Zacharias Topelius Skrifter VI


Zacharias Topelius


Noveller och kortprosaToimittaneet Anna Movall ja Jörgen Scholz

Johdanto: Pia ForssellSvenska litteratursällskapet i Finland

Helsingfors 2020© Anna Movall, Jörgen Scholz, Pia Forssell ja
Svenska litteratursällskapet i Finland


Tämän teoksen lisenssiehdot: Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen (CC BY-NC-ND 4.0)


Kansikuva: Kirjasimia. Jatkokertomukset ladottiin käsin metallista valetuilla irtokirjasimilla, jotka latoja asetteli paikalleen.


Viittaa tähän digitaaliseen editioon: URN:NBN:fi:sls-7946-1606293368.Zacharias Topelius Skrifter VI
ISSN 2814-5542 (verkkojulkaisu)


Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland nr 849
ISSN 2490-1547 (verkkojulkaisu)
Tekijät
Toimittajat (tekstin etablointi) Anna Movall
Jörgen Scholz
Johdanto Pia Forssell
Aikalaisvastaanotto: Jörgen Scholz
Tekstikriittinen selonteko Jörgen Scholz
Kollaatio Mats Dahlberg
Ulrika Gustafsson
Anna Hiidensalo
Ina Krokfors
Karin Lund
Anna Movall
Maria Sandin
Jörgen Scholz
Elisa Veit
Frida Wickholm
Kommentit Maren Jonasson
Karin Lund
Magnus Nylund
Maria Sandin
Henkilöitä, paikkoja ja teoksia koskevat kommentit Eliel Kilpelä
Sebastian Köhler
Karin Lund
Maria Sandin
Jörgen Scholz
Toimituksellisten tekstien muokkaus ja oikoluku Pia Forssell
Carola Herberts
Anna Movall
Jörgen Scholz
Digitaalisen edition kehitystyö Niklas Liljestrand
Anna Movall
Johdannon ja esipuheen suomennos Kari Koski


Anna Movall on fil. maist. (Helsingin yliopisto) ja on työskennellyt vuosina 2008–2020 Zacharias Topelius Skrifter -hankkeessa tekstikriittisen julkaisutoiminnan ja digitaalisten julkaisujen parissa.


Jörgen Scholz, fil. maist. (Åbo Akademi) on kirjallisuustieteilijä ja on työskennellyt vuosina 2017–2020 Zacharias Topelius Skrifter -hankkeessa tekstikriittisen julkaisutoiminnan parissa.