Förord

till den digitala utgåvan av Zacharias Topelius Skrifter XIII,
En resa i Finland

En resa i Finland hör till Topelius historisk-geografiska verk, som alla hade målsättningen att sprida kännedom om landet. Detta verk karakteriseras särskilt av att han återanvänder tidigare material. Texten består av både faktabaserade partier och essäistiska betraktelser över illustrationerna och platserna. En resa i Finland översattes och utgavs samtidigt på finska under titeln Matkustus Suomessa.

Originaltexten återges här för första gången sedan originalupplagan 1872–1874 tillsammans med 36 stålstick och två titelvinjetter. Den utges i sin helhet i både tryckt och digital form. I den digitala utgåvan presenteras också ett faksimil av originalutgåvan samt av Matkustus Suomessa. I bildbanken för Zacharias Topelius Skrifter finns alla illustrationer från En resa i Finland samlade.

Redaktionsrådet för Zacharias Topelius Skrifter har aktivt deltagit i alla planerings- och arbetsskeden samt behandlat de olika texterna för denna utgåva. På uppdrag av Svenska litteratursällskapets förlag har en utomstående fackgranskare genomgått hela manuskriptet; både granskarens och redaktionsrådets synpunkter och kommentarer har jag beaktat med tacksamhet.


Katarina Pihlflyckt