Femte Läsningen. Om fiskarna

Lästext

Ett fel har uppstått. Lästexten kunde inte hämtas.

Kommentar

Kommentar

stycke – textställe – kommentar

4 ärtländerna ärtlanden.

4 girsen gärsen.

4 den ädlaste fisk Ädelfisk var en vanlig benämning på laxfiskar, ändrat till »den dyraste fisken» i nionde upplagan (1884).

4 strömingen Topelius använde konsekvent formen ströming i Naturens Bok och Boken om Vårt Land in på 1880-talet, men införde stavningen strömming i nionde upplagan av Naturens Bok som utkom 1884. Elis Lagerblads kritik av bl.a. ortografiska inkonsekvenser i Boken om Vårt Land 1879 (se inledningen, stycke 130), och den pågående debatten om stavningen i svenskan kan ha drivit på. Se Olof Mustelin, Stafva eller stava? 2004, s. 32 ff. och Carola Herberts kommentar till brev Topelius–Bonnier 11/6 1885.

4 fjerdingar fjärdingar, för nedsaltad fisk och våta varor fjärdedelen av en våt tunna (ca 125 l, således 31,4 l), för torra varor en åttondedels torr tunna (ca 146 l, således 18,3 l).

5 brax braxen.

7 dykade dök. Böjningen dykade var vanligare fram till 1840-talet.

9 pata fast fiskeanordning som består av stängsel, pålar eller liknande, främst för lax.

9 slipper här: kommer (finlandism).

Rubrik Guldfisken i glaskupan Motivet, om friheten som alltid är att föredra framom en trygg och bekväm tillvaro i fångenskap, förekommer ofta hos Topelius, t.ex. i sagan »Björken och stjernan» från 1852.

Faksimil