Zacharias Topelius Skrifter XVII


Zacharias Topelius


Naturens Bok och Boken om Vårt LandUtgivna av Magnus Nylund

under medverkan av Håkan Andersson, Pia Forssell och Henrik KnifSvenska litteratursällskapet i Finland

Helsingfors 2017© Magnus Nylund, Håkan Andersson, Pia Forssell, Henrik Knif och
Svenska litteratursällskapet i Finland


Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0)


Omslagsbild: Skiss till staty av Topelius (detalj) av Carl Eneas Sjöstrand 1895 (Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum, foto: Antti Karvinen).


Ladda ner utgåvan som pdf.

Hänvisa till denna digitala utgåva: URN:NBN:fi:sls-6597-1508156359.Zacharias Topelius Skrifter XVII
ISSN 2814-5534 (tryckt)
ISSN 2814-5542 (digital)


Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland nr 816
ISSN 0039-6842 (tryckt)
ISSN 2490-1547 (digital)
Medverkande
Utgivare Magnus Nylund (textetablering, textkritisk redogörelse, kommentarer)
Inledning Håkan Andersson
Pia Forssell
Henrik Knif
Magnus Nylund
Kommentarer, ordförklaringar Magnus Nylund
Pia Forssell
Skanning av faksimil Tuuli Toivola
Kaisa Castrén
Ina Krokfors
Magnus Nylund
Kai Martonen
OCR-behandling Olli Kinnunen
Kollationering Anna Movall
Magnus Nylund
Korrektur Pia Forssell
Magnus Nylund
Carola Herberts
Ina Krokfors
Person-, ort- och verkdatabaskopplingar Ina Krokfors
Den digitala utgåvan Johan Kylander
Niklas Liljestrand
Anna Movall
Kodning Anna Movall
Magnus Nylund
Elisa Veit
Register Ina Krokfors
Katarina Pihlflyckt
Översättning till finska av inledningen och förordet Paula Autio