Den 17 Juli 1877

Lästext

[1]

Den 17 Juli 1877.

Nu så bergas ängens skrud

Rik i ladan inne;

Nu så går den unga brud

Med sin vän i sinne.

5Blommor blå

Snart förgå:

Hur är brudens lock så grå?

Signe Gud i dag ändå

Hennes ungdoms minne!

10Åkern står i guld omkring,

Väntar skörd och skära;

Barnen gömma fästering:

Hvem skall ringen bära?

Det skall den

15Trogna vän,

Som ej svek i lifvet än.

Signe Gud i himmelen

Våra hjertanskära!

[2]

Ringa är det röda guld

20Mot ett troget hjerta,

Kärlek blott är rik och huld,

Mer än perlor bjerta.

Bön och tro

Bygga bro,

25Kärlek murar lifvets bo.

Signe Gud i qvällens ro

Hvarje troget hjerta.

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Dikten utkom som separattryck och avtrycktes i Hufvudstadsbladet 18/7 1877.

  Henrik och Carolina Borgström firade guldbröllop på Turholmen (Degerö), där också familjen Topelius deltog. Förutom att Topelius dikt upplästes framfördes också en av hans dikter, tonsatt av Fredrik Pacius. Se f.ö. kommentar till Topelius dikt till Borgströms silverbröllop 1852.

  Bibliografi

  Hufvudstadsbladet 18/7 1877; Nyberg, Zachris Topelius 1949, s. 460

  Faksimil