4. Till Professor J. J. Tengström. Afsjungen på hans 60:de födelsedag den 22 oct. 1847

4. Till Professor J. J. Tengström. Afsjungen på hans 60:de födelsedag den 22 oct. 1847

Lästext

Studentsånger.

[94]

4. Till Professor J. J. Tengström.

(Afsjungen på hans 60:de födelsedag den 22 Oct. 1847).

Än »öfver tidens mörka vågor»

Gå minnets genier sin gång;

De träda fram ur Auras lågor,

De tala i studentens sång.

5Hvar ädel bragd i den är hemma;

Den ekar djupt i hvarje bröst;

För snillets värf, för sannings stämma,

Den höjer än i dag sin röst.

Välan, så tale sångens ande

10Med flydda tiders röst i dag,

Och sextiåra minnen blande

Sin frid i dagens glada lag!

För all hans kärlek mot oss unga,

För visa lärors ljus – välan!

15Vår Ledare och Far vi sjunga:

Hans läror lefve! Lefve Han!

Z. Topelius.

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Österbottniska avdelningen firade sin inspektor J. J. Tengströms 60-årsdag med uppvaktning den 22 oktober 1847. I egenskap av avdelningens tf kurator höll Topelius tal under uppvaktningen. På kvällen bjöds avdelningen hem till professor Tengström, där studenterna sjöng verserna Topelius skrivit för tillfället.

  Se också inledningen, »De akademiska tillfällighetsdikterna».

  Dikten återges här efter Österbottniska avdelningens publikation Joukahainen 1848. Ett manuskript ingår i Nationalbibliotekets Topeliussamling, 244.150 och en avskrift finns i Österbottniska avdelningens arkiv. Topelius skrev också en minnesdikt med anledning av Tengströms död 1858, »Johan Jacob Tengström» (Ljungblommor, ZTS I 2010).

  Bibliografi

  Protokoll 1847–1852, Österbottniska avdelningens arkiv, Nationalbiblioteket

  Faksimil