Åbo marsch

Lästext

Åbo marsch.

tillegnad Westfinska Afdelningen samt Åbo Gymnasister

den 23 Oktober 1868.

Framåt på ljusets höga bana,

Du unga våg från Auras famn,

Du förste vakt kring Finlands fana,

Du äldste son af Finlands namn!

5Ur natt, ur död, ur grus, ur lågor

Stå upp till lif! Spräng mörkrets damm!

Stå upp, som Erstans glada vågor

Ur bräckta isar storma fram!

O Auras bygd! Du stjerneljusa,

10Du sköna, hafomsusta strand,

Der verldens fria vindar brusa

Ifrån Europas vesterland!

I dina höga tempelsalar

Har Finlands första ljusning grytt;

15Ur dina borgar bragden talar,

Och dina lagrar tanken prydt.

Med eld, med blod, med tårefloder,

Med snillets blixt, med manlig dygd

Är du invigd till Finlands moder,

20Du ärorika Aura-bygd!

På dina vårdar häfden stafvar

Den glans, som fallit på vår lott;

I dina stolta hjeltegrafvar

Ha seklerna till hvila gått.

25Ditt minne skall ej tid förstumma,

Ditt stora arf är icke dödt,

Det skall stå upp, gro högt och blomma,

I dina söner återfödt.

Det vexer ut från våra leder,

30Det tager folket i sin famn;

Kring allt vårt land, som förr, sig breder

Egenteliga Finlands namn.

[]

Upp, gamla Auras unga bölja,

Att flöda ut kring folk och land!

35Vex till ett haf! Gå ut, att skölja

Med floder utaf ljus hvar strand!

Ett är vårt land, en är vår vilja:

Du finska hjerta, klappa stort!

Hvar är den makt, som oss kan skilja,

40Förrän han allt tillintetgjort?

Framåt på ljusets höga bana!

Framåt i ädle fäders spår!

Vår är dock Finlands gamla fana,

Den nya tidens bragd är vår.

45Framåt, vårt stolta arf att gifva

Fördubbladt skönt åt seklerna!

Framåt för Aura lemma startredivivaspråk: latinkommentar,

För rediviva Fennia!språk: latin

Z. Topelius

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Dikten skrevs för den västfinska avdelningens årsfest den 24 oktober 1868, och utgavs som separattryck. En omarbetning av dikten intogs i Nya blad 1870, se kommentaren i Nya blad och Ljung, ZTS II 2019.

  Punktkommentarer

  stycke – textställe – kommentar

  47 rediviva (lat.) den återuppståndne.

  Faksimil