Mars

Lästext

|50|

Martius.

lemma startDu log mot mig som du log mot andra – – – – – – – – – – – – – –
Det moderna lifvet är likt en ljuskrona: det ecclairerar väl men wärmer intet. – Promenader 1839.kommentar

1 normaliseringoriginal: 1. Fredag.

Winter och stjernljus, drifvande snö

Fåfängt belyser den vänliga solen

isen på sjö –

glimmar i isdiamanter och stänker

stjernorna små

i blänkande blå –

fläktande vindar från ödsliga polen

rimfrostbeströ

stränder och ö –

då ser jag mot himlen och frågar och tänker:

ack hvarför så kallt

i norden är hjerta och himmel och allt – ?

Ej sommar och höst

Ej wår med sin glans är i nordboens bröst.

|51|

3 1. Fredag. Sophie fyller 19 år. – Caffe och historisk repetition hos Staudinger. – Sedan hos Rosenkampffs – och beslöts efter någon lemma startdeliberationkommentar att Sophie stannar här quar till sommarn. – Förbi Frenckels vandrar en okänd person i wid kappa – det är ljust derinne – Mången lemma startsylphkommentar visar sig i fönsterna – men lemma startp. d. v.point de vuespråk: franskakommentar

4 2 Lördag. lemma startÄmnekommentar – Inne hos Sr – A: Rosenkampffs – de andra bostonera – jag lemma startreviderarkommentar bibliotheket ........ E. hemma – något sällsynt.

|841|

5 3. Söndag. Kyrka – Chrons predikar. – E. lemma startaussispråk: franskakommentar – jag känner gula hatten – Rpffs ta emot på e. m. men högst få infinna sig. – Med Sophie ovisite hos Borgströms för att berätta – att lemma startsurprinerakommentar – men Emelie var ej hemma – eller rättare hemma – men sjuk, ty hon hade gått på souper hos Åkesons – men måst gå hem – »helsa att wi komma igen i morgon»,original: morgon, sad’ Sophie. – Och lamporna skinade grannt i gathörnen –

6 4. Måndag. f. m. lemma startAbermalsspråk: tyskakommentar med Sophie hos Bms – och denna gången hemma – och nu är Sophie på afsked – och wet du – »aj när skall du resa» – och wet du ............. och isch, dansade Emelie om ett slag – med Sophie

7 På e. m. var påtänkt en visite hos Emelie som satt allena hemma, men Sophie fick något hinder och Mamma sade nej.

8 5 Tisdag. Mamma mår ej bra – har skjutit upp resan för concertens skull. –

9 A: Major Justus Thuneberg lemma startstår blankkommentar i dag – och majorskan är Emma Aschan – och bröllopet är stort – och mycket lemma starthonnettekommentar folk der, bland andra B:ms, – och mycket honnett folk inte der – bland andra jag – och Blank är der – och Ida är brudtärna – och Emelie är hvit med ljusröda blommor i vackra lockar .............

10 Och musiken spelar och ungherrarna göra en Hamburgsk knyck och lemma startdansdockornakommentar radas upp i quadratform – men christallkronorna glimma så vackert, och par efter par skymta förbi dörrn uti walsen – dörrn – den ledde till tambourn – i Tambourn stodo creti och pleti och sågo på bruden som emellanåt viste sitt glada ansigte uti hvilket snarare lättsinne och likgiltighet än en sådan blandad glädje som man helst ser hos sådana unga – lemma startετι αδαμαστεςkommentar – visade sig. – Men bland creti och pleti varseblef man längst bort i skuggan lemma startokända figurer med kapporna slagna för ansigtetkommentar – och här och der en blänkande blick – – Blanken gick tätt förbi – Thunebergarne och många andra likaså – Alfred B. och Wilhelm E. kände ingen – mig såg ingen – men jag såg – och det visste ingen – En Françoise – det var underligt – roligt – – sedan promenader öfver kammargolf .....

|52|

11 6 Onsdag. Första Musikaliska Soireen – kl. på slaget 1 infann jag mig på Rectors Cancellie för att köpa billet – Pipping var gången – går alltså hem till unga Pippingen – »pappa säger att han lemnat billetterna der.» – Nu vore jag färdig att svära i Pipping, mig sjelf och hela det dumma tyget – En lemma startPreciosa-concertkommentar – alla cheurerna sjungas – som jag länge gladt mig åt – men »skrif bakom örat, lemma startmunsjör Tardifkommentar», sad Mamma – nåväl – jag är tranquile – jag är icke så dum i konsten att umbära – wi|842| dricka thé – jag skrifver bref till Hejko – sedan berätta fruntimmerna om concerten och äro förtjusta i Königslöve – lilla pojkbytingen.

