Oktober

Lästext

|1||1||3|

Dagbok För October Månad af året 1832

1 Första October War jag på min första resa till Helsingfors – låg öfver natten på Tojala gästgifvaroläsligt p.g.a. skadagård uti Akkas socken och Tavastehus länoläsligt p.g.a. skada.oläsligt p.g.a. skada lemma startWikommentar foro derifrån kl. 7 morgonen – der var en högfärdig och snäsig gemen värdinna. – På en gästgifvargård nära Tavastehus nekaoläsligt p.g.a. skadade gästgifvarn att sätta 1 häst för wårt lass, men vi krånglade oss fram isynnerhet med Logrens tillhjelp – kom till Tavastehus kl. ½ 1 middagen. Jag träffade morbror Gustaf på gästgifvargården – drack vin – M. G. lemma startfkommentaroläsligt p.g.a. skada[--]oläsligt p.g.a. skada – Åto middag och drucko portvin – Jag var som hastigast ute i staden – lemma startforokommentar – till lemma startSalmiskommentar – Det var ett gement ställe – De nekte oss först men gåfvo oss likväl sedan en dålig kamp som vi på vägen bytte om –|2||2| Visvårläst p.g.a. att bläcket är svagt och avmattat, på väg att ta slut lågo på en gästgifvargård – Hohenthal den galningen.

2 2 October. Körde tappert på – dålig häst – förargelse – Herr Östring och jag togo 2 hästar lemma start6 milkommentar från Helsingfors – åt middag på Helsinge kyrkoby – Det gick i fyrsprång – kl. 5 e. m. ankommo vi hit till Helsingfors – Detta är verkeligen en skön stad – for till Herr Östrings lemma startquarterkommentar – Kom i lag med ett par dussin studenter – åt afton på ett lemma startspisquarterkommentar (hos Wahllunds) låg med Östringlemma startEnögda Peronkommentar – – –

3 3 October. Gick med Östring till Finska Casern till Herr Blank – Han följde mig till Runebergs – träffade Magistern på gatan – Jag gick tillbaka sedan till Östrings quarter och lät köra derifrån mina saker – Till Runebergs – träffade Frun och Camrerskan Tengström – såg på en parad på senatstorgoläsligt p.g.a. skadaet – Det var lemma startPetrofska bataljonkommentar – fanken hvad deoläsligt p.g.a. skadat såg grant ut – träffade oförmodadt en hel hop med lemma start[--]oläsligt p.g.a. skadaaburgenserkommentar – gick vilse nästanomkring hela stan – Åt middag hos Runebergs – Ut att spatsera med Heoläsligt p.g.a. skadarr Blanck – Drack thee och öl på en lemma startbiljardkommentar

4 4 October. Thorsdag Jag hade legat i saln hos Runebergs – f. m. ut att spatsera – läste lemma startElgskyttarnekommentar – e. m. ut att söka fru Wikstedt men hon var ej hemma – ute att |3||4| War hos fru Vikstedt och drack thee.original: thee Jag köpte mig klädesborste och skoborstar santmt bläckhorn och lack uti en rysk boda – låg och läste –

5 5 October Skref bref dit hemåt och hade brottom – gick sedan ut i den tron att brefvet var på posten men huru ledsen blef jag ej då brefvet vid min hemkomst låg på bordet – sakramentskade nöt till piga – sådan förargelse! och hvad skall Mamma der hem tänka då hon ej får bref med denna post – e. m. gick till Herr Blank – ut att spatsera – träffade Kantlin och Wärfving – – främmande här hos Runeberg – det var Fru|4| Wörlander (f. d. mamsell Hjelt), Mamsell Hjelt hennes syster, och fru Bergbom – aflemnade brefvet jemte helsningar till den förstea – drack thee – Var till Wasenii boklåda och köpte lemma startden svarte Frizkommentar – åt päron – läste och skref –

