Johan Jacob Nordström

Lästext

Johan Jacob Nordström.

Lag skall hägna den ringes hydda,

Våld skall vika, och Rätt skall skydda,

Ljus skall dagas ur skuggor flydda,

Makt skall vexa ur viljans jern.

5Fosterbygd, som i vårens dagar

Glömt den höst, som din sol förjagar,

Mins den Son, som i starka lagar

Sökt i makternas kamp ditt värn!

Fjerran jordas på Mälarstranden

10Kämpen, frejdad i nordanlanden.

Svensk är grafven, och finsk var anden:

Herren hägne hans andes ro.

Än hans mäktiga ord oss mana:

Rätt skall ristas på folkens fana,

15Lag skall vägen till frihet bana,

Mannakraft skall i norden bo.


 

 

    Kommentar

    Kommentar

    Dikten till minnesfesten 1874 av professor Johan Jakob Nordström publicerades som separattryck. Den intogs i Ljung 1889, se kommentaren i Nya blad och Ljung, ZTS II 2019.

    Faksimil