Och dock, hvi dras från fosterjorden

Till södern nordbons håg med makt?

5Hvi kunde kämpen ro ej finna

Vid sotad ås, i bistert skämt?

Och finska diktens sånggudinna,

Hvi blickar hon mot söder jemt?

I norden bor det starka, höga;

10Det skönas pris af södern vanns.

Men kraften sola vill sitt öga

Uti behagets milda glans.

Du som oss flyr – ditt sinne glöder

För kraft och skönhet lika varmt;

15Och derför längtar du till söder,

Och nordens lif blef dig för armt.

Kanske, när nästa majsol strålar

Mer varm mot dig på Arnos strand,

I drömmens skira drägt sig målar

20För dig ditt gömda fosterland.

Då tänk på Suomis strand, den kalla,

På kretsen, kär för dig engång,

På oss, som här dig helsa alla

Med varm och tacksam brödrasång

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Våren 1843 stod Fredrik Cygnaeus i beråd att göra en arkivresa till Italien och Frankrike. Med anledning av resan arrangerade Österbottniska avdelningen en avskedsfest för sin kurator den 22 maj. Topelius hade skrivit en dikt för tillfället, vilken sjöngs till melodin av »Än uppå tidens mörka vågor». Topelius föreslog också en skål för Snellman: »såsom den man hos hwilken de finska folkets spekulativa lynne på det mest utmärkta och wetenskapliga sätt uppenbarat sig, hwartill mag. Snellman i korta men kraftiga ord swarade».

  Se också inledningen, »De akademiska tillfällighetsdikterna».

  Dikten återges efter Österbottniska avdelningens publikation Joukahainen 1848. En avskrift av dikten, nedtecknad av C. G. Ehrström, finns i Österbottniska avdelningens arkiv.

  Bibliografi

  Protokoll 1839–1847, Österbottniska avdelningens arkiv, Nationalbiblioteket

  Faksimil