6 6 October f. m. kl. 8 kom Herr Blank hit – betalte åt Magister Runeberg ett quartal (125 Rdler. Rgds) och fick quittence – var till Westzynthius – en god hygglig gubbe – putsade och lemma startrangeradekommentarsvårläst p.g.a. bläckplump eller motsvarande mina kläder – skref och läste i lemma startFryxells historiakommentar – ut att handla smått – skref – satte papper på mina böcker – Här satt en syltfot (Barkens bror) en lång stund – Magistern var härinne – Sigill – Ludvig en envis krabat – Fru Runeberg kom hem från Borgströms tillagt av utgivaren

|4||3|

7 7 October. Söndag Steg upp kl. 6. For med lemma startSjuankommentar till Sveaborg – motvind – var upp till Isac Svahn och såg mig sedan omkring bland dessa jättewerk – tillika såg jag de förfärligt stora 36 pundiga Canonerne samt en stor mengd af mindre caliber – Wi (Herr Blank och jag) försummade genom mitt förwållande att fara tillbaka med Nian – Jag träffade Capitainen Smith – besökte Skeppsdockorne och lemma startpumpquarnenkommentar – sedan spatserade wi till Cisternen wid hafsstranden och besågo den – Wi gingo derpå tillbaka till Quater hamnen, och besågo ett linieskepp som var inrättadt till boningsrum – derpå foro vi bort med elfvan – vi seglade – jag hant lyckeligt hem ehuru faseligt trötter – lemma startMagister Nervander, för hvilken Österbotningarne på eftermiddagen höllo Calas,kommentar spisade middag här – e. m. var till Elfving – gjorde en fruktlös tröttande spatserfart till boklådan och till Herr Blanklemma startLäste öfverkommentar Grekiska – Calle Heikel och Petterson voro här – drack 2 koppar thee – Barken kom hem – – Magister var på Calaset – fruntimmers främmande tillagt av utgivaren

|5||5|

8 8 October. På morgonstunden grälade Barken och August rätt tappert – Kl. 8 f. m. gick jag in i saln, och läste Grekiska för Magistern med de andra till kl. nära 10 f. m. – ritade en karta öfver Europa – Wid bordet om middagen ytrade Fru Runeberg bland annat: »Ja gudnåde den som skall ha att göra med en hop poikar; de ä de ostyrigaste själar jag wet.» – Jojo! deruti har hon inte så orätt – e. m. var på boklådan och köpte lemma startAdlerbethkommentar och lemma startJättarne i Sharkadalenkommentar – – läste Virgilius träget; 200 verser – Jag blef ymnigt trakterad af Barken med Confect och Carameller – Satt uppe och läste sagor –

9 9 October. Dagen börjades återigen med gräl mellan B. och [-]oläsligt p.g.a. skada – läste Virgilius från 8 till 10 för Magistern; kunde bäst af alla – var på boklådan och köpte en hop små pjeser för 1 Rd. 9 ʄ – e. m. lånte lemma startEkelunds historiakommentar|5| af magistern – läste, satte papper på mina böcker – läste historien – skref – Magistern och Krabbarne voro här inne –

10 10 October Marknad i stan – lemma startläste uppkommentar historien – läste öfver Grekiska – gick ut i stan – till Moreljuses (ett student värdshus) och drack öl – slog dank på torget – – e. m. gick jag åter ut – War på boklådan|6||6| Köpte kringlor och Confect och drack öl hos Kesslis (en källare) samt thee hos en lemma startThee jungfrukommentar – Slagsmål på Torget – 1 Rdler 32 ʄ hade jag bortslöst på denna dagen – dock huru mycket är det mot hwad andra mina kamrater låtit lemma startstrykakommentar – – om aftonen hände upträdet hos Elfvingen

11 11 October läste upp Grekiska – Magistern och Krabbarne woro härinne – läste öfver Virgilius – e. m. ut på Marknan återigen – Från Senatstorget gick jag till Finska Casern till Herr Blank – där var repitition af waktparaden – Upp till Stora Robertsgatan att söka Stenroth – till Herr Blank – På Wasenii boklåda och köpte lemma startDemonianakommentar – köpte Kringlor – Marknaden afsomnade som bäst – läste VirgiliusMagister Backman åt afton här – läste Demoniana

