ZT–Bonnier, Albert 26.11.1880

Lästext

Zacharias Topelius till Albert Bonnier 26.11.1880

Björkudden 26 Nov. 1880.

1 Tack föroläsligt p.g.a. skada beställda Hofberg och Nordisk familoläsligt p.g.a. skadajebok, äfven tacksamligen emottagoläsligt p.g.a. skadait Läsning f. Barn V, 25 exx. i st. f. 20, samt lemma startSveakommentar, lemma startSiste Athenarenkommentar och lemma startI Barndomens Vårkommentar. Hoppas äfven dessa dagar få se lemma startVqv. 7II: 7&8kommentar. – Express anländ, men dess möjliga sändningar ännu ej anlända, när detta lemma startafgåkommentar. Skall derom underrätta. Starkt töväder.

Z. T.

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Läs inledningen till korrespondensen här.

  Punktkommentarer

  stycke – textställe – kommentar

  1 Svea Topelius medverkade i Bonniers folkkalender för 1881 med dikten »Frans Michael Franzén» (s. 144–147).

  1 Siste AthenarenFjärde upplagan av Viktor Rydbergs roman (1859) utkom på Bonniers förlag 1880.

  1 I Barndomens Vår Toini Topelius hade skrivit verserna till bildverket under pseudonymen Saga.

  1 Vqv. II: 7&8dubbelhäftet 7 och 8, innehållande novellerna »Tant Mirabeau» och »Det gyllene spöket».

  1 afgå pro: afgår.

  Manuskriptbeskrivning

  • Brevsignum: 2630
  • Avsändare: Topelius, Zacharias
  • Mottagare: Bonnier, Albert
  • Arkiv: Bonniers förlagsarkiv, Stockholm
  • Samling, signum: Bonnier 131
  • Form: postkort
  • Status: original
  • Format: 8,9 x 14,1 cm
  • Sidor brevtext: 1
  • Färg: beige
  • Kvalitet: kartong
  • Tillstånd: skadat, övre högra hörnet bortrivet
  • Skrivmaterial: svart bläck
  • Övrigt: stämplat Stockholm 29/11 1880; frankeringsmärke m stämpel bortrivet

  Faksimil