Zacharias Topelius Skrifter V


Zacharias Topelius


Hertiginnan af Finland
och andra historiska novellerUtgivna av Pia Forssell

under medverkan av Matti Klinge och Anna MovallSvenska litteratursällskapet i Finland

Helsingfors 2013© Pia Forssell, Matti Klinge, Anna Movall och
Svenska litteratursällskapet i Finland


Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0)


Omslagsbild: Topelius fotograferad av Wilhelm von Boeckmann, Göteborg 1862 (Museiverket, Helsingfors).


Ladda ner utgåvan som pdf.

Hänvisa till denna digitala utgåva: URN:NBN:fi:sls-6603-1508156419.Zacharias Topelius Skrifter V
ISSN 2814-5534 (tryckt)
ISSN 2814-5542 (digital)


Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland nr 782
ISSN 0039-6842 (tryckt)
ISSN 2490-1547 (digital)
Medverkande
Utgivare Pia Forssell (textetablering, inledning, textkritisk redogörelse, kommentarer)
Inledning Pia Forssell
Matti Klinge
Kommentarer, ordförklaringar Pia Forssell
Anna Movall
Magnus Nylund
OCR-behandling Olli Kinnunen
Kollationering Mats Dahlberg
Thomas Gartz
Ulrika Gustafsson
Anna Hiidensalo
Anna Movall
Katarina Pihlflyckt
Korrektur Pia Forssell
Anna Movall
Magnus Nylund
Den digitala utgåvan Johan Kylander
Mikael Norrgård
        Kodning Anna Movall (identifiering och kodning av varianter, kodning av utgivarändringar)
Johan Kylander
        Publicering Kaisa Castrén
Eliel Kilpelä
Ina Krokfors
Magnus Nylund
Elisa Veit
        Register Katarina Pihlflyckt
Anna Movall
Översättning till finska av inledningen och förordet Paula Autio