12 7 Thorsdag. Skarp Nordan, så att öronen rodna så vackert som tuppkammar. – Språng för att skaffa kusk åt Mamma – en syltfot som lofvat hade nyss lemma startechaperatkommentar – och satte hela den Österbotniska befolkningen i rörelse. – Hos Kantlin, i kyrkan, i kärret – i alla möjliga lemma startnurkorkommentar och vrår. –

13 A: – Revisorerna revidera Nationsbibliotheket, skicka efter punsch och göra sig en glad afton. – A: – RpffsEmelie hos Knorrings på souper.

14 8 Fredag. Yrväder och Mammas oresa lemma starti och för thykommentar. Strömborg håller stor lemma startfrukostblusningkommentar fr. 10 f. m. till 11 a – på sin födelsedag – och inne der – och lemma startsmorde osskommentar – och Lyra berättade Polska historier, men förteg wisligen huru han fick ris ..... Och andra Lyra, presten, talte om en tacksägelse för Persiska freden lemma start»Ja meiän armollinen Kejsari on woitanut suuri woita Persäneistä, ja otettu waimotuksi kaxi Paskaja hewosen hengestäspråk: finska»kommentar – etc.

15 Kl. 12 – kort visite hos Borgströms för att säga att Mamma reser – och »se det var bra, nu ska du skrifva, Emelie.» – – – Men Emelie berättade: jag drömde i natt att jag var på Herr Backmans och Johanna C:ii bröllopp, men der var inte roligt.» – Var du då ledsen sjelf? – »Nej, men jag vet inte hur det var så underligt.» Emelie spelar en sonat af Beethoven som icke är så god att nappas med. –

16 E. m. kl. 5 visa sig fru B:m och Emelie på en hastig afskedsvisite hos Mamma – berätta att de just ämna sig på ett slädpartie till Cajsaniemi. (»Usch, hvad det är tråkigt») – niga som hastigast och echapera. –

17 Sedan hos Rpffs – och sjunger med Alfred och Jeana, – och consulterar med Mamma. – – Men hos Strömborgs blusas champagne – »Topelius, din djäfvel, kom in» – heter det, men jag hade ingen lust – – – och lade mig. –

|53|

18 Här hörde jag nu huru Strömborg skröt af min skicklighet – »och är han inte son till professorn i Uleåborg?, gutår bror Strömborg.» – »Jaha, wisst är han det» – »Såoriginal: Så så, den har 3 ordnar den gubben – inte så illa litet det – lemma startploiskiskommentar» – »Hejoriginal: Hej hurra!» o. s. v.

19 9. Lördag. Mamma reser kl. 8 m. – och adieu, min gulle Mamma, – hur skall det vara när wi nästa gången se hvarandra? – Blir troligen inte så snart det. Adieu.

20 Sophie stadnar – har varit en egen tid denna – hittils allt här .......

21 E. m. – Nationsbibliothek – Dispute med Calle Essen som påstod »att Runeberg, liksom alla poëter, hade sin goda portion fåfänga». –|843| Hos S:r – och hos Willebrandt – musik – philosophisk – på 5 octavers pianoforte, och spelar walser för pietisterna. – Sedan Rpffs – och Sophie säger att dagen varit lång.

22 10. Söndag. Lillström predikar, – saft- och kraftlöst, tycker jag. – Zimmerman – Ett dussin gubbar lemma startpar hazardspråk: franskakommentar sammanträffande hos August Essen – och blossas grufligt – och berättas om G. W. Lagus som talat liberalt vid Bibelsälskapets årshögtid, och som inga andra gjort min af att tacka honom, så företa wi oss – att wandra lemma starten corpsspråk: franskakommentar dit i granskapet utanför Laguslemma startgrena normaliseringoriginal: ut utkommentar vår lilla hopp så stor som möjligt – och ropa lemma startvivatspråk: latinkommentar – och ett harmoniskt hurra – då släckas ljusen i en hast derinne och ansigten visa sig på rutan – Men wi tycka att wi gjort wäl ifrån oss. – lemma startProjecteraskommentar ochså lemma startpereatspråk: latinkommentar för en annan, men vi äro för få.

