Om väderstrecken och vindarna.

Elfte Läsningen. Om luften

Lästext

Ett fel har uppstått. Lästexten kunde inte hämtas.

Kommentar

Kommentar

stycke – textställe – kommentar

2 lyftar lyfter, formen är provinsiell.

4 väderhvirflar virvelvindar.

4 trillat ihop snabbt rullat ihop, skapat.

5 kopphorn koppglas, för koppning (åderlåtning).

6 strået utaf en piplök piplök (Allium fistulosum) har ihåliga stjälkar.

6 Suga sug, böjning enligt första konjugationen är provinsiell, ändrat till »sug» i andra upplagan (1857).

7 18 alnar ca 10,70 m.

7 17 alnar ca 10,10 m.

9 jordens luftkrets atmosfären.

9 tilltäppt bollen, [...] luftbalongen Det första belagda experimentet med modellballong gjordes 1709 av portugisen Bartolomeu de Gusmão och de första bemannade flygningarna utfördes av bröderna Montgolfier i Frankrike 1783.

10 kolsyra koldioxid.

11 konstiga sinnrikt konstruerade.

11 syre, emedan det finnes i syrorna Syre antogs ingå i alla syror, därav namnet.

15 ämnen [...] spänstiga ämnen kan komprimeras och utvidgas.

18 god här: dryg.

18 När de fientliga krigsfartygen nyligen skjöto mot Sveaborg Sveaborg angreps av en brittisk-fransk flotta under Krimkriget sommaren 1855.

19 orgtramparen parallellform till orgeltramparen, ändrat till »orgeltramparen» i nionde upplagan (1884).

20 Ljudet går 558 alnar på en sekund ca 330,90 m/s; ljudhastigheten i luft beräknas till ca 340 m/s.

23 Samum det arabiska namnet på den torra, heta ökenvinden.

24 Fulton Robert Fulton (1765–1815), amerikansk ingenjör och uppfinnare.

24 märkvärdigaste mest betydelsefulla.

25 förskräckligen här: oerhört, kolossalt.

27 städerna ändrat till »stränderna» i sjätte upplagan (1870).

29 blicke ser, varseblir.

29 När Herren till Elias kom [...] sus. 1 Kon. 19:11–13.

Fotnot kanna drygt 2,6 liter.

Faksimil