Zacharias Topelius Skrifter X:1


Zacharias Topelius


Läsning för barnUtgiven av Ulrika Gustafsson och Hanna Kurtén

med inledning av Olle WidheSvenska litteratursällskapet i Finland

Helsingfors 2021© Ulrika Gustafsson, Hanna Kurtén, Olle Widhe, Carola Herberts och
Svenska litteratursällskapet i Finland


Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0)


Omslagsbild: »Adalminas perla» i Läsning för barn 2 1866 illustrerad av August Malmström, beskuren.


Ladda ner utgåvan som pdf.

Hänvisa till denna digitala utgåva: URN:NBN:fi:sls-7944-1604926737.Zacharias Topelius Skrifter X:1
ISSN 2814-5534 (tryckt)
ISSN 2814-5542 (digital)


Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland nr 852
ISSN 0039-6842 (tryckt)
ISSN 2490-1547 (digital)
Medverkande
Utgivare Ulrika Gustafsson
Hanna Kurtén
Textetablering Ulrika Gustafsson
Hanna Kurtén
Inledning Olle Widhe
Läsning för barn – en receptionshistoria Olle Widhe
Ulrika Gustafsson
Barnlitteraturforskningen Olle Widhe
Hanna Kurtén
Utgivningshistorien Carola Herberts
Textkritisk redogörelse Ulrika Gustafsson
Hanna Kurtén
Kommentarer Carola Herberts
Hanna Kurtén
Olle Widhe
Punktkommentarer Ulrika Gustafsson
Ina Krokfors
Hanna Kurtén
Elisa Veit
Litteraturförteckning och förteckning över utgivarnas ändringar Ulrika Gustafsson
Hanna Kurtén
Kollationering Ulrika Gustafsson
Anna Movall
Korrektur Hanna Kurtén
Sebastian Köhler
Kodning av manuskript Mats Dahlberg
Magnus Nylund
Katarina Pihlflyckt
Kodning av varianter Kaisa Castrén
Hanna Kurtén
Anna Movall
Kodning av namn, orter och verktitlar Mats Dahlberg
Ulrika Gustafsson
Hanna Kurtén
Skanning av faksimil Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors
OCR-behandling Olli Kinnunen
Den digitala utgåvan Niklas Liljestrand
Anna Movall
Register Ulrika Gustafsson
Hanna Kurtén
Översättning till finska av inledningen och förordet Kari Koski


Fil.dr Ulrika Gustafsson är litteraturvetare och arbetade inom utgåvan Zacharias Topelius Skrifter 2008–2015. Hon är verksam som förlagsredaktör och skribent.


Fil.mag. Hanna Kurtén är litteraturvetare och har arbetat med textkritisk utgivning inom Zacharias Topelius Skrifter sedan 2015. Vid Svenska litteratursällskapet har hon tidigare gett ut Zacharias Topelius Sagor i urval (2020).


Fil.dr Olle Widhe är docent i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet och publicerade 2015 monografin Dö din hund! Krig, lek och läsning i svensk barnboksutgivning under 200 år, som bland annat behandlar Zacharias Topelius författarskap. Han är medlem i redaktionen för den vetenskapliga tidskriften Barnboken och ingår i det svenska kulturrådets arbetsgrupp för barn- och ungdomslitteratur.