Mars

Lästext

|20||680|

Martius. 1838.

lemma startNu åter till spelet! är karlen väl tokig – ? Braun.kommentar
lemma startIch heisse Isak Abraham Mohr und wohne bey Wahllundsspråk: tyska Der Müller.språk: tyskakommentar
lemma startSolvitur acris hyems grata vice Veris et Favoni.
– – – – – – –
Jam Cytherea choros ducit Venus, imminente Luna.
språk: latin Horatius.kommentar

1 Ännu är våren ett litet barn i lindan, hvars späda lif blott af någon enda ljum andedrägt kan röjas än. Blott solen stiger med jättesteg mot Zenith – och skuggorna dyka kämpande ned bakom horizontens skyar. Ett herrligt lif om våren! Menniskan kryper, lik en nyfödd fjäril ut ur sin winterpuppa och svärmar gladt omkring ibland sin korta sommars sköna glada blommor.

2 Om våren är man mera barn än förr – ett af de många bevisen för sympathien med vår Naturen sjelf, vår gamla goda moder. –

3 1. Tisdag Thorsdag. A: Boston hos vännen H. Ingman. +14. – En början på månaden lik den på året, och, som det tyckes, med samma fortsättning.

4 2. Onsdag Fredag. Opost. – A: Boston hos Staudinger. Jag hade en horribel tour, gjorde slamm m. m – flere gånger. +5,60. – Föröfrigt rätt muntert.

5 3. Thorsdag Lördag. August Essens lemma startDisputationkommentar under præsidium af Rein. Boston hos Abr. Montin. −1,50. lemma startPetite ouvertekommentar för första gången.

6 4. Söndag. Böndagen föga hyggligt tillbragt. Ämnade i kyrkan, men Falcken kom in till oss och då blef det i stället lemma startFredmans Epistlarkommentar. –

7 E. m. Thuneberg, Falck m. fl. inne hos oss.

8 Äfven i dag boston sälskap, denna gång hos mig, nemligen: cotteriet Cederman, J. Staudinger, Max Montin och jag. Bisittare äro stundom C. Staudinger, Ingman, Mathlin m. fl. – −1,50.

|21|

9 5. Måndag.Weylandtska Theatern ha nyligen upträdt den ypperlige komikern Mohr från P.burg, och den förut bekante Köcholäsligt p.g.a. bläckplump eller motsvarandeer. – Såg i dag följande pjeser: lemma startStorljugarnkommentar i 1 akt, – en smörja af de galnaste till en del Münchhausiska lögner. lemma start»Mein Sohnspråk: tyska, sade Storljugarn (Mohr), ist auch diesen Winter in Petersburg unter den Namen Taglioni erschienen!språk: tyska» –kommentar NbeneNota bene tillsats.

|681|

10 2: lemma startVetter Paul, oder Grossmuth ist die Rache eines Deutschenspråk: tyskakommentar. Här hade M. en Tragisk rolle som han utförde förträffligt, men pjesen var föga något att göra af. – 3. lemma startDer Reisende Student, oder Der Teufel als Hydraulicusspråk: tyskakommentar, ett mycket nätt stycke. Här drack mjölnarn (Mohr) brorskål med studenten (Köcher) och sade dervid: »Ich heisse Isak Abraham Mohr und wohne bey Wahllunds N:o 7.» Skallande aplauder och utropande belönade både Mohr och Köcher.

11 6. Tisdag. Boston hos Justus Staudinger. Minus. Här agerade Zimmerman som bisittare, spelte bättre än vi alla andra.

12 7. Onsdag. Boston hos Brodren Zimmerman. +70. – Det ser ut som det ständiga bostonerandet vore en rigtig paroxysm. Jag förmodar att den har sin öfvergång. –

13 8. Thorsdag. Men lemma starticke spelas det alldeles Misèrekommentar med boken förthy. Studerar för närvar. Physik; afhör Rein publ., Linsén priv., Tengström publ. Blomquist publ., Hällström publ. Bostonerandet är en parenthés om quällarna fr. 6 till 10, 11, 12.

14 I dag boston hos Cederman. Minus.

15 9. Fredag. Hemma, lemma starttout le jourspråk: franskakommentar. lemma startInrättade ett Pantheonkommentar. – Visite af C. Helander och Mathlin, discussion om månghanda, och deribland om våra Academiska afairer. lemma startDet berättas att Snellman af Pipping inför Consistorium fått en skrapa för sitt frihets Collegiumkommentar. Så långt äro vi hunna!!!

