Esipuhe

Zacharias Topelius Skrifter XII,
Finland framställdt i teckningar, digitaalinen editio

Finland framställdt i teckningar on Zacharias Topeliuksen ensimmäinen suuri Suomen kansaa, maata ja historiaa käsittelevä teksti- ja kuvateos. Teos oli lajissaan maan ensimmäinen ja toimi pohjana myöhemmälle kuvalle 1840-luvulla vielä muotoutumassa olleesta kansakunnasta.

Edition toimittajat ovat painottaneet tekstejä eli Topeliuksen osuutta teoksesta. Rikasta kuvamaailmaa ja sen kuva-aiheita ei tarkemmin kommentoida.

Digitaalisen version etabloitu teksti vastaa painettua versiota. Lisäksi digitaalinen editio sisältää faksimilemuotoisen ensipainoksen, kaikki kuvat ja tietoja niiden luonnoksista sekä täydellisen luettelon toimittajien painettuun versioon tekemistä muutoksista.

Kuvapankki sisältää kaikkien teoksen 120 litografian kuvaluonnokset.

Zacharias Topelius Skrifterin toimitusneuvosto on vuosien 2008 ja 2010 välisessä kokoonpanossaan osallistunut aktiivisesti kaikkiin suunnittelu- ja työvaiheisiin sekä käsitellyt tätä editiota varten kirjoitetut uudet tekstit. Svenska litteratursällskapetin kustantamon toimeksiannosta kaksi ulkopuolista tarkastajaa on käynyt käsikirjoituksen läpi. Sekä tarkastajien että toimitusneuvoston näkökannat on huomioitu asianmukaisesti tekstisisällön lopullisessa laadinnassa.


Jens Grandell
Rainer Knapas