Fjerde Läsningen. Om kräldjuren.

Fjerde Läsningen. Om kräldjuren

Lästext

Ett fel har uppstått. Lästexten kunde inte hämtas.

Kommentar

Kommentar

stycke – textställe – kommentar

6 träsket insjön (dialektalt).

7 stygga fula, obehagliga.

7 putten här: sjön (SAOB: metonymiskt för sjö).

7 Ganska underligt mycket besynnerligt.

8 15 (femton) alnars längd 8,90 meter.

11 Aldrig sticker ormen med stjerten. Föreställningen om att ormar kunde sticka med stjärten är gammal; t.ex. Johan Lindelius (1663–1712) gav ut en kort skrift om huggormen 1687, Corollaria nonnulla de serpentibus, med upplysningen om att huggormen inte stinger med en gadd, utan biter med tänderna (Johan Henrik Lidén, Catalogus disputationum, in academiis et gymnasiis Sueciæ, atque etiam, a svecis, extra patriam habitarum, quotquot huc usque reperiri potuerunt, Upsaliæ 1778, s. 434).

11 Den swarta ringormen med sina hwita fläckar på halsen snoken (Natrix natrix).

11 den gråa huggormen [...] swarta huggormen Hos den enda i Norden förekommande huggormsarten (Vipera berus) har hanarna oftast inslag av vitt, grått och svart, medan honorna är röd- eller brunaktiga. Melanistiska eller helsvarta förekommer.

11 espingen äspingen, huggorm med rödbrun grundfärg, av Linné klassificerad som egen art. Äsping används även om unge av huggorm.

12 kungsormen boaormen (Boa constrictor). Gick ofta under namnet kungsorm eller jätteorm i menagerier.

13 allt sedan ormen först förledde Ewa till synd 1 Mos. 3:1, 4–5.

14 För sextio år sedan [...] dogo alla tre. Tillsvidare har ingen sannolik källa hittats, ett något senare exempel finns i Charles Dickens veckotidskrift All the Year Round 22/11 1862, där det förekommer en uppgift om tre grodor som överlevt i tegellera.

17 draken draködlan, typ av trädlevande ödla med hudveck längs kroppssidorna som möjliggör glidflykt.

17 qwarter fjärdedelen av en aln, ca 15 cm.

Rubrik Grodan Ur Johan Henric Kellgrens (1751–1795) dikt »Paddan», som återgår på Jean de La Fontaines (1621–1695) fabel »Le Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le Bœuf» från 1694. Topelius har ersatt »paddan» (fra. grenouille) med »grodan» (fra. crapaud), och uteslutit de inledande och avslutande verserna eller sensmoralen: »At til Corinthus hinna / Gör ej begäret nog; / Nej, kära barn, besinna / Hvad ände Paddan tog.» (Samlade skrifter II, s. 29 och kommentar VII, s. 228 f.).

Faksimil