Organisation och kontakt

Kontakt

info@sls.fi
Ange gärna »Zacharias Topelius Skrifter» i rubrikfältet.

Medverkande

Redaktionsrådets sammansättning

2008–2010

Professor Max Engman, Åbo Akademi (ordförande)
Prof. em. Clas Zilliacus, Åbo Akademi
Docent Barbro Ståhle Sjönell, (Stockholms universitet), Svenska Vitterhetssamfundet
Universitetslektor Kerstin Thelander, Uppsala universitet
Projektchef Rainer Knapas, Nationalbiblioteket

2011–2014

Prof. em. Clas Zilliacus, Åbo Akademi (ordförande)
Docent Barbro Ståhle Sjönell, (Stockholms universitet), Svenska Vitterhetssamfundet
Universitetslektor Kerstin Thelander, Uppsala universitet
Docent Lars-Folke Landgrén, Helsingfors universitet
Professor Päivi Lappalainen, Turun yliopisto
Professor Anna-Maria Åström, Åbo Akademi

2015–2018

Professor Henrik Meinander, Helsingfors universitet (ordförande)
Docent Barbro Ståhle Sjönell, (Stockholms universitet), Svenska Vitterhetssamfundet
Universitetslektor Kerstin Thelander, Uppsala universitet
Docent Lars-Folke Landgrén, Helsingfors universitet
Professor Päivi Lappalainen, Turun yliopisto
Professor Anna-Maria Åström, Åbo Akademi

2019–2022

Professor Henrik Meinander, Helsingfors universitet (ordförande)
Docent Lars-Folke Landgrén, Helsingfors universitet
Professor Päivi Lappalainen, Turun yliopisto
Docent Per Stam, Stockholms universitet
Universitetslektor Kerstin Thelander, Uppsala universitet
Professor Anna-Maria Åström, Åbo Akademi

Redaktion (2006–2022)

Pia Asp 2006–2020
Patricia Berg 2017–2022 (red.chef)
Kim Björklund 2006–2011 (red.chef)
Malin Bredbacka-Grahn 2006–2008
Kaisa Castrén 2013–2015
Pieter Claes 2015–2016
Mats Dahlberg 2008–2020
Cecilia Eriksson 2007–2010
Pia Forssell 2006–2019 (huvudred.)
Thomas Gartz 2006–2010
Jens Grandell 2006–2020
Catharina Gripenberg 2007–2008
Ulrika Gustafson 2008–2013
Sofia Gustafsson 2015
Carola Herberts 2006–2022 (huvudred. 2019–2022)
Anna Hiidensalo 2008–2009
Reeta Holopainen 2016–2017
Maren Jonasson 2020
Hans Karlsson 2010–2011
Kasper Kepsu 2006–2007
Eliel Kilpelä 2009–2020
Henrik Knif 2009–2017
Ina Krokfors 2013–2020
Hanna Kurtén 2015–2020
Johan Kylander 2007
Sebastian Köhler 2015–2022
Ida-Lotta Lind 2016
Johan Lindberg 2012–2013 (red.chef)
Karin Lund 2018–2020
Laura Mattsson 2006–2010
Anna Movall 2008–2020
Märtha Norrback 2014–2020 (red.chef 2014–2017)
Magnus Nylund 2012–2022
Katarina Pihlflyckt 2007–2019
Maria Sandin 2019–2020
Jörgen Scholz 2017–2020
Patrick Simberg 2012
Peter Stadius 2005–2006
Arne Toftegaard Pedersen 2006
Johanna Törni 2006–2008
Elisa Veit 2011–2013
Sofia Wahlström 2007
Frida Wickholm 2019–2020

Grafiker

Antti Pokela

Externa inledningsskribenter

Håkan Andersson
Erika Boije
Anna Maria Böckerman-Peitsalo
Matti Klinge
Rainer Knapas
Lars-Folke Landgrén
Birgitta Sarelin
Mikko-Olavi Seppälä
Elisabeth Stubb
Olle Widhe
Clas Zilliacus

IT-tjänster

Harald Antskog
Rasmus Ek
Camilla Englund
Thomas Gartz
Olli Kinnunen
Hans Karlsson
Johan Kylander
Sebastian Köhler
Niklas Labart
Niklas Liljestrand
Anna Movall
Mikael Norrgård
Dennis Stolt
Tuuli Toivola
Tove Ørstedt

Översättare

Paula Autio
Martti Berger
Petja Hovinheimo
Eeva-Liisa Järvinen
Kari Koski