12 12 October f. m. läste vi ingenting för Magistern emedan det var lemma startInscriptionkommentaruniversitetet – Jag skulle fara med elfvan till Sveaborg men fick ej rum på quatern – köpte fikon – – läste Demoniana – e. m. – föll på det infallet att läsa Fryxell – – (9)svårtytt – Spökerispeculationer – drack thee – sedan vi ätit afton stälde vi till ett spökeri som dock misslyckades för Barkens dumhets skuld – Ny plan –

13 13 October Läste lemma startDjurbergs Geographikommentar fastän jag hade läst öfver Virgilius – Det gick dock tämmeligen bra – (läste Fryxell) – till Levelius och till Finska Casern – fick låna en hel hop med böcker – Barken hade farit af till Sveaborg med min Demoniana

|7||7|

14 14 October Söndag – f. m.original: m (läste Fryxell) regn och oväder – H. Blank var här 2:ne lemma startskuttkommentar – bjuden till Capten Thunebergs på middag – gick dit kl. 1 – Spisade – 4 rätter – Efter måltiden spelte jag lemma startMyllymattikommentar med Capten och Herr Blank och lemma startblefkommentar 24 gånger – gick derifrån kl. ½ 5 – – (läste Fryxell) – Barken kom hem – Drack thee – hade brottom – Spökeri i fråga – en liten promenad i månskenet – – –

15 15 October läste Grekiskan upp – FryxellH. Bl. kom hit med min lemma startklädsatskommentar – det var skönt – Fryxell – skref – e. m. läste Grekiska Virgilius – kl. 4 vidpass spatserade jag till Finska Casern – Det var klart och kallt och solen sken – på Casern hade en karl aftonen förut blifvit mördadoläsligt p.g.a. skada af en Finsk recrut – kom hem kl. ½ 6 – fick brottom med Gr Virgilius – drack thee – Bark den fan – Fru lemma startRunebergskommentar låfvade mig vid bordet att köra ut honom –

|6|

16 16 October f. m. läste Virgilius upp – det gick lemma startmera dåligtkommentar – satte in mina kläder i klädsatsen i vederbörlig ordning – – Fryxell – läste öfver historien – sköt 2 skott med pistoln – Drack thee hos en theejungfrulemma startsatte kläder i tvättkommentar

17 17 October Läste upp historien – kunde försvarligt – lemma startklickadekommentar blott litet på Geographien – Sköts med en liten metallkanon i wedlidret hvaröfver wi fingo litet snubbor af Fru Runeberg – – Läste öfver Grekiska – Krabbarne voro här – Fryxell – Var på boklådan och köpte lemma startConversations kortkommentar och lemma startClas Narrkommentar tillagt av utgivaren

|8||8|

18 18 October Läste upp Grekiska – War till ElfvingenFryxell – Kartan – – Läste öfver 100 verser i WirgiliusFryxell – hade brottom – – åtanke på hemmet – om aftonen var jag ute med Barken och köpte mig pipa och lemma startCarduskommentar samt drack 3 koppar thee – – – las och rökte på säng – och somnade –

19 19 October f. m. läste upp Virgilius – kunde temmeligen – FryxellGeographie – köpte Namnam – strax på eftermiddagen hände en tragi Comisk förargielig händelse – jag tror aoläsligt p.g.a. skadatt det var lemma startgallfeberkommentar som jag sedan deraf fick – åt var uoläsligt p.g.a. skadat att spatsera med kamrater och drack 2 koppar thee holäsligt p.g.a. skadaos Moreliuses – åt lemma startölostkommentar till afton och rökte sedan på –