23 11. Måndag. Opost – Sophie middag och sedan hela dagen hos Borgströms som calasa för Lagmanskan Snellman – Hos mig spelas boston: Clas Z:n, Strömborg, Blank och Hipping – sköta korten – Alfred B., Molander, och en stund Lyra, presten, thé musik – m. m. – Minus 2 Rub. på Boston ........

24 12 Tisdag. – E. m. Emelie hos Rpffs klädd i ny Boa .... Om Franz S – och Cousinernas souper à la lemma startIllusionernakommentar i går .... – Carolina Backmans bröllopsdag .... Och fast jag hade hennes löfte att bli bjuden, glömde hon ändå ... Men nu fira wi den här – Och jag sitter i sophan som brud och tar emot skålar – men brudgummen är Alfred. – (»Adieu, du sälla ungkarlslif», sade Kellman när vigseln var slut.) – Och engång hos Lindquistens – i nya byggningen – och det dansas i nya salongen – det är säkert någon stor anledning – ja, ja – dansas skall det, orimligt ... eller – – eller – komma wi öfverens om att aldrig gifta oss, wi tre – ? – Gerna för mig, sade Sophie men Emelie teg, beskedligt ....

|54|

25 »Visa mig din dagbok» – – jag skall göra utdrag derifrån åt dig. – »Nej jag will se den riktiga» – och Jeana och Alfred sjunga NyCarleby walser – Alfred härmar gapistens basfiol bra. – Det är så pass bra trefligt – »jag ville gerna fara hem» – Men wi bry flickan för Gripingen – du kunde bli Rådets Orådinna – Och Françoisen från Staudingers lysande period – Minns så väl – tyckte om dig – Men dessutom spela flickorna, lemma startDen stummakommentar, lemma startDiavolokommentar, lemma startTancredkommentar – och Emelie är klädd i Minnas uniform – celeber sedan den 14:de Aug. – och den 23 Januarii ....... och adieu, lemma startlibes Dingspråk: tyskakommentar i din röda uniform och mörka Boa .......... G

26 13. Onsdag Skrifver ämne – besöker Nations Bibliothek – afhör Blomquist – dricker the – gör en krokväg – p. d. vpoint de vuespråk: franska – – och sitter hemma.

|844|

27 14. Thorsdag Mathilda ...... Ämne – thé – hemma flitigt ....... Mins en tid då jag skref mycket på den dagen – i lemma start»Mina Nöjen»kommentar m. m. – Nu äro Mina Nöjen förbi och lemma startPromenadernakommentar ha kommit i stället, ....... det är något deruti som betyder oro – mina många promenader öfver mitt eget lilla kammargolf förklara namnet – – –

28 15. Fredag. Bref af Mamma och Emil Lundmark. – August Essen om lemma startStåndsparalellerna och Blendakommentar ....... En stund hos Calle Essen – Recension af lemma startAndaktsstunderkommentar. – thé – och Sevon lemma startblustkommentar – och oljefärgs tafla, föreställande ett nattligt utbrott af Vesuvius. – Sedan en stund hos Rpffs – der är fru de Livron – men friherrinnan är borta, borta på bal hos Klinkovström för lemma startjeune comtessespråk: franskakommentar Mathilde d’Armfelt – der är all verldens flärd liksom concentrerad – men gentilt var det, berättas efteråt, magnifiqut – han hade bjudit »endast vackra damer» och derföre ha fröknarna Mellin – två nedgående bländstjernor – i all tysthet rest bort just förut.

29 16 Lördag. Visite hos gubben Linsén för att få betyg till lemma startGradualskrifningkommentar – gubben mager som en skrake och något buskig .... stod en god stund och grundade på mina ämnen, kom sedan sättandes med en fart: »alltid nytjar herr T. lemma startalterspråk: latinkommentar och lemma startalterspråk: latinkommentar fast det är fråga om flera än två, – har jag inte så många gånger predikat att det inte får nytjas så – ?» – Men hur det var fick jag löfte – och vi skildes rätt belåtna åt.

30 E. m. Inropar lemma startByrons WampyrenkommentarDelphins auction – Byron i all ära, men Wam|55|pyren är ett ohyggligt, gement stycke som icke har rim eller reson. –

31 Essens dispute – Subscriberat på lemma startRoosens Ineskommentar – Sedan Hemma. –

32 Emelie är på ett slädpartie till Kaisaniemi, arrangeradt af bourgeosien – der Borgströms måste vara med för considerationers skull.

