Februari

Lästext

|37|

1839. Februarius.

lemma startWälan, låt oss dricka det skummande lifvet när perlorna frusa och sockret deri! Hvad ofvan är skrifvet ej fråga, ej blicka, Låt timmarna rusa med fraggan förbi. Zephyr i Lycksalighetens ö.kommentar

1 Ja, du lätta lust! Nu åter viga vi åt dig vårt lif. – Ej så likväl som för ett år sedan – men något ditåt – bättre, – vackrare – renare – men lika lemma startEphemerisktkommentar – oroligt – flyktigt – När alfvaret kommer på visite ibland, så talas vi väl vid en stund; men blott i ständig parenthes – (Ho wet dock om icke alfvaret är meningen och lemma startlöjetkommentar parenthesen?) – lemma startNun wohl Zephirenspråk: tyskakommentar – – – – – – – – – –

lemma startKom mit o Schönene, kom mit mir im Tantze,

Tantze gehöret zum festlichen Tag. –

Bist du mein Schatz nicht so kannst du es werden,

Wirdst du es nimmer – – – – – so tantzen wir doch!kommentar

3 1. Fredag. Upwaktningar. Blanken bullar upp reskosten till frukost för Thuneberg och Strömborg. – F. m.:s visite med Sophie hos Borgströms, och presenteras för frun. »Ah, jag har sett herr T. för flere år sedan hos Rpffsherr T. var då liten gosse.» – – Nu är Emelie hemmastadd – vice värdinna – visar rummen – gentila – vackra – lemma startà mon goutspråk: franskakommentar. – sin kammare – taflorna – pianot – »blef så glad när du gick förbi»original: förbi – »Marie Berger är lik lilla Sophie

4 E. m. Wåra (Rpffs) hos Prytzens på Caffe – Emelie på surprise för fru Decker. Jag thé – hemma – (hos Blank) –

|828|

5 2. Lördag. A. Med Sophie visite hos Thunebergs – flickorna gjöra bekantskap – Ida sjunger – Wals – ovals med hårda stöflor – Uppe i morgon? – – – Farbror Justus berättar om sin fästmö – – Emma

6 Emelie är på caffe hos Prof. Tengström

|38|

7 3. Söndag. Okyrka. lemma startErnst Maltraverskommentar.

8 A: lemma startPicknickkommentar. Societeten talrik och lysande. Stor brist på vackra ansigten. – J. Snellman, nyss kommen till staden: »tack skall du ha» »håll till godo» – – Emelie är i svart siden med lockar och öfver pannan en »lemma startsevignékommentar» af silke och perlor. öfver pannan. – Flickan är i tour – omtyckt – »hvem är den i svarta klädningen?» – Och sjelfvaste Dansrådet Gripenberg lemma startobligerarkommentar henne till potpourie – 2:dra Françoisen: »Hvad tycker du om menniskorna?» »Jag vet inte ännu. Jag ser ingen, bara för det de äro så många.»original: många. – En oförmodad vue – wälkommen – går till Emelie och Sophie »Låfva mig något, så skaffar jag er roligt.» – Och för dem så till Hilda Winge – och »Aj si Hilda!» så högt att de kringstående vända sig om. – De 3 såta vännerna, »hvem trodde att ni nästa gång skulle träffas här?» – De 3 betrakta den nya verlden med undran. – Hilda som kommit för ett par timmar sedan och ännu är echaufferad af resan, vet ej om hon drömmer. Wals – – – – – – 2 Fr. Emelie – Rysk Qu. Hilda W. – Française: M:lle Favorin. – oPotpourie lemma startaber mit E. im Cottillon. – Wals: gut.språk: tyskakommentar

9 Staudinger, Backmanson m. fl. buga och bocka sig. – Flickorna mena att de ha mycket roligt – Emelies ögon glänsa –

lemma startNotturno. Am Piano bey Mitternacht:språk: tyskakommentar

10 lemma startHorch! Es ist ein Tantz! – Es brauset der Sehnsucht sturmender Waltz, und die Wellen des Lebens folgen schaumende schnell auf einander! Es ist der Passionen Fluth tief wallend im unermesslichem Meere des Hertzens.kommentarspråk: tyska

11 lemma startMeine Seele hat den Fluth mit heiss durstenden Lippen in sich verschlungen.original: verschlungen Nun waltet er hin mit lieblichen Macht – süss und bitter wie ein schöner Tod!kommentarspråk: tyska

12 lemma startSiehe! Da ist ein Bild. In dem Bild, eine Seele. In der Seele eine Welt voll unausprechlicher Wonne. – Der Bild ist eine Blume des irdischen Staubes mit Thränen des Himmels im seligen Auge!kommentarspråk: tyska

13 lemma startDoch der Bild bist du! Aus deiner Auge blickt ein Engel hervor. Du ahndest ihn nicht, – aber wenn du lachst und wenn du weinest, seh’ ich sein sel’ges Angesicht so hell! so hell!kommentarspråk: tyska

|39|

14 4. Måndag. Inflyttar i mitt rum hos Strömborg. – Fönstret (singularis) ligger mot en gård som är lik alla andra gårdar. Utsigten (från andra|829| wåningen) sträcker sig öfver åtskilliga tak, så långt man behagar och förmår, in i himmelens blå. – De sotiga skorstensflöjlarne af Gardets Casern spå nödtorftigt vind och väder. Unionsgatans rasslande equipager besvära blott öronen icke nyfikenhetsgluggarne. – Rummet är försedt med gula och skrynkliga tapeter; fönster och dörrar ha fordom varit hvita. – Meublerna (egna) utgöras af 1 st. Betsad byreau, 1 st. pianoforte, 1 st. säng – som ochså fordom varit bestruken med oskuldens färg – 1 st. bord, 5 st. lånade stolar af diverse fasoner, 1 st. piphylla etc. etc. – – Sagde logis bebos, utom mig, af ett krypregemente lemma starttTorackanerkommentar »som naturligtvis söka göra sina äldre rättigheter gällande».

