Vid M. A. Castréns graf den 12 Maj 1852

Vid M. A. Castréns graf den 12 Maj 1852

Lästext

Vid M. A. Castréns graf.

Den 12 Maj 1852.

Slumra välsignad i fädernejorden,

Du som med mäktiga anden och orden

Irrade vida kring polens strand,

Bergande skörd för Ditt fosterland!

5 Finland har funnit sin vagga den gömda;

Minnenas dag har gått opp för de glömda;

Ljud af försvinnande folk stå qvar,

Frälsta af Dig för en framtids dar.

Hvilan är kommen och bruten är stafven.

10 Finland i sorg vid den öppnade grafven

Ristar för evigt ditt älskade namn

Djupt i dess klarnade häfders famn.

O att, som Du, vi må lofva och lära

Älska vårt land och dess språk och dess ära;

15O att, som Du, vi med hjerta och hand

Lefva och dö för vårt fosterland!


 

 

    Kommentar

    Kommentar

    Dikten publicerades som separattryck 1852. Den intogs i Ljungblommor III 1854, se kommentaren i Ljungblommor, ZTS I 2010.

    Faksimil