Ej bryts den länk

Lästext

|25|

Ej bryts den länktillagt av utgivaren

normaliseringoriginal: »Ej bryts den länk, ej slits det band

som fast af bröder knöts,

och alldrig än af slumpens hand

en sann förening bröts

5Den känsla uti vänfast barm

som föds af brödratro,

skall städse innerlig och warm

uti mittvårt hjerta bo.

Hwad mer om tomma skuggors sky

10sig lägrat mörk kring den!

Med stunden kommo de och fly

med stunden bort igen.

 

 

    Kommentar

    Kommentar

    Stroferna framfördes på Österbottniska Nationens terminsfest den 17 februari 1835. Dikten återges efter dagboken 1835, se kommentaren i Övrig lyrik, ZTS III 2019.

    Se också inledningen, »Österbottniska avdelningen».

    Faksimil