20 20 October. Jo Vackert och väl! – kl. 5 på morgonen infann sig den omtalta fatala gallfebern – Jag låg och pinades i sängen och kunde ej såfva tills jag sluteligen lemma startgaf öfverkommentar och soläsligt p.g.a. skadaedan hade jag lättare och såf litet – om morgonen gaf jag åoläsligt p.g.a. skadater 2 gånger öfver – gick derpå in att läsa upp Geographi moläsligt p.g.a. skadaen måste efter en stund gå ut och gaf då öfver fjerde gången – – sedan i dag har det varit lättare och jag har ätit med god aptit – Fryxell – rigtiga dito – skref detta –

21 21 October Söndag. Bjuden till Capten Thunebergs på middag – Fryxell – – Gick till Finska Casern – Där Woro Capteen Strömborg med sin fru – lemma startFlatkommentar vid bordet för Herr Blanks skuld – Efteråt rökte jag en pipa där – något förlägen – goläsligt p.g.a. skadaick hem kl. 5 – gick ut att spatsera med Barken på äfventyr – drucko thee hos Caffejungfrun – läste öfver Grekiska – lade mig klockan 11 – – –

|9||9|

22 22 October f. m. läste upp Grekiska – Fryxell – tvist med Barken – Tog några totter – läste öfver Virgilius – Var på postenLevelius var här – diskussioner öfver gårdagsklubben – Skref ämne till bref – Magistern var här inne – – Fryxell – läste Virgilius – Spökeri med lemma startSkåråbockenkommentar

23 23 October. Läste upp VirgiliusFryxell – Var och såg på en parad på Senatstorget och träffade der många bekanta – det var ett hyggligt wäder|7| – War in till Hohenthal – e. m. läste öfver Historien – kl. 6 gick jag till fru Wikstedt – åt mellamnmål och drack thee der – kom hem kl. 8 – läste ännu – och skref och rökte – –

24 24 October. f. m. Magistern hade ej tid att förhöra historien – till Elving – började läsa öfver mina 8 kapittel Grekiska – Fryxell – e. m. läste Grekiska hela eftermiddagen – fick utläst kl. 8. Rökte och läste Fryxell – tvist med Barken

25 25 October Läste upp Grekiska – trolleri med mina nycklar – – VirgiliusFryxell – rökte. e. m. läste öfver Virgilius – läste FryxellSynnerberg var här – Ut att handla papper och en snusdosa – Till Herr Blank, men der woro Studenter – läste öfver Virgilius – skref – läste Fryxell – – lade mig kl. ½ 11 – –

26 26 October Det var en välsignad dag – läste upp Virgilius – War på posten – till Herr Blank – Såg en parad på Caserntorget|10||10| erhöll brefvet hemifrån! nyheter och oförmodad glädje – – gick hem igen – Barken var i en faselig nöd – läste chifferlappen – e. m. började att skrifva ett bref till mamma, och chifferlapp – läste öfver GeographienFryxell – War med Levelius och Barken till Menn, och Barken trakterade; spelte der litet på Forte-Piano och åt lemma starttortorkommentar – träffade på hemvägen Hohenthal och några andra – läste Geographi – skref ytterligare på brefvet –

27 27 October. Läste upp Geographi, och kunde temmeligen. Gräl om platsen på sophan – köpte lemma startgodtakommentar i porten – skref på lemma startBarkiadenkommentarBarken var sjuk på f. m. och skolsjuk på e. m. – var ut att spatsera med Bark, först till Menn, sedan till Kesslis, och derifrån upp till Nystan för att söka St. och Logren, men de woro ej hemma – skref på brefven hem, och på Barkiaden – lade mig kl. 11.

