Zacharias Topelius Skrifter VI


Zacharias Topelius


Noveller och kortprosaUtgiven av Anna Movall och Jörgen Scholz

med inledning av Pia ForssellSvenska litteratursällskapet i Finland

Helsingfors 2020© Anna Movall, Jörgen Scholz, Pia Forssell och
Svenska litteratursällskapet i Finland


Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0)


Omslagsbild: Typer. Följetongerna sattes för hand med lösa typer, gjutna i metall, som plockades ihop av en sättare.


Hänvisa till denna digitala utgåva: URN:NBN:fi:sls-7946-1606293368.Zacharias Topelius Skrifter VI
ISSN 2814-5542 (digital)


Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland nr 849
ISSN 2490-1547 (digital)
Medverkande
Utgivare (textetablering) Anna Movall
Jörgen Scholz
Inledning Pia Forssell
Samtida reception: Jörgen Scholz
Textkritisk redogörelse Jörgen Scholz
Kollationering Mats Dahlberg
Ulrika Gustafsson
Anna Hiidensalo
Ina Krokfors
Karin Lund
Anna Movall
Maria Sandin
Jörgen Scholz
Elisa Veit
Frida Wickholm
Punktkommentarer Maren Jonasson
Karin Lund
Magnus Nylund
Maria Sandin
Person-, plats- och verkupplysningar Eliel Kilpelä
Sebastian Köhler
Karin Lund
Maria Sandin
Jörgen Scholz
Redigering av redaktionella texter Pia Forssell
Carola Herberts
Anna Movall
Jörgen Scholz
Utveckling av den digitala utgåvan Niklas Liljestrand
Anna Movall
Översättning till finska av inledningen och förordet Kari Koski


Anna Movall är fil.mag. (Helsingfors universitet) och arbetade 2008–2020 inom Zacharias Topelius Skrifter med textkritisk utgivning och digital publicering.


Jörgen Scholz, fil.mag. (Åbo Akademi) är litteraturvetare och arbetade mellan 2017 och 2020 med textkritisk utgivning inom Zacharias Topelius Skrifter.