15 – Rummet bredvid begagnas af Strömborg sjelf; och oss emellan existera, prisad vare den tillstängda dörrens gleshet, inga hemligheter.

16 Sådant är foderalet – nötskalet – inhysingens beskrifning lemne wi derhän.

17 A: hos Rpffs. – E. på musik hos Björklund. – Bref till Hejko – och hvad eller hvem var hufvudämnet deri? –

18 5. Tisdag. Emelie och Hilda f. ms visite hos Rpffs. – A: med Sophie ovisite hos Borgströms. – – Visite och thé hos min Capten och hans fru Captenska som recommenderte unga herrn till sträng lemma startcuranskommentar. – Rätt hyggliga menniskor. – –

19 Emelie på caffe hos Törnroths. Souper hos Rosenkampffs. – nästan alla quällar.

20 6 Onsdag. Edgar Justus Elion Strömborg, 9½ år gammal och späd till vexten, för första gången min lemma startdiscipulusspråk: latinkommentar. – Hoppas bli nöjd.

21 Stämmer det wärsta af pianot. – Nu är balernas tid. Rpffs och landsdamerna äro på stor souper hos TavaststjernaBorgströms, Thunebergs m. fl. bekanta äro på Souper hos IlmoniClinicum – men Emelie sitter hemma med Marie B. och Franz S. – och souperar på 4man hand.

22 Moispråk: franska: Betalar Nationsafgifter och spelar boston hos Staudinger – +60.

23 7 Thorsdag. Den söta, gentila, allmänt afhållna Generalskan Ramsay, född Reutersköld, dör kl. ½ 12 f. m. – och Helsingfors insvepes, liksom sörjande, i tjock dimma.

24 – Om A. var bal hos Falckens, högst triste i anledn. af dödsfallet, – af 200 bjudne endast omkr. 60 närv. – inga gardesoficerare dansa. – Friherrinnan der. – Emelie hos Appelgréns. – J. Cederman hos mig. Med Elfving och J. S:ger thé hos gamla Maja. – Mamma och Sophie göra visite hos mig kl. 9 a. – Souper hos Rpffs.

|40||830|

25 8 Fredag. M. Upvaktning hos Sahlberg. Skönt winterväder.

26 E. m: hos Rosenkampffs sammanträffa: Emelie Lindquist, Hilda Winge, Ida Thuneberg, Fru Thberg, M:lle Tapenius, Sophie Molander, Blank, A. Essen, J. Staudinger, Z. Topelius och en mängd bostonherrar som äro för sig.

27 – Sys först – skickas efter Emelies noter – Emelie spelar – Ida spelar – M:lle Tns spelar – Emelies Kejsarstycke – sedan med Sophie lemma startden stummakommentar och lemma startRondeauernakommentarHilda spelar – Ida sjunger – Essen och Justus tröga cavalierer – Thunebergs gå – Sophie M. går – de andra stanna – och soupera – E: »Franz är så underlig, säger beständigt att han lider – ibland tråkig, ibland treflig»original: treflig – (Hda: du är beskedligare) – Säg inte så, jag tycker inte om någon beskedlig karl – I onsdags var jag hemma, – Franz der, Marie B. der – wi spelte tillsammans tourvis och souperade på 4m. hand –

28 »Haroriginal: Har du skrifvit hem? – Ja till H. – Du skall helsa Herr B. från mig – då blir han wisst glad – du skall rigtigt helsa» – Wal af fingrar: »den ena H. och den rätta H.»original: H.Hilda gaf ringen – »gif den strax tillbaka – befall! – du skall ge den – Der är den»

29 Souper: 3 flickor och 2 dansmästare vid ett bord. – Justus om sin lysande period. – Win – – (Sjungit Sophies favoritwals) – Essen säger: jag hör Emeli L. heldre än Stein, med sina granlåter som man inte förstod sig på.

30 Låter kusken stiga på medorna medan jag kuskar Emelie och Hilda ett slag kring Esplanaderna och sedan hem – Emelie moraliserar Hilda – »men det hjelper inte»original: inte – och blir hes på köpet.

Emelies Winter- och Wårdagar 1839

Den sköna tid då lifvets rosor knoppas,

den glada tid, då hvarje hjerta hoppas,

den snabba tid som lik en dröm flyr bort

Så kort, så kort!

Den ger jag dig, du lilla blad, att gömma,

Och ingen minnesblomma får du glömma,

Men troget skall du teckna hvarje rad

Så glad, så glad!

Se’n skall du, lilla blad, en gång berätta

i fjerran framtid än hur glada, lätta,

hur sköna sjutton wårars dagar grytt

Och flytt – och flytt!

|41||831|

34 9 Lördag. – Plick – plack – pling – stämmer mitt stackars piano som sjunger i näsan –

A: Caffe dans hos Borgströms.

35 A. kl. 7 med Blank (särskildt inviterad fast han aldrig gjort visite) – och dans till 10. – Wacker soirée – smala gentila flickor – »Emelie skall presentera mig för Marie Berger» – och – ödmjukaste! en Françoise – tackar – en glad unge à la Stockholm

36 Evelina Kålman rätt söt – Augusta Frenckel lemma startgar nichtsspråk: tyskakommentarYngre systrarna BergerLina Borgström lofvar – Hilda Winges lemma startbeau jourspråk: franskakommentar och »Borgströms bror» förtjust.original: förtjust.» Emelie i Cousine Minnas uniform lemma startimmer ein allerliebstes Dingspråk: tyskakommentar – Alltsammans pianomusik – än fru B., än M:lle H. – än Marie B – än Franz S., än Adolf Gg.