33 17. Söndag. Okyrka och Dagbok. – E. m. Thé hos Rosenkampffs – Der äro Majorskan de Livron med mor, pilten Franz 5 år och snärtan Kathe (Katta) 2½ – en liten nätt docka – och spelar polska för de små ....... lemma startCouleur de jes ne sais de quoi.språk: franskakommentar

34 Emelies kortprophetior. –

35 18. Måndag Opost. – Studerar för skrifningen som blir i Onsdag – The – hemma.

36 19. Tisdag. Studerar Conversations Lexicon, lemma startArfvidsonkommentar och Latin – och hör på M:lle Engel, lemma startknycklankommentar, som berättar om Starken och hans meubler – fähund till Stark – önskar att hans björnar måtte sluka honom med hull och hår!

|845|

37 – Och smörjer thé i mig – och läser ännu länge.

38 20. Onsdag. Ogradualskrifning – kl. 8 voro wi på Facultetsrummet, 16 gradualister – Rein upläste ämnena, 14 till antalet – jag grep uti lemma startChevalerietkommentar: lemma startde ordine medii ævi equestrispråk: latinkommentar – med temmelig hum om saken – men Latinet flöt så trögt, så tjockt; – dertill var jag lemma startmycketkommentar godt humeur och gjorde spe af de andras misanthropiska physionomier – Men så gick Essen bort – och så en annan – och så bockade jag mig ochså med oförrättadt ärende – och efter mig ochså Helander – och gick kl. 2 directe till Rpffs – och tog emot bannor af Sophie – och var ändå temmeligen vid godt humeur.

39 E. m. – Visite af Essen – och begge lemma startdeliberertekommentar wi – och bivistade Nationsmöte. Sedan: Den Andra Musikaliska Soiréen i Societetssalongenlemma startbeaucoup de gensspråk: franskakommentar. Här sjöng August Tavaststjerna solo – lemma startGrädenerska styckenkommentar, – M:lle Palander spelte ett långt, svårt och konstigt stycke af Hertz, icke just vackert. Och sedan trädde Frenckel, tanddoktorn, fram och sjöng. lemma start»Säg farväl, lilla fjäril, åt nöjen» ur Figarokommentar – som let bra comiqut – så att många näsdukar måste täcka många spefulla läppars lemma startlöjenkommentar – Och sist spelte Königslöve en duo med Pacius som var »för söt». – Blanken hviskade: »Emelie tar sig bra ut i afton» – Det är ett ledsamt ord: ta sig bra ut – Emelie är söt i dag, det låter då något.

40 »Herr Backman är sjuk, hviskade Emelie åt Sophie, jag har varit så ledsen.»

41 Åt mig sad’ hon: »Hämta bladet snart – annars blir jag ond.» – Du ond? Det tror jag inte alls.

|56|

42 21. Thorsdag. OHebraiska. – A. The – och hos Staudinger – som visade en charade anonymtoriginal: ananonymt instucken i Ekelunds historie och så lydande:

Vid foten af mitt första flickan satt

en skön och molnfri sommarnatt,

och lena handen harpans strängar rörde;

jag stod bredvid och himlatoner hörde.

Och på mitt andra satt en fågel skön

ej vågande att täfla med den hulda mön,

som ville han med sångens lätta driller

ej störa mig i mina ljufva griller.

|846|

Och flickan som mig tjust – hon var mitt hela!

hur gerna ville jag med henne dela

all jordens sorg, och ack! med tro så varm

– gå lifvets stig med engeln arm i arm!

A. M:n.

47 Således lemma start»ce n’est pas moi qui vous aime – c’est tous.språk: franska»kommentar

48 22. Fredag. Bref af Mamma och invitation till Josephine Calamnii bröllopp.

49 A. kl. 7 Söker upp Sophie hos Borgströms – – – – lemma startScene en famillespråk: franskakommentarB:ms kammare, der Lkska flygeln står ......... Sälskapet kring thebordet, Sophie, Emelie, Lina, jag, Leonard och Wilhelm – ty Carolina är utgången på caffe – och nu är det längesedan skymning ...... Om Franz S....... Och Emelie får inte vara sträng mot de små – jag tycker om de här Borgströmska små Consulerna. – Och Emelies stora stycke på flygeln – och Walter Scottska portraiter, och: »om det vore sommar redan, att jag kunde komma bort. – Nog har jag roligt, ser du, men ibland är det som om jag ville vara långt bort. ........ Men, i dag är jag helt yr i hufvudet» – – – – – – Och hvartill tjenar det att tala om nöjen och cavalierer här? »här fins ingen enda vacker cavalier.»