16 10 Lördag. Vollweilers och Wagners Concert med klena applauder. Man mindes Stein. V.:r hade hårdare föredrag. Wagner sättes af några öfver Addner. Slutl. en Improvis. Duett af V:r och Stein, oändligt konstig och vacker.

|22|

17 11. Söndag. Hörde Lange predika.

18 E. m. Boston hos Thunebergs med gamla herskapet och Blanken. Under tiden musicerte den söta Ida:

lemma startPå ödslig strand bland storm och bölja

Min gamla hydda ensam står;

dess fot de vreda vågor skölja,

och skummet upp mot rutan slårkommentar – etcet.

20 132 Måndag. Promenerande ut på aftonquisten, vek jag bland annat in till fru Tallberg (Schildtens) hvarest C. Staudingerlemma startCucukommentar bortkastade vann en bordstudsare; spelarne voro 20, tio vid hvarje bord; vid det ena vann C S:r sjelf, vid det andra Cederman som äfven spelte för hans räkning.|682| – En sällsynt tour! – Gjorde af med ett par tolfskillingar och vandrade sedan hem.

21 13. Tisdag. Badstuga i sälskap med Elfving och C. S:r. Farbrors stora och naiva uprigtighet mot damerna. »Tamme f–n det kan bli folk af er innan» – – Detta hos fru Dahlström. Öl på badstun. Sedan boston hos Montin. −1,50. –

22 14. Onsdag. Mathilda. – Hörde Schauman catechisera och gifva sin Theologiska lemma startpecusspråk: latinkommentar dogmatiskt ovett för det de ej kunde sin cateches. – Aft. Musikalisk Soirée.

23 Här läto Vollweiler och Wagner ytterligare höra sig. W. spelte ettn utmärkt vacker quadrille ur lemma startNormakommentar. Äfven Exequertes en af Straussens söta walzer för full orchester.

24 15 Thorsdag. Linsén ämne. Aft: Farbror och Justus Sr en pipa hos mig. Justus fick tag i min Dagbok, för sista sommarn, fick der se lemma startgåtan om Emelie Ltkommentar, m. m. intressanta saker, – blef helt glad vid det namnet, – berättade GCarleby historietter m. m.

25 16 Fredag. Snö i partie. – E. m. Helandrarna m. fl. hos mig. Thé. – Studerade lemma startPaul Cliffordkommentar på säng.

|23|

26 17 Lördag. Visite af Assessor Streng och gubben Thuneberg. Sedan Nordensvan. E. m. J. Staudinger, Ingman, Montin, boston hos mig. −50 genom Nordensvans benägna biträde.

27 18 Söndag. Okyrka. lemma startMyllymathskommentar med Cederman om chocolade, som vanns. Läsebibliothek hos Rpffs. – A: Boston hos Cederman till kl. 4. +2,50. –

28 19 Måndag. Såg: lemma startRochus Pumpernickelkommentar spelas af Mohr. Jag mins mig som knappast i min lefnad på en quäll ha skrattat så mycket. – Publiken hade ordentliga skrattparoxysmer, och öronen voro nära att gå i lås vid aplauderna. Alla spelte väl och stycket gjorde den bästa effect. När Pumpernickel höll sitt intåg i staden och pojkarne öfverföllo honom, när hans begge pseudohustrur presenterade sig, när han pinades af Doctorerna, när ändteligen han kom in som fruntimmer, då erbjödo åskådarne sjelfva som ville skratta sig förderfvade ettn ganska liflig och rolig syn. – Mohr utropades med ordentliga härskri och bravoropen ville aldrig ta slut.

29 – Mellan akterna hade man tillfälle att beskåda den vackra M:lle Bratt.

30 20. Tisdag. A: med Blank hos Rosenkampffs. Der vankades thé och musik. – Sedan boston och soupér. −1,90. –

31 21. Onsdag. A: Boston hos Staudinger. −3 Rlsvårtytt. – Hempromenade öfver detn stora nu ödsliga esplanaden. –

|683|

32 22. Thorsdag. – Nu, tänkte jag, är tid att inskränkaoriginal: inskränkan bostonerandet. Derföre, efter vanligt arbete om dagen, aftonen hemma.

33 23. Fredag. A: Thé och soupée hos Rosenkampffs. Inga andra främmande än Öfverstinnan Karuff: vacker och glad och bra oförändrad: hennes twå döttrar, den ena 8 den andra 13 år född i NyCarleby, samt: Mamsell Rubén rätt hygglig. Waninka är nu oficer. Den söta Öfverstinnan talte mycket om NyC.by, om Mamma, m. m. – M:lle Rubén åter om Petersburg. – Förgätmigej vals.

