Första Läsningen. Om Menniskan

Lästext

Ett fel har uppstått. Lästexten kunde inte hämtas.

Kommentar

Kommentar

stycke – textställe – kommentar

2 Gudsfruktan är wishetens begynnelse. Ps. 111:10.

3 Stå rak. Eleverna reste sig för att svara, läsa upp ur bok eller läsa utantill.

3 Lustigt glatt, livligt.

7 Nog visst. Initialt placerat anses ordet utmärkande för finländsk svenska.

8 trädhästen trähästen, käpp- eller gunghästen.

Rubrik Huru Dion wille skapa en menniska Berättelsen bygger på skapelsemyter där människan kompenserar ensamhet, ofta genom att modellera en varelse som får liv. Motivet förekommer inte minst i grekisk mytologi, och är genom Ovidius Metamorfoser välkänt (Deucalion och Pyrrha i första boken, Pygmalion i den tionde) – i de här fallen är de skapade varelserna en lycklig lösning. Topelius behandlar däremot motivet i uttalat kristen anda, som exempel på människans hybris – jfr kapitlets slutstycken, med ett bibliskt färgat språk.

11 talade wid sig sjelf talade för sig själv.

12 ler lera.

12 skapnad form, gestalt.

12 bilden avbilden.

13 Ännu ytterligare (finlandism).

19 kärliga kärleksfulla, ömma.

29 inbillningens fantasins.

31 beläte avbild.

32 föll bilden tillsamman störtade avbilden samman.

Rubrik Kasper fick ingenting lära Se inledningen, stycke 50.

36 konstiga invecklade.

36 underliga gångar gångar som väcker förundran (Dalin, Svenska språkets synonymer 1870).

37 konstiga konstfärdiga.

42 oren som fänaden här: oren som djuren, eufemistiskt för att förrätta sina naturbehov lika ogenerat som djur.

50 kungen hade läst bibeln [...] alla menniskor Enligt 1 Mos. 1:26–28, 2:22–24.

51 konstig underlig, besynnerlig.

52 tre alnar ca 1,80 m; en svensk aln motsvarar ca 59 cm.

52 en man [...] wisad för pengar »Långe finnen» Daniel Cajanus (1703–1749), prästson från Paldamo norr om Kajana, uppges ha varit 247 cm lång och visade sig för betalande publik åtminstone i England och i Nederländerna. Ilkka Teerijoki, »Cajanus, Daniel», 2008. Topelius nämner Cajanus i Finland framställdt i teckningar, utg. Jens Grandell & Rainer Knapas, ZTS XII, kap. VIII, stycke 44 och 64.

52 en man i Polen [...] för pengar Eventuellt Józef Boruwłaski (1739–1837) som visade upp sig vid de europeiska hoven. Memoirs of Count Boruwlaski, containing a sketch of his travels, with an account of his reception at the different courts of Europe (Durham 1820).

53 syndafloden 1 Mos. 6:17.

53 Adam blef [...] år Enligt 1 Mos 5:3 och 5:25–27.

53 Jenkins [...] (159) år gammal Henry Jenkins (ca 1500–1670) påstås ha blivit 169 år. Topelius kan ha läst om honom i Wasa Tidning 17/5 1845 eller Borgå Tidning 19/7 1854.

56 yxen yxan, formen yxe använd i finländsk svenska.

56 ziffror stavningsvariant av siffror, förekom hela 1800-talet.

57 ängsneglika ängsnejlika, även backnejlika (Dianthus deltoides).

58 allenast enbart, uteslutande.

Rubrik Hvad Gud har gifvit min kropp Topelius har grundligt omarbetat teologen Henrik Reuterdahls (1795–1870) »Hwad har menniskan fått» (i Julläsning för barn 1838, s. [7] f.). Omnämnandet av fosterlandet (vers 24) och inslaget av bön finns enbart i Topelius bearbetning; hos Reuterdahl är Gud inte alls lika närvarande.

Faksimil