37 Wals: E. etc. – Française: Hilda W. – Wals – Française: Emelie – Wals – Sv. Qu: en gammal M:lle Idman som talte om theater – Française: Marie B. – Rose Wals – E. –

38 lemma startCavalierernaoriginal: Cavalierna nichts sonderlichesspråk: tyskakommentarFranz den gentilaste – Wals orimligt – Marie Bergers lemma startRosewalserkommentar – isch! du lätta lif – lemma startalles wie im Traum – alles vergessen, nur der lLust des Augenblickes nicht!språk: tyskakommentar – –

39 Om wadet på Lybecks bal. »Får jag inte byta det mot något annat – t. ex. en ritning – – inte gerna – begriper inte hvad du skall göra med en bandbit. – jag har mina skäl»original: skäl – – Om Lina B. »det är en söt flicka» – S: »hon sade du skall få Lina» – wackert sagdt! – Så, så – – lemma startso ein bischenspråk: tyskakommentar – – underligt! – Betraktar Caricaturer: Herr de Mayenne original: –»Westerlund fr. Uleåborg – Än en Wals – adieu – en ganska rolig afton –

40 Westerlund bjuder till Vohs’enharstek – och Franz S. sjunger lemma startcon amorespråk: italienskakommentar en stroph ur Marie B:s Rosewals – »det är inte för ro skull som man skrifver Winter- och Wårdagar» – »lemma startFör inte budkommentar, min kära Franz" – med lilla E. kommer du inte långt.»original: långt.

41 10 Lördag. Okyrka och Oacademie för Oväder. (lemma startdas heisst:språk: tyskakommentar Fruntimmerna hade ämnat sig att bese Academien)

A: Picknick.

42 Mycket folk – och öfver 80 studenter. – M:lle Holm upp i afton – lemma starttoujours bellespråk: franskakommentar – för resten – föga att se – M:lle Hultman – ett dockansigte med liten mopsnos – skriks af, men är lemma startgar nichtspråk: tyskakommentarEmelie kommer sent – är hvit i afton – dansar Rysk quadrille med Franz – 2|832| Francaise med mig – »Hwad tycks om studentuniformen?»original: studentuniformen? – »Åh ja – – Carolina tyckte om dina verser och dig sjelf – ödmjukaste! – Nu ä lockarna bra – usch, jag tycker de äro så tråkiga – jag wet en annan som tyckte som jag.»original: jag. – Rysk Quadrille med Ida – som walsar charmant – C. Tawaststjerna stod bakom och sade sedan åt Blanken »Wet du, Topelius är kär i Ida –» – Hilda Winge, blå klädning, icke så illa – var helt lycklig – suckade efter en picknick till – Allt detta granna lif blandar bort flickan, medan de andra 2 ta saken lätt – Emelie potpourie med Pudasjärfvi – har roligt – souper – Muntert – men en viss ödslighet efteråt.

|42|

43 11 Måndag. Revisorn och Revisorskan Forsén se i dag idel lemma startgens de qualitéspråk: franskakommentar hos sig – de wåra hos Rpffs och B:ms ha den äran, – jemte Hartmans m. m. – Deremot slippa herrar Staudinger, Zimmerman m. fl. och bli copieust flata – – Förgäfves lemma startgjorde sig ochså Blanken grönkommentar i går för lilla Revisorskan – lika litet kunde jag vänta, ehuru jag aldrig haft den förmån att kröka min rygg för dito – Flickorna berätta sen att de haft tråkigt af brist på cavalierer – Sophie fick likväl valsa med Carl Hartman, bästa valseur i Helsingfors, påstås det. – – –

44 Moispråk: franska: The och Latin – och promenad med Blanken långs staketet och i drifvorna midtemot Korostileffska stenhuset, der gardinerna fönsterna voro fria i 3:de våningen.

45 12 Fet-tisdag – Oklar men blid Fet-tisdag, och orimligt mycket lemma startblusarekommentar i farten. f. m. Solsken, men e. m. slog sig åter samma dimmiga sorgflor, som vid fru Ramsays död, öfver staden – Och ej utan betydelse nu heller ty man firade i afton hennes högtidliga begrafning. – Från kl. 3 samlades otaliga skaror blandadt sälskap kring. Luth. Kyrkan. Kl. ½ 54 kom jag med Sophie, Emelie, Jeana Hilda W. och Sophie Molander – vid lilla prestdörrn hundradetals menniskor – mest gentilt folk – ingen slapp in – här och der sångare – en sluskig gesäll skrek att han var sångare, en student började såsom bevis på sin egenskap af dito att tralla en aria, – en twetydig person i urblekt lemma startshavlettekommentar gaf sig ut för sångerska – slutligen sluppo de verkliga ej in – »här ha wisst kommit tusen sångare re’n»original: re»n»Pacius ej mer än andra – Tapenius kom i halft slagsmål – Många vände om – Ändtligen fick jag hand emellan dörrn och bröt opp den – och under min arm kröpo flickorna in och fingo god plats midt i kyrkan – Processionen kom, och det fattades ej mycket att ej folket utanföre med våld brutit sig in. – Melart jordfäste – kyrkan war ecclairerad med waxljus – Chören stämde upp en psalm och en Chör-quartett »Selig sind die Todtenspråk: tyska»|833| ur »lemma startdieoriginal: die Letzten Dingekommentar»språk: tyska. – Sublimt – Det var ett vackert afsked från en skön själs nyss så sköna hydda.

