Trettonde Läsningen. Om ljuset och värmen

Lästext

Ett fel har uppstått. Lästexten kunde inte hämtas.

Kommentar

Kommentar

stycke – textställe – kommentar

2 ether eter, ett hypotetiskt ämne som från antiken till 1880-talet ansågs fylla världsrymden och tomrum i materien.

6 solvisaren soluret.

10 kullrig här: konvex.

10 inböjda här: konkava.

16 pollor eller bläddror bubblor.

21 lispunds Ett lispund motsvarar 8,5 kg.

Rubrik Söndagsmorgonen Dikten trycktes i Helsingfors Tidningar den 6 augusti 1842 med titeln »God morgon! Den 31 Juli 1842». Fredrik Cygnæus (1807–1881) vikarierade då för Topelius som redaktör. Av en fotnot framgår att dagen firades som tvåhundraårsjubileum av den finska bibelöversättningen (Cygnæus, Samlade arbeten IX, s. [3]). Topelius återger de två första och den sista av diktens sju strofer, med omfattande ändringar i de två senare. Cygnæus stil var inte genomskinlig, särskilt inte för nybörjarläsare.

Faksimil