Förord

till den digitala utgåvan av Zacharias Topelius Skrifter I,
Ljungblommor

Zacharias Topelius debuterade som författare 1845 med diktsamlingen Ljungblommor och den inleder den första delen av utgåvan Zacharias Topelius Skrifter. I samma del ingår Ljungblommor II (1850) och Ljungblommor III (1854), kompletterade med de nya dikter som ingår i den reviderade upplagan Sånger I (1860).

Den etablerade texten i den digitala utgåvan motsvarar bokutgåvan. De textkritiska kommentarerna är däremot mer omfattande i den digitala utgåvan: här presenteras fullständiga variantvisningar, faksimil, fotografier av manuskripten och kollationeringsformler. Diktkommentarerna är också utförligare, med bakgrundsteckningar och utskrivna citat från Helsingfors Tidningar.


Ledande editionsredaktören fil.dr Pia Forssell har hållit sin hand över arbetet i alla dess faser. Hela redaktionsrådet, framför allt fil.dr h.c. Rainer Knapas och docent Barbro Ståhle Sjönell, har bidragit med värdefulla synpunkter.

Clas Zilliacus är ansvarig redaktör för delen Ljungblommor.


Carola Herberts