Esipuhe

Zacharias Topelius Skrifter XIV,
Finland i 19de seklet

Korukansiin sidottu kuvateos Suomi 19. vuosisadalla julkaistiin vuonna 1893 professori ja valtiopäivämies Leo Mechelinin aloitteesta. Teos oli osa Mechelinin poliittista ohjelmaa, jonka tarkoitus oli perustella Suomen erityisasemaa Venäjän valtakunnassa, ja tekstien laatimiseen osallistui 28 asiantuntijaa. Topelius osallistui keskeiseltä osin teoksen suunnitteluun ja kirjoitti myös esipuheen ja ensimmäiset luvut. Niihin kiteytyy hänen Suomen maasta ja kansasta luomansa kuva, joka muokkasi monen sukupolven käsitystä maastaan. Suomi 19. vuosisadalla muodostaa yhdessä Topeliuksen aiempien kuvateoksien, luentojen ja lukukirjojen kanssa kokonaisuuden, josta voi seurata hänen historiallisen ja maantieteellisen näkemyksensä kehittymistä.

Tähän laitokseen on koottu Topeliuksen kirjoittamat luvut kuvituksineen, ja teos kokonaisuudessaan julkaistaan faksimileversiona. Johdannon on laatinut kolme kirjoittajaa yhteistyössä: fil. tri Elisabeth Stubb keskittyy Mecheliniin, teoksen taustaan ja sen syntyyn, fil. tri h.c. Rainer Knapas tarkastelee pääasiassa Topeliuksen osuutta sekä teoksen taidehistoriallista sisältöä ja teoksen julkaisija käsittelee aikalaisvastaanottoa ja tutkimusta.

Zacharias Topelius Skrifter -editiohankkeen toimitusneuvosto on tehnyt terävänäköisiä huomioita johdannosta ja kommenteista. Julkaisun käsikirjoituksen ovat lukeneet myös kaksi Svenska litteratursällskapetin julkaisulautakunnan nimittämää ulkopuolista tarkastajaa. Sekä toimitusneuvoston että tarkastajien kommenteista ja rakentavista ehdotuksista on ollut merkittävästi apua johdannon sisältöä ja rakennetta laadittaessa. Kollegani Svenska litteratursällskapetin julkaisuosastolla ovat niin ikään auttaneet minua neuvoillaan, ja lisäksi minulla on ollut mahdollisuus hakea tietoja Albert Edelfeltin kirjeistä julkaistusta laitoksesta. Esitän tässä lämpimät kiitokset kaikille avusta. Erityinen kiitos Pia Forssellille, joka alkuvaiheessa, ja Carola Herbertsille, joka päätösvaiheessa auttoi julkaisijaa tärkeillä neuvoillaan.


Katarina Pihlflyckt