Zacharias Topelius Skrifter

Författaren, redaktören, professorn och privatpersonen Zacharias Topelius (1818–1898) verk tillkom under sju decennier. Författarskapet är unikt i sin omfattning och mångsidighet.

Zacharias Topelius Skrifter är en textkritisk och kommenterad utgåva, producerad av Svenska litteratursällskapet i Finland. Utgåvan innehåller både Topelius tryckta verk och manuskript och omfattar 23 delar, varav tolv har utkommit också i tryck.

Lyrik

 • Ljungblommor (I)
 • Nya blad och Ljung (II)
 • Övrig lyrik (III)

Epik

 • Noveller (IV)
 • Hertiginnan af Finland och andra historiska noveller (V)
 • Noveller och kortprosa (VI)
 • Fältskärns berättelser (VII)
 • Vinterqvällar (VIII)
 • Planeternas skyddslingar (IX)

Barnlitteratur och dramatik

 • Läsning för barn (X:1)
 • Övrig barnlitteratur (X:2)
 • Dramatik (XI)

Historia och geografi

 • Finland framställdt i teckningar (XII)
 • En resa i Finland (XIII)
 • Finland i 19de seklet (XIV)
 • Föreläsningar i geografi och historia (XV)
 • Academica (XVI)
 • Naturens Bok och Boken om Vårt Land (XVII)

Publicistik och religiösa skrifter

 • Publicistik (XVIII)
 • Religiösa skrifter och psalmer (XIX)

Brev och dagböcker

 • Brev. Zacharias Topelius korrespondens med förläggare och översättare (XX:1)
 • Brev. Zacharias Topelius korrespondens med föräldrarna (XX:2)
 • Dagböcker (XXI)