46 Flickorna stå på bänken. Fru Öhman oförskämd. – Mamma tog Sörnäs Marie för en förnäm Ryska – Trängsel mellan facklorna vid utgången. »Var ej rädd, jag lemnar dig ej» – Hilda sade att hon wille dö i morgon om hon fick en sådan här begrafning –

47 Emelie sedan hos Rosenkampffs. »Lockarna vackra i förrgår» – Skall skrifva i min Dagbok – men det vill bli så i brefstil. – För 3 veckor se’n –

48 Skall helsa med stjernorna. –

|43|

49 13. Onsdag.Justus Srlemma startStåndsparalellerkommentar hos Rpffs – A: visite af Julle C. och Nordman. Mamma hos Thunebergs lemma startet moi aussispråk: franskakommentar – och Sophie och friherrinnan. – suto något fåordiga i sophan – M:lle Tapenius spelte – Ida spelte – Ida sjöng – Pacius, Medicussen, spelte – Grädeners stycken kanske originella men mindre vackra.

50 Jag har en gås oplockad med Öfverstlieutenantskan för hennes jemförelse mellan våra 3 Österbotn. flickor. – – – – Souper hos Rpffs.

51 14. Thorsdag. Mamma, Sophie, Emelie, Hilda, Ida, fröken T:na, Jeana ledsagade af Blank, Claes Z. och mig besöka först Kejserliga palatset, – begapa de allernådigste meublerna och rummen som lofva bli granna och beundra Finska kronans rikedom och Klinkowströms hofmästaregenie. »Men här, sade Hilda, ville jag ändå intet wara Kejsarinna.»original: Kejsarinna. – Sedan besöka wi Universitetet med mera skäl till förundran – i lemma startBegge museernakommentar – »ach så lemma startunderlikakommentar kräk, och fåglarna! och aporna! och elgen! och Mammuthtanden! och mycket annat. – I lemma startPraktrummet, der Hans Majestäts Majestät står i kroppsstorlekkommentar, förklarar jag med ett kort tal att närvar. unga damer, som i dag gått genom Academien, äro värdiga att beklädas med lyra och uniform samt sålunda utnämnas till studenter af Österbotniska Afdelningen.

52 Emelie skrifver på bordet och söker souvenirer. – I Faculteternas sessionsrum se wi oss omkring: – »här gäller det engång!» – »tänk då på oss.» – »Nej – åhå! det vore rätta sättet att komma ur concepterna.» – Rectors Cancellie och sedan i Solennitetssalen och knäppes på basfiolen. – Hilda: »jag har en tro: att du blir en stor man!» – stackars Hilda! – lemma startVäl spådde för 21 år sedan en gubbe ochså det.kommentar »Men jag har en tro, och den tywärr på bättre skäl: att du misstar dig starkt!» –

53 Sedan i Curiositets rummet, bese en knut af Czar Peters hus då han bygde Petersburg, persiska vapen och Söderhafs drägter m. m. råsk – pinar E. med »souvenirer» såsom gamla fjädrar, tågstumpar m. m. – Emelies »goda eller onda genius», Capten Munk från Sverige, ochså|834| här. – »Hvart jag går, så möter jag den karln.» – Bref hemifrån? Jag har skrifvit i Dagboken. – Men se på att klockan är redan 2. Adieu, mina damer. –

54 A. Med Molander hos Piponius. – Boston hos Rpffs.

55 15 Fredag. lemma startÄmnekommentar. Walléns tillställer Subscriberadt Slädpartie. – A: Hos Rosenkampffs och läser Ståndsparalleler högt. – Våra resande äro nu så temmeligen hemma i Helsingfors. – Men apropos af läsning: lemma startdicat vel dixerit quispiamkommentar:språk: latin Hvad läser min herre nuförtiden? – Ja Gudnåde. Courtoisie är så grufligt tidsfördrifvande. – Dock lemma startetwasspråk: tyskakommentar; – wi wilja tänka på saken.

|44|

56 16 Lördagen. Af glömska försummar jag wår Academiska Inscription, der Pipping »med tårfulla ögon» utöste owett mot Snellman och de liberalia ideerna i allmänhet. – Ursinniga menniska! – De flesta åhörarne voro förbittrade, men ingen rörde på sig eller lemma startknös ordetkommentar – – – – – – – – – –

57 Ack herr Collegieråd, Magnifise herr Rector – som så humant, så ädelt och liberalt söker leda ungdomens vägen, om icke just på sanningens fria bana, så åtminstone på sedighetens, beskedlighetens, lydighetens och ordentlighetens blanka polerade glas – tack, stor tack för herr Collegierådets vackra tal som så ögonskenligen öfvertygat oss att wi äro ena fä’n, – jag ber om förlåtelse, – och Ers Magnificence sjelf den alldra värdigaste att bekläda den högsta rangen bland oss – Ack ers Collegie-Magnificence, förlåt, förlåt att min käpp, liksom så mången annans, någongång glömmande edra hvita lockar Timoleoniskt vördnadsbjudande lockar, väl stundom känt sig kallad att tolka wår rättvisa tack för det allra vackraste tal som någonsin en regementschef hållit till sina lydiga väl exercerade och väl subordinerande rekrüter!

58 E. m. Ämne och Nationsmöte, hvarvid väckes fråga om Öllerska lånet för hvilket jag står i borgen. – Rpffska damernaMamma, friherrinnan, Sophie – ha spökat ut sig på det grannaste, ty de ämna sig på stor bal hos General Thesleff. – Det duger att berätta om i NyCarleby. – lemma startMoi, je bois du thé et demeure au logis.språk: franskakommentar

59 17 Söndag. Okyrka och Dagbok. E. m. hos RpffsSophie Molander är der – det spelas boston, wi ungdom spela musik och sjunga diverse – – Emelie är på bal i afton hos Stentryckar Tengström – der skall ha varit mycket roligt.

