521 Jorden oss alla skall engång församla

Lukuteksti

521.

1 Jorden oss alla skall engång församla, Oss, som här än i dödens skugga famla, Fattiga, rika, unga med de gamla; lemma startHerren den helge!kommentar

2 2. Fader i himlen, som oss skapat alla, Stoft är wår lemma starthyddakommentar, skall till stoft ock falla. Din är all jorden; wi din frid nedkalla Till wåra grafwar.

3 3. lemma startGif dem din ro, som, slägte efter slägte, Warda med jord i dessa grafwar täckte; Kristus, Guds Son, som dödens kedjor bräckte, Skall dem uppwäcka.kommentar

4 4. lemma startTröste oss han, som kan all synd förlåta. Helige And’, hugswala dem, som gråta! lemma startGif oss den trokommentar, som kan oss ewigt lemma startbåtakommentar; För oss till lifwet!kommentar

 

 

  Kommentaari

  Kommentar

  Psalmen står under rubriken »Wid inwigning af en begrafningsplats» i huvudavdelningen »Psalmer för särskilda personer och tillfällen».

  Psalmens första strof sammanfattar dödens verklighet för människosläktet. I de följande tre stroferna tilltalas personerna i treenigheten med böner: Fadern som skaparen, Sonen som fullbordade frälsningsverket genom sin död och uppståndelse och den heliga Anden som tröstaren, han som ger den tro som mitt i dödens verklighet leder till livet.

  Den tidigaste källan till melodin i 1868:517 är Veters ac piae cantiones praecipuorum anni festorvm, Nürnberg 1561. Senare har melodin uppträtt i olika varianter i olika sångböcker, bl.a. i Böhmiska brödernas sångbok 1566 där den hade överskriften »Aufer immensam». Johannes Zahn nämner några tyska källor från 1800-talets mitt (melodiutredning av Hans Bernskiöld). I 1886:152 och 1943:227 var melodin ersatt med en melodi av Paul Schalreuter i Georg Thyms samling Hymni aliqvot sacri 1552 till texten »Aufer immensam, Deus, aufer iram» (Bernskiöld 2019, 274 f.). Psalmen utmönstrades 1986.

  Punktkommentarer

  stycke – textställe – kommentar

  1 Herren den helge! Konjunktivformen betyder på modernare språk ungefär »må Herren helga den [jorden]».

  2 hydda kropp. Jfr »kroppshydda», enligt SO troligen ursprungligen om kroppen som själens boning. Strofen bygger på 1 Mos. 1–2; 5 Mos. 10:14; Psalt. 89:12.

  3 Gif dem din ro, [...] dem uppwäcka. 1 Kor. 15.

  4 Tröste oss han, [...] För oss till lifwet! Strofen bygger i sin helhet på Rom. 8:22–27.

  4 Gif oss den tro 1868: »Gif oss den sorg». Detta uttryck härstammar från 2 Kor. 7:10.

  4 båta gagna, hjälpa 3) i SAOB.

  Bibliografi

  Hans Bernskiöld e-post till Birgitta Sarelin 17.2.2021.

  Bernskiöld, Hans, »539 Vänd bort din vrede, Gud», Psalmernas väg. Kommentarer till text och musik i Den svenska psalmboken, Band 3, Visby: Wessmans 2019, s. 274 ff.

  Swensk Koral-Psalmbok för de evangelisk-lutherska församlingarne i Storfurstendömet Finland, utgifwen af den af andra allmänna finska kyrkomötet 1886 tillsatta Koralkomitén. Stereotyperad normalupplaga, Helsingfors 1889.

  Faksimile