34 24. Lördag. – Afh. bland andra Blomquist. Mycket vackert wäder ute och bara 2 lemma startauditorerkommentar inne. »Herrarna äro mera roade af att spatsera» sade B. – Ändtligen kom en tredje. »Nå lemma starttres faciunt Collegiumspråk: latinkommentar» och så började han. –

35 A: Thé och oboston hos Montin.

36 25. Söndag. Mariæ dag.Grahn predikte. – Från kyrkan kort visite hos F. W. Alcenius, som roade sig med lemma startLithocromiekommentar. Hos Aug. Essen, der fråga upstod om Alexander Aspegrén som skall vara något på förfall.

37 Aftonen boston hos Staudinger och minus åt C. Borg. – Kl. 4 på morgonen vandrade vi vackert hem.

38 Sådan var min Mariædag – föga remarquable. –

39 Men i NyCarleby var Maskrad – Maskrad!

40 lemma startPlaisir ici presque inconnu, beaucoup d’arrangements, de secrets, de curiosité, de joie! Beaucoup de beaux masques, de gracieuses formes, beaucoup d’yeux chatoyants, de pareilles en flammes sous des pareilles de papier.kommentarspråk: franska

41 lemma startIl y a eue une beau masque; – à lui j’aurois voulu dire: »Bonjour, reine des forêts, douce Selene! Il y a long temps depuis que je vous ai vu – deux milles ans, ma foi, – mais toujours vous êtes aussi belle, aussi douce et charmante que jadis.» – »Excusez moi, elle m’auroit dit, je ne sais avec lequel» – »Est il possible, belle fille de la lune, que vous ne me connoissez plus, que vous ne connoissez votre Endymionkommentarspråk: franska

42 26 Måndag. En såkallad Odag. Snufva i partie. – Bref till Mamma och Sophie. Thé och sedan hemma. –

43 27. Tisdag. Började studera lemma startWachler, Geschichte der Litteraturkommentar.

44 E. m. Mathlin, Ingman, Calle Staudinger boston hos mig. Samma dag kom Rosenkampff hem. –

|25|

45 28 Onsdag. I dag hade Blomquist endast twå Collegianter, men Hällström och jag, – men han las ändå.

|684|

46 Tyskarne spelte lemma startDie Schwester aus Pragspråk: tyskakommentar, en strunt som jag ej såg. The och hemma.

47 29 Thorsdag. Boston hos Staudinger, med tour i början och sedan lemma startdeclinationkommentar. Ännu regerar oss bostondjefvulen.

48 30 Fredag. Trampade sönder friherrinnans guldfingerborg och lopp med det hos flere guldsmeder, tills en åtog sig att laga det. – Kort visite hos Wilh. Essen. – Hos Langensköld speltes om afton Cucu. – Härunder – i en sådan parenthes-stund som icke sällan skuggar mina dagar – upstod lemma start»Skuggan» i mina pPromenaderkommentar.

49 31 Lördag. Blomquists disputation för profession i Lärdomshistorien. B. är en bland mina favoriter; utom honom: Runeberg, Rein, och till en del: Nervander, Snellman och Borg. –

50 Aftonen tillbragtes med boston hos Ingman.

51 Sjutton boston quällar på en månad; det är något starkt. Det smakar af klöfverknekt; – likasom 19 lemma startCalco, Cucu och Gropoiskommentar quällar i Januarii smakade något starkt Arlequin.

52 Jag tror det är bäst att »sansa sig» något litet.

53 Men så är nu saken, min goda Ephemeris. Så, i brist på annat bättre så. Wi wilja se oss om, min Ephemeris. – Vi vilja upsöka några andra »former», lemma starthvarom sid. 7kommentar. – Formen är nu en gång af gud worden, och mången skön ormahamn kommer än i vår väg. – Och sute rosen på lemma startCicutakommentar stjelk, – det hör ej hit. – Formernas glädje är en blomstrande wallmo med rika färgers pragt. Wi kyssa dess lockande kalk, vi berusas, wi slumra och wi glömma! – Men vi vakna engång till ett bättre; och då, ingen wallmo mer!

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  Rubrik Nu åter till [...] Braun. ur »Killespelet», ingår i Wilhelm von Brauns Dikter I (1837).

  Rubrik Ich heisse [...] Der Müller. (ty.) Jag heter Isak Abraham Mohr och bor hos Wahllunds. Mjölnaren.

