[Magnus von Wright]

[Magnus von Wright]

Lästext

Magnus von Wrighttillagt av utgivaren

Son af ditt land, det älskade och ljufva,

Sof sött här under Finlands gröna tufva!

Fäderneslandet sänder fridens dufva

Öfver din urna.

5Stråle kring vården, der ditt namn vi skrifva,

Vårarnes fägring, vinterns hvita drifva;

Sjunge hvarje morgon kring den mörka skifva

Eviga lärkor.

Frid öfver sorgen, som vårt hjerta sårar!

10Ära ske Gud, som torkar alla tårar!

Lof ske Herrans namn, som låter minnets vårar

Blomma i kärlek!

 

 

    Kommentar

    Kommentar

    Dikten skrevs för invigningen av Magnus von Wrights minnesvård den 25 maj 1872. Den återges här efter Morgonbladet 27/5 1872. En omarbetning av dikten intogs i Ljung 1889, se kommentaren i Nya blad och Ljung, ZTS II 2019.

    Faksimil