ZT–Bonnier, Albert 26.8.1889

Lästext

Zacharias Topelius till Albert Bonnier 26.8.1889

Björkudden 26 Augusti 1889.

1 lemma startMitt förslagkommentar om 5000 exx. framställdes som fråga, icke som vilkor. Med din erfarenhet af bokmarknaden kan du bättre än jag beräkna spridningen, hvarför jag öfverlemnar åt dig fritt val af 5 eller 6000. Det är sjelffallet och behöfde ej nämnas, att upplagan bestämmer honorarets belopp. – Fägnar mig, att man blifvit förståndig i Vasa. – Kan du vid tillfälle meddela mig lemma startkammarherren Silfverstolpes eller hans frus (född Meurman) adresskommentar i Stockholm?

Z. T.

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Läs inledningen till korrespondensen här.

  Punktkommentarer

  stycke – textställe – kommentar

  1 Mitt förslag ang. diktsamlingen Ljung.

  1 kammarherren Silfverstolpes eller hans frus (född Meurman) adress Ottilia Silfverstolpe hade gästat Björkudden, och som tack hade hennes man Carl Silfverstolpe skickat tre böcker (ZT–AB 4/9 1889).

  Manuskriptbeskrivning

  • Brevsignum: 2722
  • Avsändare: Topelius, Zacharias
  • Mottagare: Bonnier, Albert
  • Arkiv: Bonniers förlagsarkiv, Stockholm
  • Samling, signum: Bonnier 223
  • Form: postkort
  • Status: original
  • Format: 9,1 x 14,0 cm
  • Sidor brevtext: 1
  • Färg: beige
  • Kvalitet: kartong
  • Tillstånd: välbevarat
  • Skrivmaterial: svart bläck
  • Övrigt: färdigfrankerat postkort (10 penni); stämplat i Helsingfors 27/8 1889 och Stockholm 29/8 1889

  Faksimil