28 28 October. Söndag – bjuden till Moster Wikstedt på middag – – gick ut kl. 11 och spatserade omkringoriginal: omkrin i stan i förväntan på en parad, men den blef ej utaf – kl. 12 gick jag till Moster Wikstedt – – åt middag der – gick bort kl. 3 – Herroriginal: Här Blank war här hos oss – – han bjöd mig på spectaclet – kl. 5 gick jag till Finska Casern, ocholäsligt p.g.a. konservering/inbindning derifrån till spectaclet – satt på lemma startsittande parterrkommentarlemma startKronofogdarnekommentar och lemma startPastoratetkommentar spelades – åt äppel – kikade omkring mig – kom hem kl. 9 och blef utan aftonvard – lade mig strax derpå –

29 29 October Skref jag bref strax från morgonstunden, så att jag ej kunde gå och läsa – gick på posten kl. 10 och fick rigtigt in mina bref – gick derpå att söka Herr Blank som ej var hemma, men jag träffade honom sedan på senats torget – gick med honom åter på posten hvarest han emmottog|8| ett Recom. bref från Collander – Jag fick då af honom underrättelse att jag war anmäld till Dansskoln – e. m. gick till Finska Casern kl. 4 – köpte skoband & cet. och lånte skor och strumpor.|11||11| – Gick derifrån kl. 5 till Mamsell Arpe; der såg jag denna afton endast på, men fick lof att följ. förmiddag börja dansa –

30 30 October – Läste upp Wirgilius – gick kl. 12 till Mamsell Arpe och lärde mig der de första stegen – läste öfver historien – gick kl. 4 åter till Dansskoln, på vägen var jag och bestälde mig skor – Äfven denna afton såg jag blott på – gick derifrån k. ½ 9 och då jag kom hem åto redan de andre –

31 31 October Läste upp Historien – kunde bra – gick kl. 12 att dansa – – köpte äppel på återvägen – läste öfver Virgiliuslemma starttvifvelsmål om Forte Pianotkommentar – gick åter kl. 5 till Dansskoln och var på wägen in till Herr Blank – kom från dansskoln kl. 8.

Händelser och Anecdoter ur October Månad

32 2 October Jag hade på sista nattquarteret förloradt min svarta halsduk, och oacktadt allt möjligt sökande ej funnit den åter – Högst ledsen öfver min förlust for jag från gästgifvargården och kom utan halsduk till H.fors – Då var jag inne hos Hr Östring och gick sednare på afton i sälskap med någre studenter för att äta quällsvard hos mamsell Wahllund – Medan vi wäntade på mat så började jag litet se efter min lemma startparurkommentar som ej war just i det bästa stånd – Jag kände någonting tjockt emellan min arm och rocken stack jag förvånad min andra hand in i ärmen, och drog därifrån – – – – – min svarta halsduk som jag så ifrigt sökt under det jag bar den på mig – Genom denna oförväntade lycka kom jag i det bästa humeur under hela min första afton i Helsingfoläsligt p.g.a. skadaors.

|12||12|

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  1 Wi d.v.s. Topelius, J. J. Östring, J. H. Logren och O. M. Hohenthal; Östring var inskriven vid universitetet, Logren och Hohenthal skulle få privatundervisning i Helsingfors inför studentexamen.

  1 f oläsligt, möjligen for.

  1 foro skada i ms, möjligen saknas ett ord efter »foro».

  1 Salmis platsen oidentifierad. I Kuortane – norr om Tavastehus – fanns Salmi gästgivargård, möjligen förväxlar Topelius namnen på gårdarna.

  2 6 mil ca 64 km; den gamla svenska milen motsvarar 10,7 km.

  2 quarter bostad.

  2 spisquarter enklare matställe.

  2 Enögda Peron Peuron var blind på ena ögat.

  3 Petrofska bataljon en bataljon av Petrovska regementet, som utgjorde en del av den ryska garnisonen i Helsingfors.

  3 aburgenser möjligen ulaburgenser: skolkamrater från trivialskolan i Uleåborg.

  3 biljard biljardlokal.

  4 Elgskyttarne J. L. Runebergs versepos (1832).

  5 den svarte FrizDen svarte Fritz, röfvaranförare i det sextonde århundradet. Öfvers. från fransyskan (anon. 1829).

  6 rangerade ordnade; SAOB har detta belägg av Topelius.