  Rubrik Solvitur acris hyems [...] Horatius. (lat.) »Stela vintern är löst af Zefyri flägt och vårens anda. [...] Chorer med sång anför Cytheréa vid månans sänkta strålar.» ur Horatius, Carmina (1, 4, 5; övers. G. Adlerbeth, Horatii Oder och epoder 1817).

  5 Disputation August von Essen disputerade pro exercitio, d.v.s. försvarade en avhandling av Gabriel Rein i ett muntligt prov inför magistergraden.

  5 Petite ouverte variant av kortspel där man spelar med tolv kort upplagda på bordet.

  6 Fredmans Epistlar av Carl Michael Bellman (1790).

  9 Storljugarn komedi av Franz August von Kurländer (efter Jean François Collin d’Harleville).

  9 »Mein Sohn, [...] erschienen!» – (ty.) »Min son, [...] har även denna vinter visat sig i Petersburg under namnet Taglioni!»

  10 Vetter Paul [...] eines Deutschen Friedrich Gustav Hagemanns komedi Vetter Paul, oder die Rache des Deutschen (1810).

  10 Der Reisende Student [...] Hydraulicus vaudeville.

  13 icke spelas det alldeles Misère anspelar på variant av kortspel där man undviker att ta stick.

  15 tout le jour (fra.) hela dagen.

  15 Inrättade ett Pantheon förmodligen anteckningshäftet Pantheum 1838 vars titelblad är daterat 14/3 1838 (NB 244.135, s. 251–[278]). Flera anteckningshäften från studietiden benämns Pantheon.

  15 Det berättas att Snellman [...] Collegium F. W. Pipping hade förbjudit J. V. Snellman att föreläsa om den »Akademiska Frihetens sanna natur och väsende» (Snellman, SA I, s. 779–785; jfr 23/11 1837).

  19 På ödslig strand [...] slår ur »Fiskaren» av Bernhard von Beskow, med musik av Bernhard Crusell. De fyra första versraderna lyder: »På nattlig strand vid svall och bölja / min gamla hydda enslig står; / dess fot de vreda vågor skölja / och skummet opp mot rutan slår.»

  20 Cucu kucku, killespel; spelades med särskild kortlek om 42 kort.

  22 pecus (lat.) hjord.

  23 Norma opera av Vincenzo Bellini (1831).

  24 gåtan om Emelie Lt se 12/8 1837.

  25 Paul Clifford roman av Edward Bulwer Lytton (berömd för de inledande raderna: »It was a dark and stormy night»); utkom i Hiertas läsebibliotek i översättning av A. F. Dalin 1835.

  27 Myllymaths mjölnarmatte eller mas, ett kortspel.

  28 Rochus Pumpernickel komisk opera från 1809 av Matthäus Stegmayer, gavs till förmån för skådespelaren Karl Julius Köcher.

  34 auditorer åhörare.

  34 tres faciunt Collegium (lat.) tre utgör ett sällskap.

  36 Lithocromie litografiskt färgtryck.

  40 Plaisir ici presque [...] papier. (fra.) Nöjet här nästan okänt, mycket arrangemang, hemligheter, nyfikenhet, glädje! Många vackra masker, behagfulla former, många skimrande ögon, flammande kinder under kinderna av papper. [För betydelsen av pareilles, se Törnudd, Flickan från Kahra 1948, s. 45.]

  41 Il y a eue [...] Endymion?» (fra.) Det fanns en vacker mask; till henne skulle jag ha jag velat säga: »God dag, skogarnas drottning, söta Selene! Det är länge sedan jag sett er – två tusen år, faktiskt, – men alltid är ni lika vacker, lika söt och charmerande liksom fordom.» – »Ursäkta mig, skulle hon ha sagt mig, jag vet inte med vem [jag talar]» – »Är det möjligt vackra flicka av månen, att ni inte längre känner igen mig, att ni inte känner er Endymion?»

  43 Wachler, Geschichte der Litteratur Ludwig Wachler, Handbuch der Geschichte der Litteratur I–II (1822–1824).

  46 Die Schwester aus Prag sångspel (1794) av Joachim Perinet (text) och Wenzel Müller (musik).

  47 declination tillbakagång, förfall.

  48 »Skuggan» i mina Promenader dikten publicerades i Ljungblommor II 1850 (ZTS I, s. 164 f.); Promenader är titeln på en samling häften med litterära utkast.

  51 Calco, Cucu och Gropois kortspel.

  53 hvarom sid. 7 d.v.s. 14/1 1838.

  53 Cicuta (lat.) sprängört[ens].

  Faksimil