60 18 Måndag Sophie och jag göra en f. ms visite hos Borgströms kl. 12–½ 2. – Lina spelar Franska quadriller, och fru B. kommer och visar Emelies nya gula hatt, mot hvars färg jag längesedan protesterat. – Slätt hår i dag. »Hur ser jag ut?» »Det gör jag dig inte klok på.» – Sedan berättas allt|835| hwad man anmärkt mot Emelie i Helsingfors, att hon går illa – trösta dig, sade Sophie, fru Kothen går ochså mycket illa, – att hon walsar för rak; – men Hilda walsar för krokig, hon igen. – »Jag trodde i går att du skulle vara hos Tengströms.» – Fru B: »war egen hos oss.» – jag tackar för det. – »I aefterm. blir det ledsamt när ni warit här på förmiddagen.» – »Ni? Ni?» – »Ja skulle jag säga du då?» – – Hindrik Borgström – »Hindrik är min gosse» – Hindrik! – nickar på trappan.

61 A: Emelie hos Kålmans.

|45|

62 19. Tisdag. Flickorna bese Orangerierna, jag ger bud åt Emelie och Hilda. – Claes Z. kommer med – Ida Thuneberg ochså – »Det är bra att Borgström corrigerar din musik»original: musik – »Jag tycker så med, nu börjar jag förstå honom.» – Betrakta alla möjliga rara saker – blommor – nå jag skall då ge er en. – Så: nå jag skall då ge er en! mycket artigt – i hopp om drickspengar plundrar vaktmästaren en hop violer för flickornas räkning – ett blad. – »flickhänder klena att öpna lås» – öfvermod som straffas i afton – »hvad är det för en kyrka?»original: kyrka? »Det är ett stall» säger Ida. – »Ville se Sophie i efterm. – vill du komma med?» – »hör ej.» – Tackar, jag skall. – Visite på Wasenii boklåda, och ser på »lådlackor.» och noter och saker. – Dosan H. – »Ge mig H Dosan» – åter H! – H! säger Hilda – om Sommarn – – – – –

63 A: Sophie och Hilda sitta hos Borgströms – gardinerna äro till hälften ner – denna gången äro mina händer för klena att lemma startläsakommentar ett regladt lås, – och jag vänder om med en liten grand harmsen min – Var det icke han som rörde på låset? – »Han skall en annan gång lära sig att ringa», säger Emelie – men jag kan ej tåla dessa onödiga anstalter. – Senare på quällen går Sophie till Thunebergs, bjuden – går ej med i harmen – sitter med Mamma och friherrinnan, och souperar hos Rosenkampffs. –

64 20 Onsdag. OBlomquist. – A: hos Rpffs och boston.– I dag är Emelie första dagen allena hemma. Det är ett grufveligt fjäskande med alla dessa caffén, baler, och soupéer – vore jag flicka, så kunde jag lätt bli yr i mössan.

65 21. Thorsdag. A: Mamma och friherrinnan visite hos mig, der jag satt ensam hemma och skref. – Mönstrat mitt rum och mitt toilettbord – Sedan hos Rpffs, boston och souper – kl. 11 a. går en okänd person insvept i vid slängkappa af och anna på stora torget utanför Societetshuset. – Derinne klingar musik och fönsterna stråla af ljusglans. – Derinne firar Wasenius, den Christne juden, sitt muntra bröllop; derinne röra sig gentila figurer i siden och flor med blommor i yppiga lockar. Men hon syns icke, den hvita, den glada med ljusröda blommor i håret – ty|836| fönsterna äro oklara af wärmen – den insvepte personen går långsamt tillbaka Unionsgatan uppföre.

66 22. Fredag. Opost och oflickor hos Rpffs på f. m. – Med Rpffs och wåra kl. 1–2 under barons anförande att bese Ritkontoiret och Kejserliga Senaten – Denna är praktfull men saknar en imponerande storhet – praktsalen är liten, – öfverlastad af prål – Den rika Finska kronan har t. ex. för en enda liten bordstudsare betalt 4000 Rub. – Endast trappan är magnifik, lätt och luftig, men äfven den mera passande för ett lustslott än för en sådan bygnad som bör vara stor till sina former som till sin bestämmelse.

67 A. – Rpffs – oboston – om Slädpartie – Faunamöte från 5 till 7.

|46|

68 23. Lördag. – Basta kallt – Moraliserar min unga vän Edgar för slarf – A:

Stort Thé och Souper hos Rosenkampffs.

69 Kl. 7 när Alfred B. och jag inträda, är allt församladt – lemma starthaute noblessespråk: franska och haute bourgeosiespråk: franskakommentar om hvartannat – bland de förra Thesleffs, Falkens m. fl., bland de sednare Borgströms, Forséns Thunebergs m. fl. ....... B:ms sent. Det ser litet stelt ut i början ...., Emelie (svart, gentil) – Hilda, Ida sitta i sophan i salongen ...... »Dans är dock bättre än en tyst souper»,original: souper, säger Borgström. Fru B. är artig och skickar efter noter – spelar upp walser, quadriller – walsas – bra nog ty golfvet är limmadt eller fernissadt. ...... August Essen, Engel – – fröken Falk aflöser Fru B. och klappar rysligt – spelar dubbelquadrille – med Svenska, Ryska och Fransyska tourer – med IdaEmelie sitter – Med Fru Spolander. 23/2 Wals (E.) – Francoise: Hilda – Francoise: Emelie – Sv. Qu: Fru Spolander – Wals – Dubbelquadrille: Ida