  6 Fryxells historia Anders Fryxells Berättelser ur svenska historien I–V (1823–1831).

  7 Sjuan slup som avgick till Sveaborg klockan sju. Ordersluparna – katrarna – avgick till Sveaborg mellan sex och nio gånger dagligen, beroende på årstiden. Linjetrafiken betjänade både militären och stadsborna, de senare i synnerhet om söndagarna. Jfr »Nian» och »elfvan» samma dag.

  7 pumpquarnen pumpverket; SAOB har detta belägg av Topelius.

  7 Magister Nervander, [...] Calas, Johan Jacob Nervander – Österbottniska avdelningens kurator 1830–1837 – avfirades inför en fyra år lång utlandsvistelse i Skandinavien, Mellan- och Sydeuropa.

  7 Läste öfver läste på.

  8 Adlerbeth förmodligen Virgilii skrifter, öfversatte af Gudmund Jöran Adlerbeth. Sednare delen. Aeneis (1831).

  8 Jättarne i Sharkadalen med underrubriken En böhmisk folksaga (anonym översättning 1830).

  9 Ekelunds historia Oklart vilken av Jacob Ekelunds många läroböcker i historia som avses.

  10 läste upp redogjorde för.

  10 Thee jungfru jfr kaffejungfru: ogift kvinna som driver kaférörelse.

  10 stryka gå förlorat.

  11 DemonianaDemoniana eller Ny samling af sällsamma och förvånande anekdoter och historier om spöken, djeflar, trollerier, varulfvar, syner m. m. (1827) av Gabrielle de Paban.

  12 Inscription högtidlig inledning av läsåret, inskrivningsdag; finländsk svenska.

  13 Djurbergs Geographi sannolikt Daniel Djurbergs Geografie för begynnare (1815).

  14 skutt korta besök; förekommit i finländsk svenska, SAOB har detta belägg av Topelius.

  14 Myllymatti mjölnarmatte eller mas, ett kortspel.

  14 blef förlorade.

  15 klädsats kista eller skåp för förvaring av kläder.

  15 Runebergs pro Runeberg.

  16 mera dåligt rätt dåligt; förekommit i finländsk svenska, SAOB har detta belägg av Topelius.

  16 satte kläder i tvätt gjorde i ordning kläder för tvätt; SAOB har detta belägg av Topelius.

  17 klickade stakade mig; SAOB har detta belägg av Topelius.

  17 Conversations kort kortspel med frågor och svar; SAOB har detta belägg av Topelius.

  17 Clas Narr förmodligen en folkbok med anekdoter och skämtsagor om hovnarren Clas Narr (Claus Narren von Ranstedt, Klas Narr).

  18 Cardus piptobak.

  19 gallfeber gallsjuka, febertillstånd med magont och kräkningar p.g.a. störd gallfunktion; uttrycket få gallfeber även i betydelsen bli upprörd.

  19 ölost ostmassa som uppstår när surt öl och varm mjölk blandas; kan även avse dryck av öl eller svagdricka och varm mjölk.

  20 gaf öfver kräktes.

  21 Flat förlägen.

  22 Skråbocken skråpuken: skräckinjagande figur eller spöke, även anskrämligt maskerad person eller ful ansiktsmask.

  26 tortor mindre bakverk, bakelser.

  27 godta godis.

  27 Barkiaden skämtsam diktövning på hexameter, om rumskamraten Samuel Barck.

  28 sittande parterr den med sittplatser försedda delen av parketten; SAOB har detta belägg av Topelius.

  28 KronofogdarneSlåtter-Ölet, eller Kronofogdarne, komedi av M. de Piis och M. Barré, till svenska av C. Envallsson 1788; uppfördes av C. W. Westerlunds teatertrupp.

  28 Pastoratet komedin Pastoratet, eller: Den raka vägen är den bästa (1817), i fri översättning av Mårten Altén efter August von Kotzebue.

  31 tvifvelsmål om Forte Pianot Topelius hyrde ett piano tillsammans med Barck, något som saknades i det runebergska hemmet (Strömborg, Biografiska anteckningar om Johan Ludvig Runeberg I–III 1928, s. 224 ff.).

  32 parur klädsel.

  Faksimil