Zacharias Topelius Skrifter XI


Zacharias Topelius


DramatikUtgiven av Carola Herberts och Frida Wickholm

med inledning av Mikko-Olavi SeppäläSvenska litteratursällskapet i Finland

Helsingfors 2022© Carola Herberts, Frida Wickholm, Mikko-Olavi Seppälä och
Svenska litteratursällskapet i Finland


Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0)


Omslagsbild: Topelius i båt, oljemålning av R. W. Ekman 1868 (J. L. Runebergs hem, foto: Jan Lindroth).


Ladda ner utgåvan som pdf.

Hänvisa till denna digitala utgåva: URN:NBN:fi:sls-9649-1650363030.Zacharias Topelius Skrifter XI
ISSN 2814-5534 (tryckt)
ISSN 2814-5542 (digital)


Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland nr 863
ISSN 0039-6842 (tryckt)
ISSN 2490-1547 (digital)
Medverkande
Utgivare Carola Herberts
Frida Wickholm
Kodning Frida Wickholm
Transkribering Frida Wickholm
Magnus Nylund
Kollationering Frida Wickholm
Carola Herberts
Inledning Mikko-Olavi Seppälä
Textkritisk redogörelse Carola Herberts
Kommentarer Carola Herberts
Punktkommentarer Frida Wickholm
Korrektur Elisa Veit
Malin Bredbacka-Grahn
Skanning av faksimil Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors
Den digitala utgåvan Sebastian Köhler
Niklas Liljestrand
Översättning till finska av inledningen och förordet Kari Koski


Carola Herberts är huvudredaktör för Zacharias Topelius Skrifter sedan 2019. Hon har tidigare utgivit Topelius lyrik i tre delar (2010, 2019) och Topelius korrespondens med förlag och översättare (2013, 2015).


Frida Wickholm är fil.mag. i litteraturvetenskap och arbetade med textkritisk utgivning inom Zacharias Topelius Skrifter 2019–2020. I ZTS är hon också medutgivare av Publicistik (2021).


Fil.dr Mikko-Olavi Seppälä är docent i teatervetenskap vid Helsingfors universitet. Han har författat flera verk om finsk teater- och kulturhistoria och disputerade 2007 med en avhandling om den finska arbetarteaterns första år.