50 – Men Sophie gör 2 anmärkningar: att jag väl kunnat vara borta, så att de fått tala i fred – och att det intet passade sig att – alltnog, ganska dumt det sednare, och ganska förargligt det förra. – Den andra säger: »Kom du igen, men jag lofvar att intet så snart göra min lilla syster sälskap».original: sälskap

|57|

51 23 Lördag Mariædag. Kyrka – Melart – Juden Mellin döpes offenteligen – Patienten en 30 års man viste mycket courage – och en min nästan leende och spefull – en orimlig nyfikenhet utsträckte rundtomkring sina långa halsar och gapande munnar.

52 A: The hos Rpffs – Fruarne Cederwald och Enckel med dotter Fatima (14 à 15) spela boston och tala om Catanis bröllop.

53 24 Söndag. Okyrka – Snö och blida. Rpffs hos Enckels – och der träffar Sophie Matte Brunov – gentil pojke, som räcker att tala om –

54 Men Blanken sitter hos mig – yppar diverse – om sig – om mig – derpå dricka wi thé hos Maja – och p. d. v.point de vuespråk: franska – och hemma.

55 25. lemma startMuli Måndagkommentar. Påsklof – Hebraiska – lemma startGamla Aroseniikommentar lemma startquatuor Capitaspråk: latinkommentar.

56 A: hos Emelie med Euclides – en Commission af fru Rundström – der är främmande – en hastig tamboursvisite – Ouverturerne stå ej att fås.

|847|

57 Sedan hos Thunebergs med Sophie – Rivalerne – Bk och T:na ..... roligt att se, ingendera riktigt gynnad – Ida spelar och sjunger – och jag måste spela och sjunga Sophies wals – »den personifierade sällheten».

58 Emellertid är Musicus Beer m. fl. hos Borgströms – och der spelas skaprpt –

59 26 lemma startTrano Tisdagkommentar. Logréns Bref ... Hindrik sjuk .... lemma startdummes Zeugspråk: tyskakommentar. –

60 The hos RosenkampffsS. d.Samma dag Josephine Calamnii och Lagermarks bröllop i NyCarleby hi J. Lybecks local ..... mycket animeradt – bruden nätt – dansades till 3 – sedan soupér ..... slut kl. 6½ – lemma startFlickorna Fonselius, svartklädda med flätor efter nacken viste sina bedröfliga ansigten och föreställde för Marie Wennerholm och andra huru djefvulen sjelf dref sitt spel i dansenkommentar ..... lemma startArmseligakommentar menniskor ..... hvar står det skrifvet?

61 27 Askonsdag. – Bibliothek – och A. hos Aug. Essen .... Om nations financer och Oskar Forsmans lemma starttorrakorkommentar som sparkade sillsalaten af bordsknifven, och litteratur och Noveller.

62 Dröm: Salen är ljus – gästerna glada – musiken brusar i sakta svällande ringar. – 3 gäster inträda, E. och S. och .... unga, leende glada ... och de fattas af glädjen och musiken och dansa .... allt är ljust, ljuft, gladt .... Men en dunkel och oförklarlig töckenslöja ..... en skinande .. drömlik gaze hvilar öfver salen, och dess|58| lif och dess lemma startlöjenkommentar .. Man talar om förlofningar – de gamla lyssna och de unga le. – E. och A ...? – T:a Lt och Sg, gubben med det runda utseendet och den smärta ranklika flickan .... och S: S:t och S:t – den andra gubben – hvad? hennes egen far? Le, min vän, det är en dröm ...........

63 Men klockorna ringa och folket kommer från kyrkan. – Hvad vill du der, du sena gäst i Herrans hus, du som tränger dig upp för trapporna till den oändligen herrligt brusande orgeln – ? Du aktar ej menniskoströmmen mot hvilken du måste tillkämpa dig vägen .... du aktar ej ord af förundran och harm, ej blickar som monstra se dig fulla af spe ... du ser blott en enda gestalt som öfverglänser de hundrade andra ... det är samma öga som gladt dig förut med sitt sköna sken. – Men kring gestaltens smärta lif flyter i skyar entt glänsandeoriginal: glänsade silkes snöhvita snö .... och diamanterna glimma på panna och barm.