70 Om min ovisite i Tisdags. – »Jag är glad i afton. Hvad har jag här i näsduken?» – Wadet – det måste jag ju få – »Måste? ånej.» – Det är ett souvenir af Lybecks calas, – om du visste hvarföre? – Nåja, jag skall säga dig ...... det var som jag först anade – spionerade – uptäckte – blef viss om en sak .... som jag först rätt såg igenom lilla E. – så klart, så klart. Ack det är vackert att äga ett sådant christallklart genomskinligt hjerta. – – Rät ut dina lockar ..... Hildas Lådlackor – Hildas H. ... jag ger åt dig, E., ett grönt H. – »will inte ha» – Låts – »jag tycker att jag har blifvit så elak här». – Mundlacken skola räcka i 20 år – »efter 20 år ska wi skrifva till hvarandra ännu». – Försegla edra bref väl. Inga bref ville jag hellre läsa än edra – »Det är sannt, de är intet vanliga.» – Hilda will alls intet resa bort härifrån. ...... hvad ser du på? – – »på dig.» – Jag tar åtminstone intet på ögonen. – Fru Borgström säger mig artigheter för verserna i lemma startWår och Winterdagarnakommentar och lemma startprojecterarkommentar att de införas på morgonbladet. – – – – – – och bjuder på middag till i morgon.

|837|

71 Wasastjerna bjuder Cederwald snus. »Men bara det inte är krut?» Lilla Putte tar Guffar W:na i knappen: »si guffar har ingen lemma startWladimirkommentar! Hvarföre har inte guffar Wladimir?» – Och det präktiga war att W:na just blifvit stött öfver sin lilla lemma startStanislauskommentar, om jag ej misstar mig.

72 En tråkig souper .... flickorna instufvas långt inne i sängkammaren, med M:lle Törnquist etc. – En kryss, och fin invite »ät nu mera, nog finns det mera derute.» Fru B. ber Edelheim söka upp Emelie. – »Och hvem är då M:lle Lindquistoriginal: ? – Men E. lemma startechaperarkommentar.

|47|

73 24. Söndag. Okyrka. Dagbok. Kl. ¼ 3

Middag hos Borgströms.

74 Omkring 25 personer – de resande och några andra – Rpffs, Deckers, Appelgrens, Forséns m. fl. – Plats vid ett litet spelmans bord, Emelie till höger, fröken Rotkirch till venster, Lina B. och en af de yngre flickorna Berger midt emot – och skålar – och haranger – och allusioner från sidan der Franz S. satt med Mary Berger, och Claes Z. med Hilda ..... bitar att välja: »Den första äter jag opp.» Det war en i NyCarleby – »Den 3:dje dansar jag med i quäll.» – En i F:hamn – »Nej då välj du.» – Den första tar jag – »Lilla Sophie, det var märkvärdigt.» – Den andra ger jag inte bort. – »Det är Hilda.» – Den tredje behåller jag. »Nej det går ej an» – hvem är det då? – »Det är jag.» – Lina är öfverdådig – »Nej det säger jag, att nu dricker jag inte en smul mer, skål herr Snellman! – och nu har jag druckit 6 glas.» –

75 Sedan Caffe och cigarrer och dans efter pianot och Rosewaltzer – charmant! – begriper icke hvad det är för ett lif – en lemma startgentiliessekommentar i dessa walser. –

76 Wals (E.) – Sv. Qu. Jeana B. – Wals – Françoise: Hilda – Wals – Sv. Qu: Emelie – Wals ..... – Fru B. och Emelie spela Rondon ur lemma startBarberarnkommentar – jag vänder – Om alla vore så trefliga som dessa Borgströms! »Ja då funnes inga elaka menniskor till.» Det vore en glad verld. – Aptekar Appelgren lik pappa Isak. – Lilla Wilhelm lik Julius Lindquist. – – Wadet – här – bit af bandet – det allra sötaste band, med ett skrifvet namn uppå – »Jag vill att du inte skall anse det som vunnet på vad, utan som en gåfva.» – Så mycket tacksammare är jag. – En glad dag slut kl. 10 a.

77 Emellertid har Blanken åkt Sophie till Domarby på slädpartie – dansat, kommit att bli oense med sig sjelf och med hela verlden – Men Sophie har haft roligt och beundrat August Tavaststjerna och Hilda Holm. – Billet 1 och 2. –

|838|

78 25. Måndag. Men Blanken hade sedan alldeles en odag efter Domarbyfärden – var grufligt misanthropisk – halft sjuk och förkyld – ty på hemfärden hade kampen sagt upp contractet.

79 F. m. Hilda och Emelie hos RosenkampffsLogrens bref – »o du flyktige Item.» – Ni känner vår väns persilja. – Hilda brydd för August E. och unga B:m. Sophie var förtjust i August T:na. – Hwem war Emelie förtjust i då? – Visitekort – och negligée försökt – och Hilda ritar mustacher – och pirat – och vis hit den – kan du vara odygdig så, du? – – Följde – och val – och valde den längre vägen till B:ms – Här lägga ångfartygen i land. »Men wi ha ingen att vänta.» – Jo Hindrik – »det vore roligt.» Då skulle vi ta emot honom. »Ja han skulle säga: se M:lle Lindquist»original: Lindquist – – – Hks planer – och huru hans hitkomst beror af – –

|48|

80 Det war en Onsdags natt efter en Junta – wi pratade framför brasan ....... »Om hvad? – Jag ville gerna weta» .... tror nog att det skulle intressera – »Säg mig det i afton.» – Kanske litet – »Lofva så blir jag glad» – jag lofvar – Det var vid slottets hörn.

81 A: Lemnar min sorgsne vän B. hemma hos mig – och gör visite hos Tante Wikstedt – Inga andra der än Borgströms, Forséns, och wåra Rpffska fruntimmer. Mjuka tjenare fru Staudinger, tack för myrtenquisten. – Och sybord och söm och äppel – och sylt och mandel och thé – liberalt folk – rätt trefligt – då och då en vink ang. lemma startChampagnenattenkommentar: jag moraliserade en af mina vänner för ostadighet – han lofvade bättring – jag lofvade att aldrig förtala honom hos dig – jag är en oegennyttig menniska – att alldrig be dig glömma bort honom – – .....

