Sök i utgåvan

Sökningen omfattar samtliga texter i delutgåvorna, förutom utskrivna manuskript (transkriptioner). Webbplatsens texter i avdelningen »Om utgåvan» ingår inte heller i sökningen.

Om du letar efter texter där en viss person eller ort omnämns är det bättre att använda person- resp. ortregistret. Observera att Topelius texter inte är nystavade: för att hitta t.ex. kvinnor, sök även på qvinnor och quinnor eller använd suddig sökning (se instruktionerna nedan).

Sökinstruktioner

Använd sökrutan för att göra fritextsökningar i texternas titlar och innehåll. Sökningen söker hela ord och är inte versalkänslig. Om söksträngen består av flera sökord omfattar sökresultatet alla texter där minst ett av sökorden förekommer (om inte annat anges är den logiska operatorn mellan orden ELLER). En sökning på t.ex. jernväg kanal visar alla texter som innehåller minst ett av orden jernväg och kanal.

Följande sökoperatorer kan användas:

  • + framför ett sökord indikerar att ordet måste finnas med (logisk OCH). En sökning på t.ex. jernväg +kanal visar alla texter som innehåller både jernväg och kanal.
  • - framför ett sökord indikerar att ordet inte får finnas med (logisk INTE). jernväg -kanal visar alla texter som innehåller jernväg eller saknar kanal. För att visa de texter som innehåller jernväg och saknar kanal måste operatorn kombineras med OCH-operatorn: jernväg +-kanal.
  • " (raka citattecken) runt en fras visar texter där sökorden står intill varandra i just den angivna ordningen. T.ex. "ny jernväg" visar texter där exakt detta uttryck förekommer.
  • \* (asterisk) efter ett sökord eller en del av ett sökord används för att hitta texter som innehåller ord som börjar på ett visst sätt. T.ex. jernväg\* visar texter där bl.a. jernväg, jernvägen, jernvägar och jernvägskonduktören förekommer.
  • ( och ) används för att gruppera sökord och ange i vilken ordning logiska operationer ska utföras. T.ex. (jernväg kanal) + (kostnad staden) visar alla texter där minst ett av orden jernväg och kanal och minst ett av orden kostnad och staden förekommer.
  • ~N (där N är ett heltal) efter ett sökord eller en del av ett sökord gör en s.k. suddig sökning. Talet N anger i bokstäver hur nära sökordet sökträffarna måste vara. T.ex. jernväg~1 visar texter som innehåller bl.a. jernväg, järnväg, jernwäg och jernvägs.

Sökoperatorerna går i de flesta fall att kombinera. T.ex. visar kostnad +jernväg~2 +"saima kanal" alla texter där både kostnad och olika varianter av jernväg och den exakta frasen saima kanal förekommer.

Börja söka genom att skriva in sökord eller välja avgränsningar.

Avgränsa sökningen

1820: 0
1820
1821: 0
1822: 0
1823: 0
1824: 0
1825: 0
1826: 0
1827: 0
1828: 0
1829: 22
1830: 30
1830
1831: 2
1832: 4
1833: 6
1834: 24
1835: 33
1836: 33
1837: 40
1838: 32
1839: 43
1840: 52
1840
1841: 24
1842: 169
1843: 170
1844: 198
1845: 179
1846: 163
1847: 107
1848: 121
1849: 102
1850: 110
1850
1851: 123
1852: 117
1853: 129
1854: 154
1855: 66
1856: 117
1857: 170
1858: 177
1859: 179
1860: 207
1860
1861: 84
1862: 123
1863: 80
1864: 108
1865: 124
1866: 286
1867: 216
1868: 137
1869: 67
1870: 183
1870
1871: 198
1872: 62
1873: 74
1874: 49
1875: 47
1876: 71
1877: 69
1878: 71
1879: 179
1880: 268
1880
1881: 166
1882: 115
1883: 108
1884: 221
1885: 99
1886: 68
1887: 27
1888: 75
1889: 170
1890: 72
1890
1891: 177
1892: 56
1893: 64
1894: 144
1895: 40
1896: 193
1897: 92
1898: 24
1899: 2
1900: 0
1900
0286