64 Gestalt af wällukt och glans ... se ej så, le ej så! ty när du ler uplöser sig din varelse i sken – och han som nu ser dig med törstande öga skall, sedan du sjunkit i dimmor, finna lifvets ensliga dag så blek, så skum!

65 Men i ett huj är det borta allt. Der sitta några kring ett bord och spela; de spela högt, och en förlorar – de spela allt högre och den ena förlorar.|848| Då slår kl. 8, det är sent att resa på bröllopp. Men bjellrornaoriginal: bjellorna klinga och den ena far ... åt Norden far han. – Åter skina ljusen och musiken har börjat sitt glädtiga spel ... Bruden är T. Lt ... ett skönt purpursammet är hennes rika drägt ...... Det är ett underligt töcken öfver glädjen i quäll ... som vore den blandad med mycket vemod ... Nu smälter ljusenas glans tillsamman och ett sken såsom af månan spelar mildt i det böljande lifvet derinne. – Det upstår en sakta vind och en susning såsom af många trän .... då slocknar allt som en blek bubbla och morgonsolen skiner klar genom rutan.

66 28 Skärthorsdag. Hebraiska och Historie med Staudinger – och Thé hos RpffsBlanken och damerna äro de som prata – om fruntimmerspolitik och små lemma startSquallietterkommentar, men jag tiger. – »Och du är grufligt tyst i quäll.» – Jag wet just inte hvarföre. – Sista Askonsdag och Skärthorsdag skref jag rätt dunkla och dystra fantasier.

67 329 Långfredag Kyrka och Lillströms predikan. – E. m. Elfving och Staudinger om historie och diverse till kl. 8 – och hemma hela afton vid pianot. –

68 Intet Oratorium i år – – –

|59|

69 30 Påsk Lördag. f. m. ½ 1 till ½ 2 Emelie hos Rpffs .... Och berättar drömmen. »Den betyder illa, granna kläder betyda aldrig bra.» – Betyder det illa att vara förlofvad? – Och den der AEmelie – ? Lägg det på minnet.

70 E. m. Historie hos S:r – Nationsmöte om Terminsfesten. – Voteras – om Pipping skall bjudas – lemma startet plurima vota valent negendokommentar.språk: latin – The – och souper hos Rpffs och ställer speglar åt ungdomen som vill se sina fästmän – och Sophie Grönroos ser en Gardist och Josephine ochså en physionomi .....

71 31 Påsk Visite af Sohlberg och Bodén – tentanter – satirisk den Sohlberg – Med Sophie kl. 1–3, Tysk Gudstjenst i Lutherska kyrkan. Melart predikar, – Svensk accent säga Tyskarne – vacker sång, mindre disharmonisk än vanligt. lemma start»Der Hoffnung gyllene Flyügeln.språk: tyska»kommentar – E. m. Historie och Thé och hemma. –

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  Rubrik Du log mot [...] Promenader 1839. nedtecknat i Promenader (häfte F, s. 221 resp. 224, NB 244.148).

  3 deliberation överläggning.

  3 sylph späd och gracil kvinna; SAOB har detta belägg av Topelius.

  3 p. d. v. (fra., här:) inget att se.

  4 Ämne Topelius skrev övningsuppsatser för J. G. Linsén, professor i vältalighet och skaldekonst.

  4 reviderar inspekterar.

  5 aussi (fra.) också.

  5 surprinera överraska.

  6 Abermals (ty.) återigen.

  9 står blank står brudgum; SAOB har detta belägg av Topelius.

  9 honnette respektabelt.

  10 dansdockorna kvinnorna, som gärna dansar (nedsättande).

  10 ετι αδαμασες (grek.) ännu okuvade.

  10 okända figurer med [...] ansigtet Seden att som objuden gäst »skåda bruden» förekom även bland studenterna.

  11 Preciosa-concert Carl Maria von Webers scenmusik (1821) till Pius Alexander Wolffs skådespel.

  11 munsjör Tardif anspelar på den senfärdige titelgestalten i komedin Monsieur Tardif av Eugène Scribe (1824).

  12 echaperat smitit.

  12 nurkor (dial., jfr fi. nurkka) hörn.