82 Jeanaoriginal: »Jeana B: »nog wet jag hkethvilket namn som är vackrast.» – – Fru B. ropar in Emelie att läsa mina verser högt. – »Emelie skall niga vackert och be herr T. skrifva i sitt album.» – Och adieu. »Tänk nu på hvad jag sagt.» – »Det skall jag göra.» – Emelie är gentile i svart siden och dansar ännu i quäll på souper hos Kåhlmans. –

83 Promenade med Hilda i månskenet – 2 frågor om samma sak mötas – H:t. H. o. E? – ja, det är säkert. – då b. n. r.bli ni rivaleroriginal: b. n. r – Nej – honom unnar jag hvad jag unnar ingen annan – original: »då blir ju flickan olycklig – förstå mig rätt –

84 Underliga hjerta, jag förstår mig icke på dig, icke alls! Glad öfver så litet och sorgset öfver så litet – vekt – vacklande och oroligt, är du aldrig lugnt och tillfredsställt mer. Hwar är nu din beprisade ögonblicksphilosophie? Jag känner din djerfva fordran på intet eller allt ... Men lär dig engång rätt försaka – försaka allt och begära intet – och i det werdsliga jordiska lifvets blandade lust vara dig sjelf nog – som du i det himmelska lifvet|839| är dig sjelf intet saknar allt utom hoppet och tron – och då skola dina stormar tiga ditt lugn bli fast och utan vank ...... Till dess du lär dig det, drick lifvets lust som lifvets sorg med sans ........

85 26. Tisdag. f. m. Med Sophie afsked hos Hilda, som reser – och lemnar henne en wals ur lemma startZampakommentar som jag vunnit förlorat på wadet i höstas den 10 October – den märkliga dagen. Hilda är gråtfärdig – Emelie är der – aAminoff – adieu – flickorna köpa mönster hos Frenckel – hemföljer Emelie för att få ett blad ur hennes album – en vacker bok, present af Franz Snellman. – Om Asessor Lund – Om Hildas och mina frågor – Wi talte om dig – »Hon frågade dig hvad du tyckte om mig, och du hvad hon tyckte.» – Det wisste nog Hilda förut, likasom jag wisste – Det är ett öde att|49| du skall j vara nyfiken just här (vid slottet) »Men när wi komma till porten, så lofvar du – ?» – »2 blad ger jag dig ur Album.» – Det ena nu, det andra framdeles när du glömt bort mig. – »Jag wille gerna se något som du skrifvit här nu.» »Nog är det obeskedligt att ej visa min Dagbok, då du – men jag kan inte.» – Jag begär det ej heller på alfvare – »Du är i dag så lik en prest som jag såg på Wasenii bröllop som jag tyckte så mycket om» ..... Jag tänker ochså bli prest – »Nej bli inte» ............ Det är B:ms kammare – pas personne, excelemma startpté Wilhelm, mon favoritkommentar.språk: franska

86 E. m. Repeterar historie med Justus Staudinger som har respekt för Rein. A: Boston hos Rosenkampffs ..... lemma startTout en famillespråk: franskakommentar .....

87 27. Onsdag. Val af Österb. afdeln:s Revisorer – och undertecknad blir en af de 4. – E. m. Emelie, Tante Wikstedt och Sophie Molander hos Rosenkampffs. – De gamla spela boston de unga roa sig i salongen – »Jag har inga noter med.» – Skickas efter och spelas den stumma, lemma startDiavolokommentar, lemma startOthellokommentar, Rosewaltzer – och jag spelar Alfredsengelwals – och wi walsa som englar – Ritsch! – Sedan revideras min Almanacka, alla Onsdagar upräknas – Du bär röd kländning – Minnas uniform – minns väl då du bar den engång förr – det var förr i verlden då du var min fästmö – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

88 Promenad i arm som i julas – Emelie har ondt i hufvut – om Hildas frågor – skrif du och fråga. – B. lemma starttertiuskommentar – Wi följa Emelie hem och Jeana, Sophie med. –

89 28. Thorsdag. Moraliserar Edgar – Visite af Mamma och Jeana som finna allt i ordning. – Färd till Lusmarkna’n att köpa skåp. – lemma startP. d. v.point de vuespråk: franskakommentar – Skulle i dag bli första Musikaliska Soireen, men upskjöts. – A: Thé hos gamla MajaB:ms tar emot – Rpffs kl. 8 – Blank om Ida .... och mina råd, som gammal practicus.

|840|

90 Curieus månad, farbror Februarius! – Dans mer än förut under hela min 6 åriga Hforska tid, – nya förhållanden, nya färger för stad och folk, – nya åsigter af begge – en annan Februarii än den sista, bostonsjuka – curieus månad! – Jag wet ej hvad slut allt detta skall ta, men det bekymrar mig ochså rätt litet – Låt lifvet vara en Rosewaltz så långt det bär – – –

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  Rubrik Wälan, låt oss dricka [...] Lycksalighetens ö. dryckessång framförd av Zephyr (västanvinden) i P. D. A. Atterboms sagospel Lycksalighetens ö I (1824, s. 278).

  1 Ephemeriskt efemärt.

  1 löjet glädjen.

  1 Nun wohl Zephiren (ty.) Nu väl Zephyr.

  2 Kom mit o Schön [...] so tantzen wir doch! ur »Wechsellied zum Tanze» av J.W. Goethe (Werke. Gedichte I 1815); »Kom nu, min sköna, så vilja vi dansa; / Dansen förhärligar festen i dag. / [...] Är du min brud ej, så kan du det blifva, / Blir du det aldrig, så dansa vi dock.» (Visor och dikter, översatta av Carl Snoilsky 1901, s. 13).

