Zacharias Topelius Skrifter XIV


Zacharias Topelius


Finland i 19de sekletUtgiven av Katarina PihlflycktSvenska litteratursällskapet i Finland

Helsingfors 2019© Katarina Pihlflyckt, Rainer Knapas, Elisabeth Stubb och
Svenska litteratursällskapet i Finland


Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0)


Omslagsbild: »Skridskoklubben i Helsingfors», teckning av Gunnar Berndtson (Finland i 19de seklet).


Hänvisa till denna digitala utgåva: URN:NBN:fi:sls-9000-1550473610.Zacharias Topelius Skrifter XIV
ISSN 2814-5542 (digital)


Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland nr 837
ISSN 2490-1547
Medverkande
Utgivare (textetablering, textkritisk redogörelse) Katarina Pihlflyckt
Inledning Rainer Knapas
Katarina Pihlflyckt
Elisabeth Stubb
Kommentarer Katarina Pihlflyckt
Person-, ort- och verkkommentarer Mats Dahlberg
Katarina Pihlflyckt
Reprofotografering av faksimil Camilla Englund
OCR-behandling Olli Kinnunen
Utklipp av bilder och bildbehandling Karin Lund
Kollationering Magnus Nylund
Katarina Pihlflyckt
Redigering och korrektur Carola Herberts
Katarina Pihlflyckt
Den digitala utgåvan Niklas Liljestrand
Anna Movall
Katarina Pihlflyckt
Översättning av inledningen och förordet till finska Kari Koski


Fil.dr h.c. Rainer Knapas är konst- och kulturhistoriker och har utgivit flera editioner och monografier på Svenska litteratursällskapets förlag. Han är en av initiativtagarna till Zacharias Topelius Skrifter och har i ZTS tidigare utgivit Finland framställdt i teckningar (2011) samt medverkat i En resa i Finland (2013).


Utgivaren fil.mag. Katarina Pihlflyckt har arbetat med textkritisk utgivning vid Svenska litteratursällskapet inom utgåvan Zacharias Topelius Skrifter sedan 2007. I ZTS har hon tidigare utgivit En resa i Finland (2013) och medverkat i bl.a. Finland framställdt i teckningar (2011).


Fil.dr Elisabeth Stubb är historiker och disputerade 2012 med avhandlingen Rätt som argument. Leo Mechelin och finska frågan 1886–1912. Hon arbetar inom den digitala brev- och konstutgåvan Albert Edelfelts brev på Svenska litteratursällskapet sedan 2015.