  14 i och för thy på grund av det.

  14 frukostblusning frukostbjudning.

  14 smorde oss smorde kråset.

  14 »Ja meiän armollinen [...] hewosen hengestä» (fi.) Och vår nådige Kejsare har vunnit en stor seger över Perserna, och tagit till fånga två Skitar för att ha dödat en häst.

  18 ploiskis (fi., dial.) hoppsan.

  22 par hazard (fra.) av en slump.

  22 en corps (fra.) i samlad trupp.

  22 grena ut sprida.

  22 vivat (lat.) leve.

  22 Projecteras föreslås.

  22 pereat (lat.) ned med.

  24 Illusionerna roman av Sophie von Knorring (1836, utgiven anonymt).

  25 Den stummaDen stumma från Portici (1828), opera av Daniel Auber (musik) och Eugène Scribe (text).

  25 Diavolo komisk opera av Daniel Auber (1830).

  25 Tancred italiensk opera av Gioachino Rossini (1813).

  25 libes Ding (ty.) kära varelse.

  27 »Mina Nöjen» häften där Topelius samlade diktutkast, julklappsverser, prosafragment och avskrifter av kända diktare 1834–1836; en del av materialet är bevarat i Urval från Mina Nöjen (NB 244.149).

  27 PromenadernaPromenader är titeln på en samling häften med litterära utkast (NB 244.148, häftena B–I, 1837–1841).

  28 Ståndsparalellerna och Blenda Grevinnan Blenda är en karaktär i Sophie von Knorrings aktuella roman Stånds-paralleler (1838).

  28 AndaktsstunderAndaktsstunder eller Christeliga betraktelser för hwar dag i åretöfwer de för menniskan wigtigaste föremål. I–IV (1828–1830) av Heinrich Zschokke.

  28 blust berusad.

  28 jeune comtesse (fra.) unga grevinnan.

  29 Gradualskrifning skrivprovet pro gradu, som prövade studenternas kunskaper i latin och förtrogenhet med vetenskaperna inför magistergraden.

  29 alter (lat.) den ene.

  29 alter (lat.) den andre.

  30 Byrons WampyrenVampyren af lord Byron av J. W. Polidori (översatt av Carl Samuel Forssman, Helsingfors 1824); den samtida attributionen till Byron felaktig.

  31 Roosens InesInes. Dramatiskt försök af R*** (1839) av Jacob Henric Roos.

  33 Couleur je ne [...] quoi. (fra.) Färg av jag vet inte vad.

  36 Arfvidson möjligen Rest-ransakning med den s.k. fria pressen. Anstäld af Thorgeir Östgöthe (1839), utgiven av A. I. Arwidsson.

  36 knycklan (dial.) kvinnan som går knyckigt.

  38 Chevaleriet riddarväsendet.

  38 de ordine [...] equestri (lat.) om medeltidens riddar- och ordensväsende.

  38 mycket pro vid mycket.

  39 delibererte överlade, funderade.

  39 beaucoup de gens (fra.) mycket folk.

  39 Grädenerska stycken förmodligen kompositioner av Carl Grädener, tysk cellist och tonsättare, tidigare engagerad i Helsingforsorkestern.

  39 »Säg farväl, lilla [...] ur Figaro ur Figaros aria riktad till Cherubin i W. A. Mozarts opera Figaros bröllop (1786).

  39 löjen leenden.

  47 »ce n’est pas [...] c’est tous.» (fra.) är det inte jag som älskar er – det är alla.

  49 Scene en famille (fra.) Familjescen.

  55 Muli Måndag mulen (mulig) måndag, dialektal benämning på måndagen i stilla veckan.

  55 Gamla AroseniiGrammatica Ebraea av Petrus Arosenius (första upplagan 1771).

  55 quatuor Capita (lat.) fjärde kapitlet.

  59 Trano Tisdag (dial.) tranutisdag, benämning på tisdagen i stilla veckan.

  59 dummes Zeug (ty.) dumheter.

  60 Flickorna Fonselius, [...] dansen Systrarna Fonselius var pietister.

  60 Armseliga usla.

  61 torrakor kackerlackor.

  62 löjen fröjder.

  66 Squallietter skvallerhistorier.

  70 et plurima vota valent negendo (lat.) och de flesta rösterna är nekande.

  71 »Der Hoffnung gyllene Flügeln.» (ty.) Hoppets [gyllene] vingar.

  Faksimil