  3 à mon gout (fra.) i min smak.

  7 Ernst Maltravers äventyrsroman av Edward Bulwer-Lytton, utkom i Hiertas läsebibliotek i översättning av A. F. Dalin (1837–1838).

  8 Picknick subskriberad nöjestillställning för societeten med supé och dans, även studenter deltog.

  8 sevigné smycke, avsett att bäras på bröstet, i pannen eller i håret.

  8 obligerar förmår.

  8 aber mit E. [...] – Wals: gut. (ty., pro Walzer) men med E. i kotiljongen. – Vals: bra.

  Rubrik Notturno. Am Piano bey Mitternacht: (ty.) Notturno. Vid pianot vid midnatt:

  10 Horch! Es ist ein Tantz! [...] Meere des Hertzens. (ty.) Lyssna! Det är en dans! – Längtans stormande vals brusar, och livets vågor följer skummande snabbt på varandra! Det är passionernas flod djupt svallande i hjärtats omätliga hav.

  11 Meine Seele hat [...] ein schöner Tod! (ty.) Min själ har slukat i sig floden med hett törstande läppar. Nu verkar han med ljuv makt – söt och bitter som en vacker död!

  12 Siehe! Da ist ein Bild. [...] im seligen Auge! (ty.) Se! Där är en bild. I bilden, en själ. I själen en värld full av outsäglig glädje. – Bilden är en blomma av det jordiska stoftet med himlens tårar i saligt öga!

  13 Doch der Bild [...] hell! so hell! (ty.) Men bilden är du! Ur ditt öga blickar en ängel ut. Du anade den inte, – men när du skrattar och när du gråter, ser jag dess saliga anlete så ljust! så ljust!

  14 Torackaner kackerlackor.

  18 curans tukt, ordning; SAOB har detta belägg av Topelius.

  20 discipulus (lat.) elev.

  27 den stummaDen stumma från Portici (1828), opera av Daniel Auber (musik) och Eugène Scribe (text).

  27 Rondeauerna troligen Rondo pour le Piano-Forte sur une Air av Auber, spelades fyrhändigt.

  36 gar nichts (ty.) alldeles inget.

  36 beau jour (fra.) vackra dag.

  36 immer ein allerliebstes Ding (ty.) alltid en förtjusande varelse.

  38 Cavaliererna nichts sonderliches (ty.) Kavaljererna ingenting speciellt.

  38 Rosewalser möjligen Rosa-Walzer für das Piano-Forte op. 76 (1836) av Johann Strauss d.ä. (25/4 1839).

  38 alles wie im Traum [...] des Augenblickes nicht! (ty.) allt som i en dröm – allt glömt, utom ögonblickets lust!

  39 so ein bischen (ty.) bara så litet.

  40 con amore (ita.) av hjärtats lust.

  40 För inte bud skrävla inte; förekommit i finländsk svenska.

  41 das heisst: (ty.) det vill säga:

  42 toujours belle (fra.) vacker som alltid.

  42 gar nicht (ty., pro nichts) ingenting alls.

  43 gens de qualité (fra.) förnämnt folk.

  43 gjorde sig ochså [...] grön gjorde sig också [...] till.

  45 blusare festprissar.

  45 shavlette sjalett.

  45 die Letzten Dinge oratorium för blandad kör av Louis Spohr (musik) och Friedrich Rochlich (text) 1826.

  49 Ståndsparaleller Sophie von Knorrings roman Stånds-paralleler (1838, anonymt utgiven).

  49 et moi aussi (fra.) och jag också.

  51 Begge museerna Utöver de botaniska och zoologiska samlingarna inrymde universitetet en inhemsk naturaliesamling, inrättad av Societas pro Fauna et Flora Fennica.

  51 underlika pro underliga.

  51 Praktrummet, der Hans [...] kroppsstorlek I den två våningar höga konsistoriesalen fanns ett helporträtt av kejsar Nikolaj I.

  52 Väl spådde för [...] ochså det. Kuddnäs trädgårdsmästare Zetterberg hade förutspått att Topelius skulle bli ett berömt namn (Självbiografiska anteckningar 1922, s. 31 f.).

  55 Ämne Topelius skrev övningsuppsatser för J. G. Linsén, professor i vältalighet och skaldekonst.

  55 dicat vel dixerit quispiam (lat.) som någon torde säga eller ha sagt.

  55 etwas (ty.) någonting.

  56 knös ordet sade ett ord.

  58 Moi, je bois du thé et demeure au logis. (fra.) Jag, jag dricker te och stannar hemma.

  63 läsa här: låsa upp.

  69 haute noblesse och haute bourgeosie (fra.) förnäm adel och förnämt borgerskap.

  70 Wår och Winterdagarna häfte tillägnat Emilie Lindqvist, innehåller endast en dikt (NB 244.188); dikten återges 8/2 1839.

  70 projecterar föreslår.

  71 Wladimir rysk orden i fyra klasser.

  71 Stanislaus rysk orden i tre klasser.

  72 echaperar flyr.

  75 gentiliesse belevenhet, elegans.

  76 Barberarn Gioacchino Rossinis komiska opera Barberaren i Sevilla (1816).

  81 Champagnenatten se 23/1 1839.

  85 Zampa romantisk opera av Louis-Ferdinand Herold (1831).

  85 pas personne, [...] mon favorit (fra.) ingen utom Wilhelm, min favorit.

  86 Tout en famille (fra.) Allt i familjens krets.

  87 Diavolo komisk opera av Daniel Auber (1830).

  87 Othello förmodligen en pianotranskription av ouvertyren till Giacomo Rossinis opera Otello eller Moren från Venedig (1816).

  88 tertius (lat.) tredje.

  89 P. d. v. (fra., här:) inget att se.

  Faksimil