Esipuhe

Zacharias Topelius Skrifter VIII,
Vinterqvällar

Vinterqvällar on Zacharias Topeliuksen ainoa hänen elinaikanaan julkaistu novellikokoelma. Se ilmestyi vuosien 1880 ja 1897 välillä kolmena jaksona, joissa oli yhteensä kuusi osaa. Kokoelma sisältää muokattuina versioina Topeliuksen pitkän novellikirjailijan uran arvostetuimmat ja tunnetuimmat »novellit, kuvaukset ja kertomukset». Kirjan kansiin siirrettyinä nämä osin vuosikymmeniä vanhat sanomalehtien jatkokertomukset saavuttivat kokonaan uuden lukijakunnan. Novellikokoelmasta tuli myyntimenestys sekä Ruotsissa että Suomessa, ja siitä otettiin suuri painos.

Tämän edition toimitustyö käynnistyi vuonna 2008, aloitettiin uudelleen vuonna 2018 ja saatiin päätökseen kaksi vuotta myöhemmin tiiviin ja uutteran työn tuloksena. Thomas Gartz ja Ulrika Gustafsson loivat editiolle perustan huolellisesti toteuttamallaan kollaatiolla. Minä etabloin lukutekstin heidän kollaatiopöytäkirjansa perusteella. Sen jälkeen kirjoitin kommentteja ja laadin johdannon luvun Vinterqvällarin aikalaisvastaanotosta sekä tekstikriittisen selonteon. Pia Forssell on kirjoittanut johdannon muut luvut, joissa käsitellään novellien aiheita, Vinterqvällarin julkaisuhistoriaa ja julkaisemista edeltäneitä muokkauksia.

Lämmin kiitos Anna Movallille, Maren Jonassonille, Karin Lundille ja Maria Sandinille, joilta on aina voinut kysyä neuvoa ja jotka auttoivat merkittävästi keskustelemalla säännöllisesti kommenteista, työn ratkaisevassa vaiheessa vieläpä joka viikko.

Zacharias Topelius Skrifter -sarjan toimitusneuvoston jäsenet ovat kommentoineet johdannon rakennetta ja käsikirjoitusta. Kaksi Svenska litteratursällskapetin julkaisulautakunnan nimittämää asiantuntijaa on tarkistanut edition käsikirjoituksen. Myös Pia Forssell ja päätoimittaja Carola Herberts ovat tarkistaneet johdannon ja kommentit sekä esittäneet kommenttejaan. Kaikki edellä mainitut ovat tarjonneet tärkeitä näkemyksiä ja harkittuja kommentteja, jotka on huomioitu toimitustyössä.


Jörgen Scholz