För Fredrik Pacius

För Fredrik Pacius

Lästext

[]

För Fredrik Pacius.

Vid aftäckningen af hans byst i Kajsaniemi park den 8:de Juni 1895.

[][]

Nu grönskar vårt land, nu blånar sjö,

Nu blommar en vår ur vintersnö,

Nu klappar hvart bröst med friare slag,

Nu firar sången sin kröningsdag.

5En våg stiger högt ur tonernas haf,

En konung står upp ur natt och graf.

Han stupar ej mer för härjarens svärd,

Han blickar lugn på sin efterverld.

Han förde till strid en segrande här,

10Ovissnelig ungdom hans fana bär.

Han lyfte vårt land med tonernas makt

På örnavingar i framtids vakt.

Och hvar än hans sång vårt öra når,

Där smälter snö och där ljusnar vår,

15Där rotar sig starkt i enigt förbund

Ett folk, ett hjerta på fäders grund.

Och ila vi bort från Finlands strand,

Och slocknar vår röst i ökensand,

Så dröjer Du qvar i minnenas vård,

20Musikens konung i örtagård!

Din ton går igen med sjöarnas våg,

Den eldar de kommande seklers håg,

Den viger vårt land till seger en gång;

För Dig, för Dig ljuder Finlands sång.

Z. Topelius.

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Dikten utkom som separattryck och avtrycktes i Hufvudstadsbladet 8/6 1895 (samt landsortsupplagan 9/6, nr 131).

  Topelius skrev dikten till avtäckningen av Fredrik Pacius (1809–1891) byst i Kajsaniemi park den 8 juni 1895. Initiativet till minnesmärket hade tagits av manskören Muntra Musikanter där Pacius varit hedersledamot.

  Avtäckningen ägde rum i samband med den sång- och musikfest som arrangerades i Helsingfors den 7–9 juni. Martin Wegelius och A. H. Snellman höll tal (återgivna i Hbl nr 132). Därefter intonerades finalen till Kung Carls jagt som sjöngs till Topelius nyskrivna strofer varvid bysten avtäcktes: »Det var en stund af stämningsfull högtidlighet, då tonsättarens välkända drag helt hastigt aftecknade sig mot fonden af gröna björkar, under det att de mäktiga tonerna af hans storslagna komposition ljödo genom den klara, solskensmättade sommarluften.» (Hbl nr 132).

  Om Pacius, se kommentar till »Till Fredr. Pacius d. 19 Mars 1859» (Nya blad). Se även »Till Fredrik Pacius» (1882, Ljung), samt »Sångens minne», vers 37–42.

  Bibliografi

  Hufvudstadsbladet 8/6 1895 och 9/6 1895 (nr 131 och nr 132)

  Faksimil