[Karl Collan]

Lästext

Karl Collantillagt av utgivaren

Sakta dör sången

Bort öfver sångarns graf,

Tonerna smälta

I böner upp mot höjden;

5Stormen har omvändt

Bladen i lifvets bok,

Christus fullände

Hvad stoftet ej förmådde.

Vän, som oss flydde,

10Älskade, saknade,

Kärlekens tårar

Droppa på din urna.

Fäderneslandet står

Höstklädt omkring din bår,

15Kransande sonen

Med sina sista blommor.

Slockna i kärlek

Strimma af ädelt ljus!

Domna i välljud

20Fagraste bland toner!

Långt, långt i Finlands mo,

Vidt öfver strand och sjö,

Furorna susa

Den ädle sångarns minne.

 

 

    Kommentar

    Kommentar

    Dikten återges här efter Hufvudstadsbladet 20/9 1871. Den intogs i Ljung 1889, se kommentaren i Nya blad och Ljung, ZTS II 2019.

    Faksimil