Studentsång

Lästext

Studentsång

(Det er et yndigt land)

Var helsad, höga ek

Med sjuttiårig krona,

Som trotsat stormens lek!

Var helsad af den unga slägt,

5Som bådar nya dagrar

För Finlands morgonväkt!


Var helsad, Du som stred

Med ljusets fria fana

I spetsen för vårt led!

10Var helsad högt! Uti vår famn

Till fjerran framtids dagar

Vi bära gladt Ditt namn.


 

 

    Kommentar

    Kommentar

    Dikten skrevs till universitetets vicekansler Johan Reinhold Muncks 70-årsdag 1865. Den återges här efter ett manuskript som förvaras i Topeliussamlingen, 244.151, Nationalbiblioteket. Dikten intogs i Nya blad 1870 med titeln »Till friherre J. R. Munck", se kommentaren i Nya blad och Ljung, ZTS II 2019.

    Faksimil